Zaštita potrošača

imageZaštita prava i interesa domaćih potrošača sve je aktuelnija tema u sredstvima javnog informisanja, odnosno medijima. Razlog tome su početna iskustva u primeni najnovije verzije Zakona o zaštiti potrošača koji je stupio na snagu u septembru prošle godine, kao i sve intenzivnije odvijanje pregovaračkog procesa o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.

Od strane nadležnih državnih organa utvrđeno je da domaće tržište roba i usluga za ličnu i porodičnu potrošnju ima sledeće karakteristike:
– nizak nivo svesti stanovništva o pitanjima zaštite potrošača,
– nemogućnost razumevanja finansijskih i drugih ugovornih odredbi,
– neadekvatno označavanje cena roba i usluga,
– nepotpuno označavanje proizvoda, kao i otsustvo uputstava i upozorenja za njihovu upotrebu, napisanih razumljivo na srpskom jeziku,
– nejasni i nepotpuni uslovi garancije,
– nepoštene trgovinske prakse i prevarno oglašavanje koje se vrši agresivnim metodama prodaje.
Osim navedenih, prisutni su i drugi problemi sa kojima se susreću domaći potrošači, među kojima su naročito izraženi:
– preterani formalizam i previše dugo trajanje sudskog postupka u rešavanju potrošačkog spora, zbog čega oštećeni potrošači često odustaju od podnošenja tužbe,
– mehanizam vansudskog rešavanja potrošačkog spora ne ispunjava u dovoljnoj meri kriterijume nezavisnosti, delotvornosti i prava na zaštitu,
– izostanak saradnje nosilaca obaveza u oblasti zaštite potrošača, naročito između jedinica lokalne samouprave i udruženja potrošača.
U nastojanju da prevaziđe ovo prilično porazno stanje, prethodna Vlada je donela Strategiju o zaštiti potrošača za period 2013. do 2018. godine, i Akcioni plan za njeno sprovođenje.
Opšti cilj Strategije je da se obezbedi visok nivo zaštite domaćih potrošača i unapredi sistem te zaštite u skladu sa standardima i praksom EU. Jedan od osnovnih elemanata u stvaranju sveobuhvatnog, delotvornog i efikasnog sistema zaštite potrošača jeste podrška udruženjima potrošača, koja se najviše očekuje od jedinica lokalne samouprave na čijim područjima deluju ta udruženja.
Sa druge strane, od udruženja potrošača se očekuje da aktivno i dosledno ostvaruju svoju ulogu i da potrošačima pruže svu moguću pomoć u rešavanju potrošačkih sporova sa trgovcima koji su skloni nepoštenoj poslovnoj praksi.
Vreme će pokazati u kojoj meri dva udruženja valjevskih potrošača i organi lokalne vlasti ostvaruju svoje zakonske i društvene obaveze u oblasti zaštite građana kao potrošača, na ovim našim prostorima.
Dragan D. Popović
Udruženje VAPOT

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.