Problemi stanara u Jakova Nenadovića 38 I dalje nerešeni

Problemi oko zgrade u ulici Jakova Nenadovića 38 u Valjevu  o kojima su mnogi mediji pisali 2018. godine u nekoliko navrata, na žalost, nisu rešeni , upozoravaju u novom pismu javnosti pojedini stanari ove zgrade.

Naime, kako tvrdi potpisnik pisma i stanar Ljubomir Bradić, pomenuta zgrada u ulici Jakova Nenadovića 38 nelegalno i protivzakonito dobila je upotrebnu dozvolu i pored činjenice da je preduzeće koje je radilo zgradu Liniled d.o.o. značajno odstupilo od projekta zgrade za koju je dobio građevinsku dozvolu. U nastavku prenosimo sadržaj obraćanja Vamediji:

“Investitor u izjavi Odeljenju za urbanizam „da nisu urađeni dimnjaci na zgradi iz razloga što je odlučeno(on) da se grejanje predmetnog objekta-zgrade izvodi iz drugog objekta…“ , pa dalje on navodi  „da nije nalazio za shodno da zbog tih izmena u odnosu na glavni projekat traži izmenu odobrenja za gradnju kod nadležnog organa obzirom da je grejanje instalirano u predmetnom objektu…“. (iz izjave date pred nadležnim organom  Odeljenja za urbanizam od 21.11.2018. godine).

Posle više upućenih prijava nas stanara različitim državnim organima, i institucijama, inspekcijama, predsednici Vlade, predsedniku Srbije, i izvođačima radova preduzeću Izoterm d.o.o. Valjevo i Liniled do.o.o. Valjevo na teren je izašla samo jednom građevinska inspekcija Valjevo 2018. godine koja je u svom dopisu 354-293/18-03 od 23.03.2018. godine utvrdila da je izvršena prenamena zajedničkih prostorija prostora u stambeni, gde je trebao da bude kotao za drva i smeštaj ogreva i samo utvrdila da nisu urađeni dimnjaci i da su urađena dva otvora u podrumu, druge nepravilnosti i dalje odbijaju da utvrde iz kojih razloga možemo samo da predpostavimo?

Takođe, u istom dopisu građevinska inspekicija Valjevo je utvrdila da su urađena dva otvora u podrumu i da nisu urađeni dimnjaci na zgradi i svojim dopisom su obavestili Odeljenje za urbanizam grada Valjeva da se pristupi ponavljanju postupka i poništenju građevinske dozvole. Odeljenje za urbanizam grada Valjeva je poništilo građevinsku dozvolu svojim rešenjem broj 112-41/17-01/2 od 24.01.2017. godine, međutim, na žalbu investitora Izoterm doo i Liniled doo, Ministarstvu građevinarstva, predmet je vraćen prvostepenom organu i sada se ponovo vodi postupak oko poništaja građevinske dozvole ili neke druge mere. S obzirom da odžaci „ne rastu iz trave“, a njih nema na zgradi, a sve prema protiv zakonitom tehničkom prijemu zgrade odluka se verovatno zna unapred, a u skladu sa zakonom.

U istom tom dopisu Građevinske inspekcije Valjevo građevinski inspektor Miodrag Novaković se obavezao da će građevinski inspektor po imenovanju upravnika zgrade otpočeti postupak  inspekcijskog nadzora i u to vreme, a i danas, postojao je upravnik zgrade, postojale su i prijave građevinskoj inspekciji, međutim, do današnjeg dana Građevinska inspekcija grada Valjeva nije izašla da izvrši inspekcijski nadzor i utvrdi šta su sve investitori uradili i propustili da urade i u kom delu su odstupili u odnosu na odobrenu građevinsku dozvolu i izvršen tehnički prijem zgrade koji nema veze sa stvarnim stanjem na terenu. Možemo zamisliti i sumnjati šta je stvarni razlog takvog rada građevinske inspekcije Valjevo i nemešanja u posao za koji su plaćeni. Pisani izgovor Građevinske inspekcije Valjevo da se vodi postupak za poništenje dozvole je nezavisan postupak od utvrđivanja stvarnog inspekcijskog nadzora nad predmetnim spornim objektom u Jakova Nenadovića 38 Valjevo.

