Pokrenut prethodni postupak nad AD „Sloga“

imagePrivredni sud izdao je Saopštenje u vezi pokretanja prethodnog postupka nad Hotelsko turističkim društvom „Sloga“ ad radi ispitivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja u skladu sa dostavljenim UPPR-om. Saopštenje prenosimo u celosti:

„Rešenjem Privrednog suda u Valjevu Reo.br.20/14 od 23.01.2015. godine pokrenut je prethodni postupak radi ispitivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja nad HOTELSKO TURISTIČKO AD „SLOGA“ VALJEVO, u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije, koji predlog je podneo stečajni dužnik najpre dana 29.12.2014. godine, da bi postupajući po primedbama i nalogu suda dostavio uređen i prečišćen tekst unapred pripremljenog plana reorganizacije dana 20.01.2015. godine.

Navedenim rešenjem o pokretanju prethodnog postupka je dalje određeno:

da je ročište za odlučivanje o predlogu i glasanju o planu reorganizacije zakazano za 19.03.2015. godine sa početkom u 12:00 časova, u Privrednom sudu u Valjevu,
-da se nalaže predlagaču HOTELSKO TURISTIČKO AD „SLOGA“ VALJEVO, da u roku od tri dana od dana prijema navedenog rešenja uplati na ime predujma troškova prethodnog postupka za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije iznos od 300.000,00 dinara,
-da se glasanje o planu reorganizacije vrši u okviru klasa poverilaca,
-da poverioci mogu izvršiti uvid u prečišćen tekst Predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije, u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Valjevu svakog radnog dana od 08-15 časova, sve do dana održavanja ročišta,
-da se glasanje o Planu reorganizacije vrši u okviru klasa poverilaca,
-da se Plan reorganizacije smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca, ako su za Plan reorganizacije glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi, a da se Plan reorganizacije smatra usvojenim ako ga na propisani način prihvate sve klase.

-Sud je istim rešenjem odredio meru zabrane izvršenja na obezbeđenoj i neobezbeđenoj imovini stečajnog dužnika HOTELSKO TURISTIČKO AD „SLOGA“ VALJEVO. Navedena mera važi najduže 6 meseci i ne može se ponovo odrediti u istom postupku.

-Sud je još pozvao zainteresovana lica da sve primedbe na predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije kojima osporavaju sadržinu unapred pripremljenog plana reorganizacije, a naročito osnov ili visinu planom obuhvaćenih potraživanja, dostave stečajnom dužniku i nadležnom sudu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u ”Službenom glasniku Republike Srbije”, i da je predlagač plana u obavezi da odgovor na primedbe dostavi nadležnom sudu u roku od 8 dana, od dana prijema primedbe u sudu.

Oglas o pokretanju prethodnog postupka radi ispitivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja kao i obaveštenje o danu i času kada će se održati ročište za odlučivanje o predlogu i glasanje o Unapred pripremljenom planu reorganizacije objaviće se na oglasnoj i elektronskoj oglasnoj tabli suda, u ”Službenom glasniku RS” i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.