Na prostoru Kadinjače stanovi?

imagePrilikom nedavnog boravka u Valjevu Dragomir Karić izjavio da je kompanija BK grupa zainteresovana za izgradnju socijalnih stanova I u Valjevu. Kao moguću lokaciju za izgradnju Karić je naveo prostor kasarne. Koliko je poznato jedina kasarna koju prodaje Vojska Srbije je Kadinjača.

 

BK grupa najavila je da će sa izgradnjom stanova po znatno nižoj ceni od tržišbe početi krajem ove ili najkasnije početkom naredne godine. Najavljena cena govori da se radi o socijalnoj izgradnji , a pomenuti su gradovi Niš, Novi Sad I Kragujevac. Dragomir Karić prilikom posete Valjevu povodom Dana grada Valjeva izjavio je novinarima da je medju gradovima gde će biti gradjeni stanovi I grad Valjevo.
Odgovarajući na pitanje o mogućoj lokaciji Karić kaže da se razmišlja o prostoru kasarne . Jedina kasarna čiju je prodaju vojska oglasila do sada je kasarna Kadinjača. Oglas koji je VS dala najpreu oktobru glasi:” Vojni kompleks – kasarna „Kadinjača“ u Valjevu, koji kompleks čini 15 objekata visokogradnje, ukupne površine 4.056 m2, postojeći na kat. parc. br. 7785 KO Valjevo i zemljište koje čini kat. parc. br. 7785 površine 2 ha 39 a 09 m2, upisana u LN broj 14765 KO Valjevo, po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 1.638.295,89 evra”. Isti oglas ponovljen je I u novembru pa je za očekivati da je cena sada moguće 20% niža od prvobitno ponudjene.
U Valjevu se o prostoru kasarne govorilo u više navrata, a prva informacija je bila da je grad zainteresovan za kupovinu. Nakon što je Gimnazija izrazila mišljenje da bi na prostoru te kasarne trebalo izgraditi novu Gimnaziju jer postojeća ne zadovoljava standarde zamenik gradonačelnika Dragan Jeremić je izjavio da grad nema novca za tu vrstu ulaganja I da je po tom pitanju presudna odluka I uloga ministarstva. Kako je jasno da su se grad I ministarstvo opredelili za investiranje u MIC, jasno je I da Gimnazija ostaje tug de jeste.
Postojeća cena takodje po svemu sudeći još uvek nije prihvatljiva gradu , a kada su rešenja za ovu lokaciju u pitanju Jeremić je rekao: „Postoje neka idejna rešenja i idejni projekti već sada , ali je moguće da bi morali biti uskladjeni sa onim što urbanisti najpre predvide. U neposrednoj bizini su da velika parka Pećina i park Vide Jocić tako da i o tome treba misliti kao očuvanju jedne celine“.
Iskazana namera Dragomira Karića moraće dakle da bude uskladjena sa urbanističkim planovima grada. Da li bi tu moglo da “nikne” stambeno naselje ostaje da se vidi.
S.V.
 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.