Naučena znanja u korist dece u inkluzivnim programima

Osnovna škola “Andra Savčić” održala je završnu konferenciju u okviru projekta pod nazivom  „Razvojni model podrške učenicima sa teškoćama u razvoju kao indikator celokupnog razvoja učenika“ u okviru Erazmus+ programa Evropske unije. Bila je to prilika da se na jednom mestu okupe svi oni koji rade sa decom uključujući I same učenike škole.

U okviru Erazmus+ programa, koji je finansirala EU, nastavnici ove škole imali su priliku da razmene iskustva sa nastavnicima iz Italije I Portugalije , ali I da nauče mnogo toga novog. Prvenstveno na koji način te države organizuju rad sa inkluzivnom decom.

Zamenica direktora škole MIlica Vojić Marković je na završnoj konferenciji rekla da je ovaj skup prilika  da se svi koji rade sa decom koja imaju smetnje u razvoju okupe na jednom mestu.

„Ovo je veliki trenutak za ovu školu jer mi smo jedina škola koja je ušla u medjunarodne projekte i koja pokušava medjunarodno edukacijom da napreduje , ali ne napredak samo nas kao nastavnika već da to što je naučeno bude primenjeno i u praksi . Zato smo i želeli da nam danas dodju svi saradnici iz institucija, udruženja , naše kolege koje se bave kao i mi inkluzijom jer to je prosto naša tema. I naš drugi projekat se odnosi na decu sa teškoćama u razvoju i zato je važno da se na jednom mestu okupe svi ljudi koji se u gradu bave tom temom da bismo mogli da pokažemo naše rezultate i primenu znanja koje smo stekli“, rekla je Milica Vojić Marković.

Ona je navela da stečeno iskustvo pokazuje da se u različitim zemljama isti problemi pojavljuju pa je moguće napraviti i poredjenje kako to rade druge zemlje , a kako Srbija. Konkretno kada je u pitanju OŠ „Andre Savčić“ sa inkluzivnom decom radi se u tzv dva prstena , spoljašnji su i lekari, logopedi, psiholozi dok unutrašnji prsten čine sami nastavnici u školi. Vojić Marković navodi i da sa jednima i sa drugima rade roditelji.

Nastavnici koji su u okviru ovog projekta boravili u Italiji i Portugaliji pre svega konstatuju da se obrazovni programi pomenutih zemalja dosta razlikuju, ali da je neke stvari i kod nas moguće primeniti. U školi su već održana dva nastavna časa na kojima su primenjena nova znanja naučena u pomenutim zemljama .

„Ti časovi su imali pre svega za cilj korišćnje odredjenih digitalnih alata koje „Erazmmus“ programi preporučeuje, a akcenat je upravo na učenicima koji su inkluzivni i rade po individualnom obrazovnom planu. Ideja je da u narednoj školskoj godiniu okviru redovnih časova neke časove posvetimo upravo takvim učenicima, naravno u tome će učestvovati svi učenici iz razreda“, navela je nastavnica Aleksandra Stanić koja je  pohadjala obuku u zemljama EU.

Kako se moglo čuti praksa u pomenutim zemljama jeste da odredjeni broj dana bude tematski i planirani za učenike koji pohadjaju nastavu po inkluzivnom programu.

Škola je kako bi što bolje uradila evaluaciju projekta zatražila mišljenje od samih učenika koji su izneli stav da im se novine dopadaju , posebno rad u grupama i aktivnosti koje inače nemaju u školi.

Učiteljica Željka Vidić  koja je boravila u Portugalu kaže da su na oglednom času u rad uključili veći broj učenika. „Veći broj učenika, ali različitog uzrasta. Mi se dosada nismo bavili na taj način tim aktivnostima ,a li smo videli da zaista  to vredi raditi i da deci to dosta znači. Na oglednom času bio je 21 učenik drugg i četvrtog razreda , a rad je bio organizovan u tri grupe. Važno je istaći da su u tim grupama bila i deca koja rade po individualnim programima, deca koja rade po IOP-2 sa svojim asistentima . To nam je pokazalo da deca koja rade po IOP-u su bila vrlo uključena u rad i da ni nakoji način nisu bili diskrimnisani već izuzetno prihvaćeni i imali su veliku podršku svojih vršnjaka . Vrlo je važna vršnjačka podrška koja je pokazana“,, rekla je Vidić.

U ovoj školi je inače 35 učenika koji pripadaju nekom IOP-u, a sama škola se do sada izdvojila od drugih valjevskih škola po načinu rada sa decom sa posebnim potrebama. Učešće u programu Erazmus + je samim ti bio I logičan sled dešavanja . Školi sada predstoji da naučena znanja prenesu deci I primene ih u praksi što će izvesno biti još jedan značajan doprinos njihovom odrastanju I učenju.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.