Ništa od saobraćajnice kroz industrijsku zonu- nemački investitor mora pešice

U izmeni plana komunalne gradnje koja prati prvi rebalans budžeta vidljivo je da su sredstva sa pozicije industrijske zone višestruko smanjena. Od prvobitno predvidjena 63 miliona dinara na ovoj poziciji nakon reballansa biće 16 miliona dinara. Nakon ove izmene više je nego očito da izgradnje saobraćajnice koja je toliko najavljivana zapravo u ovoj godini neće ni biti. Kuda će onda nemački investitor da dodje do svog proizvodnog pogona?

U avgustu prošle godine grad je raspisao javnu nabavku za projektovanje pristupne saobraćajnice u dužini od 2,5 kilometara za industrijsku zonu. U tenderu je traženo da se predvidi prostor za instalacije, autobuska stajališta, prostor za pešake, a  sama saobraćajnica treba da bude široka 7 metara I da ima kružni tok.

Izmenom plana komunalne gradnje koji će se naći pred odbornicima Skupštne grada na poziciji program 3 – lokalni ekonomski razvoj predvidjena su sredstva u visini od 16 miliona dinara što u odnosu na prvobitno predvidjena 63 znači umanjenje u visisni od 47 miliona dinara. Već na prvi pogled I laiku je jasno da se sa 16 miliona dinara koliko grad ostavlja na ovoj poziciji ne može izgraditi saobraćajnica pa se može pretpostaviti da su ostavljena sredstva možda predvidjena za isplatu projektantu ukoliko je  projekat uradjen, a  nije plaćen. Kako se može videti u planu kapitalnih investicija Saobraćajnica kroz Privrednu zonu 2,5km sa kružnim tokom,kanalizacijom, vodovodnom mrežom, atm. kanalizacijom i telefonskim instalacijama – Projektovanje predvidjeno je  9,8 miliona iz budžeta  Grada Valjeva.

Kapitalnim ulaganjima predvidjeno je iz gradskog budžeta  I :

-Studija Privredne zone 1 milion –Grad Valjevo

– Opremanje nove parcele u Privrednoj zoni 2 miliona Grad Valjevo

– Saobraćajnica kroz Privrednu zonu 2,5km sa kružnim tokom,kanalizacijom, vodovodnom mrežom, atm. kanalizacijom i telefonskim instalacijama – Eksproprijacija 51,067 miliona Grad Valjevo

Ako je teret obaveze od 350 miliona same izgradnje kako se navodi u PLanu kapitalnih investicija  pao na Republiku , država Srbija sve I da planira izgradnju u ovoj godini očito neće to moći da učini jer nedostaje bar 51 milion za predvidjenu eksproprijaciju zemljišta. Dakle,  grad ne poseduje zemljište na kom bi saobraćajnica trebalo da bude izgradjena.

Ako ne postoji eksproprisano zemljište kuda će veliki nemački investitor doći do svog pogona koji treba da izgradi?

Gradonačelnik Valjeva Slobodan Gvozdenović prošle godine je izjavio :” “Negde u maju mesecu sledeće godine bi ta saobraćajnica kroz industrijsku zonu trebalo da bude završena”. Od maja meseca sve smo dalje , a izmena plana komunalne gradnje svedoči da grad odustaje od svojih obaveza. Ako grad nije zainteresovan, zašto bi bila Republika?

Za šta god da će biti iskorišćen novac koji preostaje na ovom programu on neće biti dovoljan da se ispune obećanja koja su data.

U opštoj poplavi tih obećanja gradjani Valjeva zaboravljaju da se radi o njihovom novcu , što znači da je novac gradjana utrošen na kupovinu zemljišta, novac gradjana Valjeva je dat za projekat saobraćajnice. Gradjani pune budžet očekujući bolje uslove života, ali se to ne dešava. Zato obećanja onom ko ih daje jesu jeftina , ali ih gradjani skupo plaćaju.

Šta smo trebali da imamo u maju ove godine ?

Saobraćajnica prvog reda za teško saobraćajno opterećenje sa širinom kolovoza od 7 m i obostranim trotoarima od po 3 m. Dužina saobraćajnice je oko 2.500m. Tu je I kružni tok sa zadacima :
• kolovoz dimenzionisati minimalno kao dvotračni sa saobraćajnim trakama širine 3,5 m, izuzetno 3,25 m;
• kolovoz mora biti dimenzionisan za osovinsko opterećenje od 11,50 t;
• utvrditi planirani broj vozila koji će koristiti saobraćajne priključke (na osnovu kojih će se odrediti potreba za eventualnim dodatnim saobraćajnim trakama za leva skretanja); 
• raskrsnice na ukrštanju moraju biti približane pravom uglu; 
• obezbediti prioritet saobraćaja na državnom putnom pravcu;
• autobuska stajalište locirati van kolovoza;
• definisati saobraćajne površine za kretanje pešaka;
• rešiti prihvatanje i odvodnjavanje površinskih voda; 
• prilikom izvođenja radova na izgradnji voditi računa o zaštiti postojećih i stvaranje uslova za planirane instalacije; 
• definisati horizontalnu i vertikalnu signalizaciju.

Šta ćemo imati do kraja godine?

4 comments on “Ništa od saobraćajnice kroz industrijsku zonu- nemački investitor mora pešice

  1. Goran Markovic

    Bagra Valjevska i LAZOVSKA znamo to koju jacinu ima rec kada izgovori gvozdenovic sve sto je rekao je LAZ i SLAGAO je , tako kada mora da sew slusa kada jenapravio milion gresaka zbog koji je trebao da zaglavi u zatvor i zato spinovanje i napadina novinare i sve one koj raskrinkavaju bandu Valjevsku …KAD …TAD..

    Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.