Vlada pomaže lokalnim samoupravama-Prijavljivanje štete od nepogoda do 12. jula

Na sednici Vlade  doneta je odluka da se obezbedi 200 miliona dinara za građane čiji su porodični i stambeni objekti oštećeni tokom poplava u junu ove godine. Na osnovu evidencije lokalne samouprave, ova sredstva biće distribuirana  u vidu bespovratne novčane pomoći, kako bi se što pre sanirala šteta gradjana na njihovim kućama i pomoćnim objektima.

Grad Valjevo proglasio je vanrednu situaciju odbrane od poplava sa tri dana zakašnjenja , a jedan od razloga po saznanjima Vamedie jeste stvaranje mogućnosti da se od države obezbede sredstva za sanaciju nastale štete s obzrom da je odlukom Štaba od predvidjenih pet miliona dinara na poziciji stalne budžetske rezerve 4,1 milion već potrošeno na izveštavanje u vreme vanrednog stanja.

Komisija za procenu šteta nastalih prirodnom i drugom nezgodom grada Valjeva, poziva građanke i građane grada Valjeva koji su pretrpeli štetu od elementarnih nepogoda 22. i 23. juna meseca tekuće godine, da istu prijave najkasnije do 12. jula 2020. godine.

Prijave štete ZA FIZIČKA LICA se podnose isključivo preko pisarnice svakog radnog dana u vremenu od 07,00 do 15,00 časova, na propisanom obrascu koji se može preuzeti na šalteru informacija.

Prijave koje su fizička lica već podnela na propisanom obrascu (prilog 1.), a koje se odnose na štetu od 22. i 23. juna 2020. godine, Komisija će razmatrati i nije potrebno da se ponovo podnose.

Prijave za oštećenja INFRASTRUKTURE podnose predsednici MZ, Odseku za vanredne situacije i poslove odbrane u Ul. Dr Pantićeva br. 114. na obrascu iz priloga 2. Kontakt telefon Odseka je 243-273.

Prijave upućene posle propisanog roka, kao i prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu neće biti razmatrane od strane Komisije.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.