Slučaj Zorana Matića dostavljen tužilaštvu

imageAntikorupcijski tim ministarstva gradjevine dostavio VJT-u Valjeva nalog za postupanje u slučaju Matić Zorana bivšeg direktora SKN Valjevo. U odgovoru na zahtev za informaciju od javnog značaja za Vamediu vd direktor RGZ-a Srbije prof.dr Zoran Popović navodi da su Matić i još dva šefa SKN Valjevo premešteni u druge Službe zbog težih povreda radne dužnosti i loših medjuljudskih odnosa.

Nakon što je u javnosti bivši direktor SKN Valjevo Zoran Matić izneo podatak da postoje problemi u ovoj Službi, kao i da je njegov premestaj predstavlja „kadrovsko pojacanje“ za SKN Ub, Vamedia je uputila zahtev za dostavljanje dokumentacije RGZ-u Srbije, kako bi iznete informacije bile i proverene. Istovremeno u javnosti je već poznato da je isti Matić februara 2013. godine smenjen sa mesta direktora SKN Valjevo, a sada je premešten da svoje radne obaveze obavlja u SKN Ub po dolasku novog direktora u ovu službu Miroslava Mijanovića. Iz dokumenata koji su dostavljeni Vamediji od strane RGZ-a jasno je vidljivo da je sadasnji nacelnik SKN Valjevo Miroslav Mijanović uputio vise zahteva direktoru RGZ-a za razrešenje Matić Zorana, Vesne Malesević i Olgice Tomić sa šefovskih funkcija, kao i zahtev za disciplinsko postupanje protiv istih. Tek dolaskom sadasnjeg vd direktora RGZ-a prof.dr. Zorana Popovica disciplinska komisija upucena je u SKN Valjevo. Protiv Matića vodio se disciplinski postupak u kom je isti oglašen krivim i kome je izrečena disciplinska mera. Matić je kako se vidi iz dostavljenih dokumenata najpre „pomogao“ sebi.
Po informacijama i dostavljenoj dokumentaciji iz RGZ-a, posle zahteva Advokatske kancelarije „Aleksić“ kao zastupnika EFG banke, a u vezi neupisanih hipoteka, uvidom u priloženu dokumentaciju vidljivo je da Zoran Matić na svojoj nepokretnosti na Divčibarama sedam godina nema upisanu hipoteku. Zakon nalaže da se hipoteka upiše u roku od 15 dana , a Matić je predmet za upis hipoteke sedam godina držao u svojoj fioci . Disciplinska komisija nalazi da je Matić namerno izbegao upis hipoteke. Pred istom komisijom Matić se pravdao da nije imao 20 000 dinara za uplatu iste. Interesatno je da je Matićeva zarada u tom trenutku u Katastru bila gotovo pet puta veća od takse koju je trebalo da uplati. Uvidom u zapisnik o Strucnom nadzoru, koju je RGZ izvršio po nalogu Antikorupcijskog tima, a koje se tiču nepokretnosti u vlasništvu Zorana Matića, uočene su mnoge nepravilnosti u radu i evidentirani propusti u knjiženju. U svemu je sporan i upis spratnosti objekta na katastarskoj parceli 726 K.O. Divcibare, koji nije uradjen u saglasnosti sa izdatom gradjevinskom dozvolom. Kao tadašnji načelnik SKN Valjevo, Zoran Matić je sam sebi dozvolio da istovremeno bude : obradjivač predmeta, veštak u pomenutom predmetu, član komisije za legalizaciju objekta , podnosilac zahteva za upis upotrebne dozvole , osoba koja je odobravala sve novonastale promene kao i isključivi vlasnik nepokretnosti na katastarskoj parceli 673/4 K.O. Divčibare . Zakonom o upravnom postupku nije dozvoljeno da jedno isto lice bude šest puta zastupljeno u istom predmetu. Ove činjenice pokazuju da je Matić sam sebi „iskrojio“ sve što mu je bilo potrebno radeći protivzakonito i zloupotrebljavajući svoj službeni položaj. Matić je ni manje ni više otišao korak dalje pa je u postupku službenosti prolaza koji je zatražio od Republike Srbije za parcelu u svom vlasnistvu br. 726 K.O. Divcibare, nakon što je republički pravobranilac odbio da da dozvolu i zahtevao brisanje prava sluzbenosti, ipak sluzbenost zadrzao.
Po saznanjima Vamedie RGZ-u je od strane Miroslava Mijanovića, sadašnjeg načelnika SKN Valjevo, podneseno vise službenih beleški protiv Matića u različitim predmetima , a RGZ je obavešten i o brojnim dokumentima koja u Katastru više faktički ne postoje izuzev u nekim aktima vodjenih evidencija.
Antikorupcijski tim Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, postupao je po predmetima Zorana Matića u kojima je ukazano na nezakonitosti u radu te je dana 03.12.2014. godine, predmet poslat Zameniku Republičkog javnog tužioca, na dalje postupanje. Za sada nema informacije da je po nalogu Antikorupcijskog tima postupano, ali je poznato da se sadašnjem direktoru SKN Valjevo Miroslavu Mijanoviću obratila sa zahtevom i valjevska policija za dostavljanje više dokumenata u istražnom postupku.
Zajedno sa Matićem disciplinska komisija RGZ, na predlog Miroslava Mijanovica, vodila je postupke i protiv šefova SKN Valjevo Olgice Tomić i Vesne Malešević koje su u istim postupcima oglašene krivima za vise težih povreda službene dužnosti. Tomićeva cak i za nasilničko ponasanje prema strankama i kolegama.
Na pitanje Vamedie upućeno novom načelnku Katastra Miroslavu Mijanoviću zašto Matić i dalje obavlja poslove vezane za Katastar Mijanović kaže : „Republički geodetski zavod je na zahtev Antrikorupcijskom tima u SKN Valjevo poslao Stručni i upravni nadzor. Sva zahtevana dokumentacija od strane istražnih organa, zajedno sa izveštajem nadzora kompletno im je dostavljena.Vd direktor prof.dr. Zoran Popovic, na moj zahtev poslao je Disciplinsku komisiju koja je Matić Zorana, Vesnu Malesević i Olgicu Tomićc oglasila krivim i shodno zakonu kaznila. Povodom mojih zahteva direktoru RGZ-a za razrešenje navedenih kolega, nalogom prof.dr. Zorana Popovića svo troje su poslati da svoje poslove obavljaju u SKN Ub, SKN Mionica i SKN Ljig. Stoga smatram da je RGZ uradio sve u okvirima svoje nadležnosti da proveri i osigura zakonito postupanje prema svojim klijentima i gradjanstvu, kao i da omogući pravilan rad SKN Valjevo.“
U odgovoru Vamediji direktor RGZ prof. Dr Zoran Popović navodi da su radnim nalogom direktora RGZ, Zoran Matić, Vesna Malešević i Olgica Tomić upućeni da poslove svog radnog mesta obavljaju u Sužbama Ub, Mionica i Ljig. Istovremeno svo troje kažnjeni su i tromesečnim odbitkom od zarade u visini od 20% do 30%. Razlog njihovog upućivanja u navedene službe bila je činjenica da je Disciplinska komisija oglasila krivim Matić Zorana , Vesnu Malešević i Olgicu Tomić za više težih povreda službene dužnosti, navodi se decidno u odgovoru Vamediji koji potpisuje direktor RGZ-a prof.dr. Zoran Popović.

S.V.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.