Oročena štednja

      Нема коментара на Oročena štednja

Srećko Srećković, direktor Filijale AIK Banke u Valjevu, o oročenoj štednji.

1. Kako biste najjednostavnije korisnicima objasnili termin „oročena štednja“?


Kada kažemo oročena štednja govorimo o obliku investicije oko koje ćete imati najmanje briga, jer je reč o računu na koji polažete jednokratni depozit i na vaš novac se zaračunava fiksna ili promenjiva kamatna stopa.

Fiksna kamata garantuje vam uvek isti prihod od štednje za sve vreme njenog trajanja. Razvoj alternativnih ulaganja, kao što su osiguranje, kupovina nekretnina i slično, radi ostvarenja prinosa su manje likvidna, a njihovo ponovno pretvaranje u novčana sredstva zahteva troškove za korisnika, zbog čega se sigurna, oročena štednja na kraju uvek najviše isplati.

2. U čemu je prepoznatljivost AIK Banke na našem tržištu?


Naša banka postoji 40 godina i odlikuje je duga tradicija na bankarskom tržištu, a prema svim pokazateljima poslovanja ona je među najvećim i najuspešnijim bankama zbog čega je prepoznata kao stabilna, likvidna i jaka institucija kojoj sa punim pravom možete pokloniti svoje poverenje.

Svoje poslovanje i aktivnosti širimo i van granica Srbije na tržište EU.
Uslovi štednje u AIK Banci su među najpovoljnijim na tržištu i godinama unazad se kao referentna ponuda građanima navodi ponuda AIK Banke. Našu banku odlikuju epiteti kao što su  sigurnost, solventnost, likvidnost i pouzdanost.  a svoje poslovanje i aktivnosti širimo i van granica Srbije na tržišt EU.

3. Koje tipove štednje AIK Banka nudi svojim klijentima?

Klijentima AIK Banke je omogućena ponuda koja je kreirana u skladu sa njihovim potrebama i interesima, pa tako mogu da biraju čitav set štednih proizvoda. Zavisno od roka na koji se štedi, valute u kojoj se štedi, željene raspoloživosti sredstava i ciljane kamatne stope, naša Banka nudi svojim klijentima Fleksi štednju po viđenju u EUR, Standardnu oročenu štednju u stranoj valuti i dinarima, Oročenu štednju u EUR sa stepenastim modelom obračuna kamate, Oročenu deviznu štednju u EUR sa slojevitim modelom obračuna kamate i Specijalnu fleksibilnu oročenu štednju u dinarima.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.