Danas javni poziv za gradjane – Zamena kotlova

Javni poziv za učešće krajnjih korisnika (domaćinstava) u sprovođenju mere zamene postojećeg energenta u individualnim ložištima i prelazak na biomasu biće raspisan danas 25. aprila 2024. godine.

„Svi smo svedoci koliko je Valjevo zagađeno, naročito u zimskom periodu i glavni zagađivači na našem prostoru su između ostalih i domaćinstva, odnosno individualna ložišta. S tim u vezi Ministarstvo za zaštitu životne sredine u saradnji sa gradom Valjevom je izdvojilo značajna sredstva. Ukupno 62,5 miliona dinara, od čega je 50 miliona izdvojilo pomenuto Ministarstvo, a 12,5 miliona grad Valjevo.“, rekao je predsednik Komisije Viktor Mićić.

Kako je Mićić naveo udeo sredstava podsticaja, odnosno sufinansiranja u ovom momentu je 80 % od vrednosti ukupne investicije sa pdv-om po pojedinačnoj prijavi, a limit je 170 hiljada dinara sa pdv-om. Sredstva podsticaja će se dodeljivati krajnjim korisnicima, odnosno domaćinstvima kod kojih je postojeće grejanje na ugalj, lož, ulje, mazut ili drvo, u kotlovima koji nisu dovoljno efikasni

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju domaćinstva koja ispunjavaju sledeće uslove:
– da je podnosilac prijave:
vlasnik objekta, ili
ako podnosilac prijave nije vlasnik, onda da podnosilac prijave ima prijavu boravka na adresi objekta za koji podnosi prijavu, i tada je potrebno uz prijavu podneti pisanu saglasnost vlasnika objekta,
– da je objekat nastanjen i uz prijavu priložiti kopiju računa za električnu energiju gde se vidi da je potrošnja električne energije u objektu u prethodnom mesecu minimalno 30 kWh,
– ne prihvataju se troškovi nabavke kotla koji nastanu pre prvog obilaska Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje mere za smanjenje zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora, i drugi uslovi u skladu sa Javnim pozivom za domaćinstva.
– Ukoliko postoji više od jednog vlasnika porodične kuće, odnosno stana, potrebno je dostaviti saglasnost ostalih vlasnika prilikom prijave.
– Ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik porodične kuće, odnosno stana, potrebno je dostaviti saglasnost vlasnika.

Javni poziv će biti objavljen u nedeljnom listu „Napred“, kao i na zvaničnoj prezentaciji grada Valjeva: www.valjevo.rs .

 

1 comment on “Danas javni poziv za gradjane – Zamena kotlova

  1. Плартијац

    Ала ће партијске фирме да се овајде. И другови чланови.

    Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.