Grad

U izmeni plana komunalne gradnje koja prati prvi rebalans budžeta vidljivo je da su sredstva sa pozicije industrijske zone višestruko smanjena. Od prvobitno predvidjena 63 miliona dinara na ovoj poziciji… Read more »

Krusik  

Sport