Povodom Svetskog dana šuma u Valjevu zasadjene 62 sadnice

imagePovodom svetskog dana šuma ŠG Boranja organizovala je sadnju drveća u dvorištu predškolske ustanove "Bubamara" u Valjevu.Zasadjene su ukupno 62 sadnice.

Pošumljavanje je izvršeno dekorativnim vrstama: smaragdne tuje – 10 komada, crveni hrast – 10 komada, japanska trešnja – 10 komada, omorika – 10 komada, tuja – 3 komada, crvena šljiva 4 komada, smrča – 15 komada. Ukupno 62 sadnice.
Povodom dana šuma I sadnje stabala održan je edukativni program za decu.
Sadnice su donacija J.P."Srbijašuma" Š.G. "Boranja" Loznica, a stručnu i drugu pomoć su dali valjevski šumari.
Svetski dan šuma
Širom sveta se obeležva Svetski dan šuma, 21. mart, koji je 1971. godine ustanovila Generalna skupština Evropske konfederacije za poljoprivredu, s ciljem da poveća svest svetske javnosti o značaju i ulozi šuma za čoveka.
Značaj šuma:

image – šume imaju važnu ulogu u sprečavanju nastajanja bujica. slivna područja obrasla šumom imaju 30-50% niže vodostaje nego što imaju slivovi koji nisu obrasli šumom.
– šuma sprečava eroziju zemljišta.
– šuma je najbolji i najjeftiniji filter za dobijanje pitke vode.
– retenciona sposobnost tla pod šumom meri se količinom 800-2500 m3 vode po 1ha površine.
– svetske šume godišnje atmosferi daju 86 milijardi tona kiseonika a apsorbuju čak 119 milijardi tona ugljen-dioksida.
– samo 4 bukova stabla kroz 100 godina obezbede kiseonik jednom čoveku za 80 godina života.
– čovek može da živi bez hrane 5 nedelja, bez vode 5 dana a bez vazduha samo 5 minuta.
– uloga šuma u prečišćavanju zagađene atmosfere je važnija od njene uloge u proizvodnji kiseonika.
– visoke šume, površine od 1ha, u procesu fotosinteze oslobađaju 3 tone kiseonika a potroše oko 4 tone ugljen-dioksida.
– bukove šume, površine 1 ha, mogu primiti čak 68 tona čađi i prašine.
– jedno stablo divljeg kestena, starosti oko 30 godina, može da zadrži 120kg prašine i 80kg aerosola godišnje.
– 1ha kleke godišnje emituje u atmosferu oko 30kg materija sa baktericidnim dejstvom, što je dovoljno za dezinfekciju omanjeg grada.
– šuma smanjuje buku, što zavisi od tipa šume, gustine, visine grmlja, njegove olistalosti i godišnjeg doba.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.