Revizor: Nepravilnosti u javnim nabavkama I evidentiranju imovine

U izveštaju o reviziji odzivnog izveštaja Grada Valjeva Državna revizorska institucija iznela mišljenje da  grad nije preduzeo mere ispravljanja za naloženi popis imovine grada , ali I nepravilnosti u javnim nabavkama. Revizor u Valjevo ponovo dolazi u februaru.

Državna revizorska institucija (u daljem tekstu Institucija) je donela Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja Grada Valjeva za 2016. godinu (u daljem tekstu Izveštaj o reviziji), u kojem je od subjekta revizije Grada Valjeva zahtevala da u roku od 90 dana podnese Izveštaj o otklanjanju otkrivenih nepravilnosti (u daljem tekstu: Odazivni izveštaj). Subjekt revizije je u ostavljenom roku dostavio odazivni izveštaj. Institucija je pri oceni verodostojnosti utvrdila da Grad Valjevo nije iskazao mere ispravljanja za sve utvrđene nepravilnosti, da mere ispravljanja nisu u celosti ni adekvatno dokumentovane, tako da je za neke navode izražena sumnja da su istiniti.

Novom proverom obuhvaćen je period poslovanja subjekta revizije od 22.09.2017. godine do 21.12.2017. godine odnosno od dana uručenja Izveštaja o reviziji do poslednjeg dana roka za podnošenje odazivnog izveštaja, kao i preduzete mere i aktivnosti u periodu od 9. marta do 15. novembra 2018. godine, za otklanjanje nepravilnosti navedenih u Izveštaju o reviziji finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja Grada Valjeva za 2016. godinu.

I nakon novog roka provere revizor daje mišljenje da grad nije preduzeo mere ispravljanja u tačkama evidentiranja imovine I javnim nabavkama.

Revizor je u izveštaju za poslovanje u 2017. Godini naveo da je grad preuzeo obavezu i izvršio rashode i izdatke u iznosu od 164.951 hiljadu dinara, bez odgovarajućeg postupka javne nabavke i bez poštovanja zakonskih procedura u postupcima javnih nabavki, Nakon dostavljanja mera ispravki revizor izražava mišljenje :

“U postupku revizije odazivnog izveštaja ocenili smo da su mere ispravljanja koje se odnose na sprovedene postupke javnih nabavki verodostojne, osim u delu koji se odnosi na nabavku dobara i usluga tokom 2017. godine bez prethodno sprovedenog postupka javne nabavke, kao i u delu nabavke ugostiteljskih usluga tokom 2018. godine bez prethodno sprovedenog postupka javne nabavke i nabavku goriva za službene automobile u postupku javne nabavke koji nije u skladu sa zakonskim propisima”.

Evo još nekih od navedenih nepravilnosti iz izveštaja revizora :

Grad Valjevo je preuzeo obaveze i izvršio rashode bez zaključenog ugovora ili drugog pisanog akta u iznosu 20.692 hiljade dinara i to:

1) Gradonačelnik i Gradsko veće u iznosu od 189 hiljada dinara za usluge štampanja bez zaključenog ugovora;

 2) Gradska uprava za društvene delatnosti, finansije, imovinske i inspekcijske poslove u iznosu od 2.360 hiljada dinara, i to: (1) na ime novogodišnje reprezentacije 350 hiljada dinara;

(2) na ime rashoda za održavanje zelenila bez pisanog ugovora 1.584 hiljada dinara;

(3) za nabavku uniformi bez ugovora 426 hiljade dinara;

3) Gradska uprava za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove u iznosu od 4.082 hiljada dinara za: (1) uslugu čišćenja 381 hiljada dinara; (2) uslugu instalacije Izveštaj o reviziji odazivnog izveštaja Grada Valjeva 40 softvera 252 hiljade dinara; (3) usluge reprezentacije 385 hiljada dinara; (4) usluge čišćenja deponija 447 hiljada dinara; (5) nabavku uniformi 90 hiljada dinara; (6) materijal za održavanje higijene 527 hiljada dinara i 7) isplate naknada bez zaključenog ugovora 2.000 hiljade dinara;

 4) Fondacija za talentovane učenike u iznosu od 12.856 hiljada dinara za isplaćene stipendije bez pisanog ugovora;

 5) Predškolska ustanova „Milica Nožica“ u ukupnom iznosu od 348 hiljade dinara za usluge servisiranja vozila;

 6) JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“ u iznosu od 550 hiljada za nabavljeni kancelarijski materijal.

Revizor navodi I druge nepravilnosti poput davanja u zakup objekata bez prethodnog oglašavanja, neutuženja dužnika korisnika gradskog prostora. Ove nepravilnosti su u najvećoj meri ispravljene. Grad Valjevo obrazložio je nabvake bez javnih procedura u 2017. Godini činjenicom da je Tužilaštvo zaplenilo softver za javne nabavke u pomenutoj godini, ali revizor nalazi da su se nepravilnosti očito dešavale I nakon povraćaja softvera. Izveštaj revizora je javni document I dostupan je na uvid svim gradjanima na interet stranici DRI.

U Valjevo po novim informacijama revizor dolazi ponovo u februaru pa se očekuje da predmet revizije tada bude druga polovina 2018. godine.

2 comments on “Revizor: Nepravilnosti u javnim nabavkama I evidentiranju imovine

  1. Bosiljčić

    Pa valjda će se poklopiti sve do sada što je urađeno i ispravljeno. Ko je zadužen za to on i rešava situaciju.

    Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.