Grad

Možda nove cene usluga Vodovoda i Vidraka

U Srbiji cene hrane i goriva višestruko su porasle od Nove godine na ovamo. Komunalna preduzeća širom Srbije traže ili su već uvela nove cene svojih usluga. U Valjevu nove… Read more »

Sport