Dodatni problem se javlja u čestom izlivanju kanalizacije i fekalija u prostorije za koju investitor različito govori da je to stambeni prostor, zatim da to nikada nije bio stambeni prostor, da je to bila građevinska kancelarija itd… a sve na okolnosti da je taj zajednički prostor nas stanara uzurpiran kako je i našao građevinski inspektor i nije priveden nameni po projektu i tehničkom prijemu i da u njemu bude kotao i smeštaj za ogrev. Pored više prijava nas stanara po svim osnovama, svim inspekcijama u gradu Valjevu i Republici Srbiji, bivši prinudni upravnik zgrade Duško Dimitrić nije hteo da deluje što mu Zakon nalaže, a investitor je u više navrata odbio otključavanje istog zauzetog prostora i to Komunalnoj inspekciji Valjevo i Komunalnoj policiji Valjevo. Takvim radnjama je došlo do ugrožavanja našeg zdravlja, smrad od izlivene kanalizacije se širio na sve strane pa su pojedini stanari morali da stanuju van svojih stanova na više dana dok se ne bi izgubio smrad iz stanova i dok se ne bi dezinfikovale i oprale sve stvari u stanu. Takođe, fekalna kanalizacija se izlivala između zgrada u prostor predviđen za odliv kišne kanalizacije gde se nalaze i prostorije Crvenog krsta Valjevo u kojima se ponekad nalaze i paketi sa hranom koji se dele građanima grada Valjeva, pa čak i danas kada pišemo ovu objavu fekalna kanalizacija stoji ispod rešetki koje služe za odliv kišne kanalizacije na samim garažnim vratima i magacinskom prostoru Crvenog krsta Valjevo. Upravnik zgrade je dao ostavku da bi pobegao od odgovornosti zato što mu je naloženo od strane Komunalne inspekcije grada Valjeva da izvrši dezinfekciju i uradi druge radnje kako se kanalizacija više ne bi izlivala, a to je postavljanje klapne na cev koja je uvedena suprotno projektu. Ista kanalizacija se izlivala devet puta za vreme pandemije Korona virusa zato što je suprotno urađena projektu i cev koja je uvedena u bespravno urađeno kupatilo u prostoriji za smeštaj ogreva, a koja nije predviđena za stambeni prostor. Takođe, inspekcija je utvrdila da je kišna kanalizacija uvedena u fekalnu kanalizaciju i zato Građevinska inspekcija Valjevo neće, iz nama nepoznatih razloga, da izađe na teren i izvrši inspekcijski nadzor za taj deo koji je nesporno utvrdila Komunalna inspekcija Valjeva i stručni radnici JKP Vodovoda Valjevo.

Zgrada u ulici Jakova Nenadovića 38 urađena je suprotno projektu u delu fasade, ulaza u zgradu, popločanih delova kojih nema između zgrada, razdvojenih ograda kojih nema između zgrada, slivnika kojih nema za kišnu kanalizaciju, drvoreda koji nisu zasađeni, laminata i predsoblja kojih nema u stanovima, a aima u projektu, vlage koja se javlja u svim stanovima, dve uvedene hladne vode u kuhinju, limenih opšivki koje nisu u skladu sa projektom, izolacija koja nije u skladu sa projektom, kotla za grejanje kojeg nema, krovne ravni, olučne vertikale, limene opšivke koje nisu u skladu sa projektom, neodgovarajuća stakla na stolariji, termo fasada spoljnih zidova, postojeće postavljene pločice, betonske nadstrehe terasa, tavanska termoizolacija, krovna termoizolacija, termoizolacija unutrašnjih zidova u stanu, molersko farbarski radovi koji nisu u skladu sa projektom itd…. Posle ovoliko silnih dokaza i borbe za pravdu od punih šest godina nameće se pitanje ko upravlja gradskom inspekcijom, da li investitori ili državni organi, načelnici pojedinih uprava u gradu ili neko treći?

Sve ove propuste investitor je načinio uz pomoć određenih struktura u gradu Valjevu svojim nezakonitim radnjama i svu naknadu ćemo tražiti utuženjem grada Valjeva i investotora jer je grad Valjevo – Gradska uprava Valjevo, izdala upotrebnu dozvolu za nešto što ne postoji i nije urađeno u skladu sa odobrenim projektom, odobrenjem za upotrebu broj 351-751/15-07 od 11.12.2015. godine i izvršenim tehničkim prijemom od strane Komisije za tehnički prijem, a što je trebalo da bude urađeno i na žalost, svu štetu nastalu takvim nezakonitim radnjama i naše pretrpljene duševne bolove, moraće da plate poreski obveznici grada Valjeva koji ne snose nikakvu krivicu u ovakvom nezakonitom radu pre 2015. i posle 2015. godine od strane pojedinih službi Gradske uprave grada Valjeva i samih pojedincaca koji neće da se mešaju u svoj posao za koji su plaćeni.

Stanar koji neće da ćuti u ulici Jakova Nenadovića 38

Ljubomir Bradić”

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.