„Okupirana kultura“

      5 коментара на „Okupirana kultura“

Tokom protekle nedelje zaokružen je celokupan tiraž monografije  „OKUPIRANA KULTURA: NACISTI KOLABORACIONISTI, MUZEJI I KULTURNA DOBRA U SRBIJI TOKOM DRUGOG SVETSKOG RATA“.

Autori ove knjige su

 • istoričar i kulturolog, muzejski savetnik Narodnog muzeja Valjevo, prof. dr Vladimir Krivošejev, i
 • dr Rade Ristanović, istoričar, specijalista za period Drugog svetskog rata, viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju u Beogradu.

Izdavač je: Društvo za urbanu istoriju, Beograd.

Knjiga je objavljena uz finansijsku podršku Ministarstva kulture Republike Srbije.

OKUPIRANA KULTURA je knjiga koja tematski odskače od ustaljenih i isuviše zastupljenih istoriografskih knjiga koje analiziraju vojne operacije, stradanje i otpor. Njeni autori Drugi svetski rat u okupiranoj Srbiji sagledavaju iz sasvim drugog ugla. Horizont ove publikacije predstavlja kultura u njenom izuzetno važnom segmentu – zaštiti kulturnih dobara i radu muzeja. U heurističkom pogledu ova monografija leži na čvrstim temeljima primarnih istorijskih izvora, većinski nemačke i kolaboracionističke provenijencije.

Početnu tačku istraživanja predstavljaju provera stereotipa stvorenih u posleratnoj Jugoslaviji da se tek posle Drugog svetskog rata u državi čiji celokupan drušštveni život diktira Komunistička partija, razvija muzejska mreža van Beograda kao prestonice,  da se tada donose i prvi zakoni o zaštiti kulturnih dobara i otvara prvi zavod za zaštitu spomenika kulture, kao i da se tada formira i stručni i naučni kadar spreman da aktivno radi na zaštiti spomenika kulture,

Temeljna istraživanja autora u velikoj meri su negirala ove stereotipe. Istina, oni su delimično prihvatljvi kada je reč o predratnom periodu, a potpuno neprihvatljivi kada je reč o periodu okupacije 1941-1944.

Tokom okupacionih godina kvislinška Vlada je osmislila, i počela sa postavljanjem, nacionalnu mrežu muzeja Srbije, na tri nivoa. Gornji su činili postojeći nacionalni muzeji u Beogradu; srednji, okružni nivo su trebali da čine muzeji koji su počeli da se osnivaju u okružnim centrima, a dolji, lokalni, muzeji koji su trebali da se osnivaju u gradovima i varošima koji nisu bili okružna središta.

Pored toga, krajem leta 1941, i u proleće 1942. godine donete su Uredbe o čuvanju starina, koje, naročito ona iz 1942. godine, predstavljaju temeljni moderan pravni akt.

Na osnovu te Uredbe osnovan je i Centralni zavod za zaštitu starina, koji je aktivno radio, i nikada nije ni ugašen, već je početkom 1945. izgubio samstalnost, utapajući se u Narodni muzej, da bi se 1947. godine osamostalio u današnji Republički zavod za zaštitu spomenika kulture. Pored toga, od jeseni 1947. godine radio je i beogradski Gradski zavod za čuvanje starina.

Tokom okupacije postojali su i posebni kusevi – seminari za muzealce, kroz kojes su se, bilo kao predavači, bilo kao polaznici kursa, stručno i naučno razvila najpoznatija imena posleratne srpske heritologije, poput Đorđa Mano-Zisija, Ivana Zdravkovića, Radivoja Ljubinkovića, Svetozara Raičevića, bračnog para Garašanin, Katarine Ambrozić, Dejana Medakovića… Zanimljivo je da je u zvaničnim biografijama kod većine njih aktivnost tokom ratnih godina potpuno prikrivena, a u slučaju Svetozara Raičevića, koji je tom 1942. i dela 1943 godine bio referent za muzeje i starine u Ministarstvu prosvete, beleži se da je ceo rat bio u logoru.

Pored dokumentovanog ukazivanja na ove činjenice, uz detaljnu istoriografsku naraciju, autori su dodatnu pažnju posvetili i drugim aspektima rada baštinskih ustanova u Srbiji tokom okupacije. Čitajući stranice ove knjige, možete da saznate:

– koji muzeji su radili u okupiranoj Srbiji i kakva im je bila delatnost;

– kako su se borili sa opštom nemaštinom nastojeći da održe i minimum rada; kako je izgledao svakodnevni život u muzejima; kakav životni standard su imali muzealci;

– koja kulturna dobra su nacisti ukrali i uništili;

– kakva je bila sudbina pokretnih kulturnih dobara prilikom nemačkog bombardovanja 1941, i savezničkog 1944. godine;

– kakav je bio odnos posleratnih vlasti prema ovim institucijama i vodećim ljudima.

 

5 comments on “„Okupirana kultura“

 1. Dragan

  pa posle ne valja mu država i protiv Vučića,a Vučić mu finansira knjigu,zato će opozicioni glasači glasati Vučića

  Reply
 2. Ljuba

  Eto kako radi opozicija izdaje knjige opozicioni lider dr marketinga Kriviosejev a drzi tribine i mitinge protiv vlasti.Sramota,dok mu drzava za to vreme finansira knjigu, šta mislite za koga će on glasati ?

  Reply
 3. NapRdnjak

  @LJUBO, bre,
  ma znaš dobro kako to ide.
  Šta misliš, kako si dobio one sendviče?
  Raspišemo konkurs gde nudimo do 500.000. Oni konkurišu sa 400. Mi im damo 200.
  Moraju da dofinansiraju sami 200. A po ugovoru i da nas pomenu.
  A sa onih 300.000 lepo isfinansiramo autobuse i sendviče. A bogami, ostane nešto i za naše džepove.

  Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.