Bez papirologije

      Нема коментара на Bez papirologije

imageSlužbe grada Valjeva su spremne za primenu odredbi izmenjenog Zakona o opštem upravnom postupku, koje su stupile na snagu. Novim izmenama zakona predviđeno je, u skladu sa načelima delotvornosti i ekonomičnosti postupka, da organ može od stranke da zahteva samo podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija, dok se uvid u podatke o kojima se vodi službena evidencija, njihovo pribavljanje i obrada vrše po službenoj dužnosti.
           

 

Ako službenu evidenciju vodi drugi organ, organ koji vodi postupak dužan je da hitno zatraži podatke, a zamoljeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana, ako nije drukčije propisano. Ako se traženi podaci mogu dobiti elektronskim putem, zamoljeni organ ih dostavlja u najkraćem roku.
To znači da će izvodi iz matične knjige rođenih, uveranje o državljanstvu i dokazi o prebivalištu, dokumenta za koji nema potrebe da se posebno traže, kada stranka podnosi zahtev za ostvarivanje prava.
„Akcenat se daje na upravne postupke, o pribavljanju evidencije koja se vodi po službenoj dužnosti i za one činjenice koje su bitne za rešavanje upravnog postupka. Stranka treba da da odobri da je saglasna da organ pribavlja podatke u njeno ime. Mi smo poptpuno spremni za primenu ovog zakona. Ovo je jedna novina, koja će olakšati građanima procedure. Očekujemo da će razmena podataka između državnih organa i lokalne samouprave teći bez problema, jer postoji obaveza lica koja vode upravni postupak, da u roku o 15 dana pribavi potrebne podatke, kao i zamoljenog organa od koga se podaci traže, da u tom roku dostavi podatke. Za nepostupanje su predviđene prekršajne kazne, koje nisu male.
Sve ovo se radi uz nadzor Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, dobili smo uputstva i ta uputstva će se stalno dopunjavati, u zavisnosti od problema na koje budemo nailazili. Takse za podatke koji se pribavljaju po službenoj dužnosti se ne naplaćuje od građana. Ukoliko stranka podnese zahtev za ostvarivanje prava na dečji dodatak, dužni smo da obavimo uvid i pribavimo podatke po službenoj dužnosti iz evidencije za izvod iz matične knjige rođenih i venčanih i građani su oslobođeni plaćanja tih taksi. Mi smo najbviše sarađivali sa Republičkim geodetskim zavodom, kada se radi o objedinjenoj proceduri i nismo imali nikakvih problema. Ne bi trebalo da bude problema ni sa drugim institucijama. Službenici u mesnim kancelarijama će stranci predočiti da smo ovlašćeni da pribavljamo podatke po službenoj dužnosti i upoznati ih sa time, a stranka će potpisati izjavu da je sa time saglasna, ili može da se odluči da sama pribavi podatke, kao i do sada. Građani treba da shvate da se ovo ne odnosi na bilo kakav zahtev koji podnose u lokalnoj samoupravi, već samo za upravne postupke“, objasnila je Jelica Stojanović, načelnica Gradske uprave za društvene delatnosti, finansije, imovinske i inspekcijske poslove grada Valjeva.
 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.