PGV-građansko, nepolitičko, telo za praćenje i nadzor lokalnog budžeta

Na sastanku održanom u prostorijama Centra za održiv lokalni i regionalni razvoj (COR) u Šušeoci, neposrednim prisustvom, kao i online učešćem putem Zoom platforme, konstituisan je Panel grada Valjeva (PGV), građansko, nepolitičko, telo za praćenje i nadzor lokalnog budžetskog procesa u gradu Valjevu.

Za koordinatora PGV izabrana je Jasminka Nedeljković, a za zamenika koordinatora – Slobodan Arsenijević.

Po strukturi članova, PGV predstavlja presek stanovništva grada Valjeva, tako što ga čine predstavnici mladih, penzionera, javnog sektora, preduzetnika i biznis sektora, poljoprivrede, sindikalnih organizacija, obrazovanja, kulture, medija, civilnog sektora (NVO i udruženja građana)…

Po konstituisanju PGV, učesnicima sastanka je Projekt menadžer projekta „GROMOBRAN“, podneo izveštaj o sprovedenim aktivnostima na njegovoj realizaciji. Pored podele štampanih informativno – edukativnih materijala prisutnima, učesnicima su predstavljena dva kratka video informativno – obrazovna filma (COR Gromobran i FUK – barijera korupciji), koji su pripremljeni za potrebe predstojeće društvene kampanje. Takođe, učesnici su obavešeni da je posle probnog perioda i sprovedenog testiranja, završena prva verzija zabavno – informativne – obrazovne internet budžetske igre (www.budzetirajmo.cor.co.rs), koja zainteresovanim licima omogućava da skockaju lokalni budžet onako kako oni misle da on treba da izgleda, predlože po njihovom mišljenju prioritetne projekte i da se lako i brzo nađu u ulozi „gradonačelnika“.

Nakon ovog dela, učesnici sastanka su razmatrali predloženi Plan rada PGV za period trajanja Projekta. Prva aktivnost PGV koja će ubrzo uslediti je sprovođenje online javne rasprave o završnom računu grada Valjeva za 2021. godinu u cilju započinjanja i uspostavljanja redovne javne debate u narednim godinama o izvršenju planiranog budžeta za prethodnu godinu, odstupanjima i snošenju odgovornosti nadležnih u lokalnoj upravi za neispunjenje planiranog! Zainteresovana lica mogu iskazati svoj interes za učešće u predmetnoj javnoj raspravi prijavom na info@cor.co.rs ili na aland@mts.rs .

U drugom delu radnog dana održana je obuka na temu „Transparentan lokalni budžetski proces i participacija građana – Uspešna javna rasprava“. Posle upoznavanja sa nekim osnovnim preduslovima za uspešno sprovođenje javne rasprave o budžetskom procesu i razmene dosadašnjih iskustava koliko smo daleko od nje, usvojen je zaključak da se PGV obrati nadležnim licima grada Valjeva sa zahtevom da se u organizovanju javne rasprave o budžetu za 2023. godinu uvedu određene izmene koje treba da omoguće kvalitetniji budžetski proces i adekvatno učešće građana u donošenju najvažnijeg lokalnog akta. Učesnici obuke su identifikovali i razmatrali neophodno potrebne izmene u organizovanju javne rasprave o budžetu, koju sprovode gradski čelnici, pri čemu su posebno apostrofirane sledeće:

 • Poštovanje budžetskog kalendara;
 • Poštovanje zakonskih odredbi da se javna rasprava vodi o Nacrtu, a ne Predlogu Odluke o budžetu kako se dosada radilo (kada su minimalne mogućnosti za korekcije – dopune i izmene – predloženog budžeta);
 • Objavljivanje javnog poziva sa svim pratećim materijalom za javnu raspravu o budžetu, bar sedam dana pre njenog održavanja, na zvaničnoj internet stranici Grada, društvenim mrežama, lokalnim elektronskim i štampanim medijima;
 • Usvajanje i objavljivanje Pravila za sprovođenje javne rasprave o budžetu na zvaničnoj internet stranici Grada;
 • Razdvajanje javne rasprave o Planu komunalne gradnje za narednu godinu od javne rasprave o budžetu;
 • Predstavljanje predloženog budžeta za narednu godinu da vrši Gradonačelnik;
 • Predlagač treba da predstavi, u unapred definisanom vremenu, predloženi budžet, stavljajući fokus na: prioritetne probleme Grada, jasne ciljeve za narednu godinu u vezi sa rešavanjem prioritetnih problema i razvojem Grada, aktivnosti koje će biti sprovedene da bi se navedeni ciljevi ostvarili, budžetska sredstva koja će biti upotrebljena da se postignu postavljeni ciljevi i lica iz gradske uprave koja će biti odgovorna za njihovo ispunjenje;
 • Definisati vreme za komentare i pitanja učesnika javne rasprave, kao i davanje odgovora predlagača;
 • Objavljivanje u roku od 72 časova, na zvaničnoj internet stranici Grada, Izveštaja sa održane javne rasprave, koji neizostavno mora da sadrži: imena učesnika koji su dali predloge, suštinu njihovih predloga, sudbinu iznetih predloga (odgovore nadležnih);
 • Pisano obaveštavanje učesnika javne rasprave, koji su dali svoje predloge u usmenoj ili pisanoj formi, o sudbini iznetih predloga sa obrazloženjem odluke o njihovom odbijanju ili prihvatanju;
 • Održavanje javne rasprave i kod rebalansa budžeta.

1 comment on “PGV-građansko, nepolitičko, telo za praćenje i nadzor lokalnog budžeta

 1. Djani

  Da li se ekipa DOS a povampirila ili je nestalo suske. Ko da brine o nasim parama mozda Slobodan dr Ilic ili njegov pajtos dr Nenad Mihailovic. Ljudi oni prvi cenzurisano budzet kroz javne nabavke kao kosultanti. Deciji vrtic su cenzurisano bili cetiri puta skuplji od firme tender i na kraju je ponistena javna nabavka. Kad su takvi eksperti sto ne rade za privatne kompanije ima jedna gospodja zaposlena u jednom javnom preduzecu radi za najvece Srpske kompanije kapa dole. Ovi bi da se priblize budzetu to je kao da stavite Drakulu u transfuziju krvi.
  Ps Vidim i Bobeka, sad i on expert radio u Merkuru prodavao kablove odjednom dr nauka vidjen strucnjak. U penziju su ga jedva oterali.

  Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.