Pokrenut prethodni postupak nad „Vujić Valjevo „ doo

imagePrivredni sud u Valjevu oglasio se saopštenjem za javnost u vezi pokretanja prethodnog postupka radi ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja nad preduzećem „Vujić Valjevo „ doo. Saopštenje prenosimo u celosti:

„Rešenjem istog suda Reo.br.21/14 od 26.01.2015. godine pokrenut je prethodni postupak radi ispitivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja nad DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PVC PROFILA I STOLARIJE, GRAĐEVINARSTVO I PROMET ROBOM „VUJIĆ VALJEVO“ d.o.o. VALJEVO, u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije, koji predlog je podneo stečajni dužnik dana 22.01.2015. godine, sa ispravkom i dopunom od 23.01.2015. godine.
Navedenim rešenjem o pokretanju prethodnog postupka je dalje određeno:

da je ročište za odlučivanje o predlogu i glasanju o planu reorganizacije zakazano za 17.03.2015. godine sa početkom u 12:00 časova, u Privrednom sudu u Valjevu,
da se nalaže predlagaču DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PVC PROFILA I STOLARIJE, GRAĐEVINARSTVO I PROMET ROBOM „VUJIĆ VALJEVO“ d.o.o. VALJEVO, da uplati na ime predujma troškova prethodnog postupka iznos od 300.000,00 dinara,
da se glasanje o planu reorganizacije vrši u okviru klasa poverilaca,
da poverioci mogu izvršiti uvid u prečišćen tekst Predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije, u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Valjevu svakog radnog dana od 08-15 časova, sve do dana održavanja ročišta,
da se glasanje o Planu reorganizacije vrši u okviru klasa poverilaca,

Sud je istim rešenjem odredio meru zabrane izvršenja na obezbeđenoj i neobezbeđenoj imovini stečajnog dužnika DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PVC PROFILA I STOLARIJE, GRAĐEVINARSTVO I PROMET ROBOM „VUJIĆ VALJEVO“ d.o.o. VALJEVO. Navedena mera važi najduže 6 meseci i ne može se ponovo odrediti u istom postupku.

Sud je još pozvao zainteresovana lica da sve primedbe na predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije kojima osporavaju sadržinu unapred pripremljenog plana reorganizacije, a naročito osnov ili visinu planom obuhvaćenih potraživanja, dostave stečajnom dužniku i nadležnom sudu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u ”Službenom glasniku Republike Srbije”, i da je predlagač plana u obavezi da odgovor na primedbe dostavi nadležnom sudu u roku od 8 dana, od dana prijema primedbe u sudu.

Oglas o pokretanju prethodnog postupka radi ispitivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja kao i obaveštenje o danu i času kada će se održati ročište za odlučivanje o predlogu i glasanje o Unapred pripremljenom planu reorganizacije objaviće se na oglasnoj i elektronskoj oglasnoj tabli suda, u ”Službenom glasniku RS” i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Služba za javne odnose
Privrednog suda u Valjevu“

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.