81 srednjoškolac na seminarima

imageU periodu od 8. do 16. juna, u IS Petnica realizuju se letnje škole hemije, primenjene fizike i elektronike, antropologije i biomedicine. Letnje škole su po karakteru vežbovni seminari i organizuju se za srednjoškolce kojima je ovo prva godina pohađanja određenog petničkog obrazovnog programa. Na tekuće seminare u Stanicu je pozvan 81 srednjoškolac iz Srbije i susednih zemalja

Hemija
Letnja škola hemije je namenjena savladavanju osnovnih laboratorijskih tehnika, a realizuje se kroz predavanja i laboratorijske vežbe u okviru osnovnog kursa analitičke hemije.
Na početku polaznici će se upoznati sa načinom ponašanja i pravilima za bezbedan rad u laboratoriji. Kroz predavanja polaznicima će podrobnije biti objašnjene kvalitativna i kvantitativna hemijska analiza, elektroanalitičke metode, hromatografija, metode odvajanja smeša i optičke metode instrumentalne analize. Potom će oni imati priliku da stečena teorijska saznanja, primene kroz set interesantnih laboratorijskih vežbi.
Cilj seminara je da srednjoškolci savladaju osnovne tehnike rada u hemijskoj laboratoriji, da se upoznaju sa planiranjem i postavkom eksperimenta, prikupljanjem i obradom dobijenih rezultata merenja. Deo vremena je rezervisan za vežbanje odabranih zadataka iz različitih oblasti hemije koje se obrađuju na tekućem seminaru. Kroz razgovore i diskusije polaznici će se podsticati da razmišljaju o temama za samostalno istraživanje koje ih očekuje naredne godine. Stručni saradnici su sa Hemijskog fakulteta BU.

PFE
Letnja škola primenjene fizike i elektronike
namenjena je polaznicima koji ove godine prvi put učestvuju u radu ovog seminara i vežbovnog je tipa. Cilj je da polaznike pripremi za rad na samostalnim istraživačkim projektima, u čemu će se oni okušati narednog leta. Tu je praktičan rad u laboratoriji od izuzetnog značaja. Kroz rad u laboratoriji polaznici se upoznaju sa opremom i instrumentima, zatim sa obradom rezultata kao i pisanjem laboratorijskog izveštaja. Pre praktičnog rada polaznici će slušati odgovarajuća predavanja, o obradi rezultata merenja, o analognoj elektronici, o senzorima i aktuatorima, o mikrokontrolerima…, a firma Mikroelektronika, čiji inženjeri su i stručni saradnici na seminaru, je polaznicima sa interesantnim idejama pripremila mikrokontrolere na poklon.

Antropologija
Cilj letnje škole antropologije je šire upoznavanje polaznika sa raznovrsnošću predmeta istraživanja ove naučne discipline. Planirana su predavanja iz različitih antropoloških i srodnih oblasti: antropologije sporta, a. religije, a. muzike i popularne kulture, etnokoreologije, antropologije adolescencije…Drugi segment seminara su vežbe koje za cilj imaju dublje ispitivanje ključnih antropoloških pojmova, što će se realizovati kroz čitanje naučnih radova, gledanje filmaova sa odgovarajućom tematikom i diskusije. Stručni saradnici su sa Filozofskog fakulteta BU.

Biomedicina
Na samom početku letnje škole biomedicine, polaznicima će se prezentovati smernice i upozorenja za bezbedan rad u laboratoriji i upoznaće se sa laboratorijskim posuđem i načinom na koji će svakodnevno voditi laboratorijski dnevnik. Radu u laboratoriji predhodiće odgovarajuća teorijska predavanja, a oblasti koje će se obraditi za srednjoškolce predstavljaju nešto o čemu su samo imali saznanje. Pored neophodnih za rad hemijskih metoda (npr. ekstrakcija, optičke metode instrumentalne analize), polaznici će se upoznati sa eksperimentalnim pristupom u radu sa proteinima, metodama molekularne biologije (izolacija DNK, DNK elektroforeza PCR), ćelijskom kulturom, pravljenjem mikrobioloških podloga i radom u sterilnim uslovima, bioinformatikom, statistikom…

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.