Grad

Iako Zakon o zabrani zapošljavanja jasno definiše pravila angažovanja radnika, u valjevskom javnom sektoru zapošljavanje ipak postoji. Na angažovanje radnika preko privatne  Agencije JKP Vidrak u ovoj godini troši 15… Read more »

Krusik  

Sport