Gorenje: Poštujemo zakon i Kolektivni ugovor , ali i pravo zaposlenih na štrajk

U vezi sa održanim štrajkom i navedenim zahtevima za njegovo održavanje, kompanija Gorenje ističe da poštuje Zakon o radu i Kolektivni ugovor, kao i da ostaje otvorena za nastavak socijalnog dijaloga i rešavanje svih otvorenih pitanja od značaja za zaposlene i kompaniju. Rukovodstvo Gorenja u  Saopštenju za javnost navodi da je realizacija zahteva sindikata  već započeta: isplata naknade za prevoz, realizacija dogovora o kantini ,   u toku je izrada projekta klimatizacije, regres se isplaćuje u skladu sa kolektivnim ugovorom, ali drugi  i sl. Saopštenje kompanije prenosimo u celosti:

“Zajednički cilj svih nas je napredak i uspeh kompanije Gorenje d.o.o. Valjevo zbog čega su i stavovi Poslodavca o temama koje se navode kao razlozi za štrajk sledeći:

-Imajući u vidu da su svi zaposleni svojim potpisom prihvatili sporazum o isplati naknade za neisplaćene troškove prevoza, zajedno sa kamatom, i da je isplata te naknade počela u skladu sa potpisanim sporazumom,  Poslodavac ovu temu smatra zatvorenom. Podsećamo da je Poslodavac ponudio svim zaposlenima (bez obzira da li još rade u kompaniji ili ne) da od 25. septembra pa do kraja 2019. godine u četiri mesečne rate isplati nezastarele troškove prevoza (od 1.5. 2016. do 31. 12. 2018.) sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom. 

-Kada je reč o preraspodeli radnog vremena, kao što je već više puta istaknuto, kompanija mora da se prilagođava potrebama tržišta, i to je jedini razlog zbog koga dolazi do preraspodele radnog vremena i prekovremenog rada, što je u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom. Poslodavac svim zaposlenima dodatno angažovanje u vidu prekovremenog rada isplaćuje sa uvećanjem od 26%, koje je definisano Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom, tako da zahtev o isplati naknade od 5.000 dinara za uslove rada nije utemeljen.

-Realizacija dogovora o kantini: 1.9.2020. je krajnji rok do kada kantina treba da počne sa  radom, dok će do tada svi zaposleni dobijati naknadu za topli obrok u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom. Zahtev da kantina počne da radi do kraja tekuće godine je tehnički neizvodljiv zbog čega Poslodavac u ovom trenutku ovu temu smatra zatvorenom.

-Poslodavac ističe da radi na obezbeđivanju boljih uslova rada, koji se ogledaju kroz investiranje u objekte, boljom klimatizacijom hale 2, što treba da predstavlja trajno rešenje. Rad na ovim temama je u toku, konkretno se u ovom trenutku radi na tehničkoj analizi klimatizacije radnog prostora.

-Regres se isplaćuje u skladu sa članom 101. Kolektivnog ugovora u ukupnom iznosu od 41.442.40 dinara (bruto), odnosno 29.040,00 dinara neto godišnje. Isplata regresa za godišnji odmor vrši se svakog meseca u tekućoj godini u iznosu od 2.027 dinara bruto (1.420 dinara neto) i jednokratno u julu tekuće godine u iznosu od 17.118,40 dinara bruto (12.000 dinara neto). Sve obaveze po pitanju regresa Poslodavac uredno izmiruje i to će nastaviti da čini i dalje.

-Poslodavac je spreman da razgovara o strategiji zarada nakon rezimiranja poslovnih rezultata za period januar-novembar 2019. godine.

-Izrada predloga nove sistematizacije je u toku. Poslodavac je očekivao da će prvi deo sistematizacije završiti do kraja septembra, za kada je planirao i da će se uključiti reprezentativni sindikati, ali zbog mnogobrojnih obaveza to nije završeno u predviđenom roku, zbog čega upućuje izvinjenje zaposlenima. Poslodavac aktivno radi na predlogu nove sistematizacije i očekuje da će predlog biti do kraja godine. Predstavnici reprezentativnog sindikata biće uključeni u dalju izradu sistematizacije čim se predlog nove sistematizacije pripremi. 

O trenutnom statusu otvorenih tema i ambicioznim planovima za naredni period, još jednom se razgovaralo na jučerašnjem sastanku koji je na inicijativu Poslodavca odžan sa predstavnicima sindikata.  

Svakako, poslodavac poštuje pravo zaposlenih na štrajk zagarantovano zakonom i neće ni na koji način uticati na tok najavljenog štrajka.

Pitanja u vezi sa ispunjenjem zakonskih obaveza nisu i ne smeju biti tema socijalnog dijaloga, jer Hisense i Gorenje uvek i svuda rade u skladu sa zakonom.”

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.