Udruženju boraca odobrena dva projekta

ˆ

Udruženje boraca rata od 1990 godine  potpisalo je ugovor za odobreni program ,,Negovan”sa gradom Valjevom i dana 16.04.2019. godine je potpisan ugovor za odobreni projekat ,,Povlen” sa Ministarstvom za boračka pitanja.Tim povoodm Udružnje je izdalo sledeće saopštenje za javnost:
“Od velike dokumentacije koja je dostavljena po Konkursu po odobrenom projektu potrebno je da udruženje boraca ima i sledeće a što je predato i to:
•podračun kod Uprave za trezor(predali),
•blanko overenu sopstvenu menicu iz poslovne banke udruženja koja se popunjava na iznos odobrenih sredstava a potpisuje je predsednik, odgovorno lice i rukovodilac projekta(u ovom slučaju potpisuje i garantuje Bradić Ljubomir)(predali),
•karton deponovanih potpisa kod poslovne banke udruženja- odgovorno lice Bradić Ljubomir(predali)
•akt o antikorupcijskoj politici – etički kodeks sa etičkim pravilima(predali) i
•potpisana izjava o korišćenju sredstava prema nameni projekta i overene i potpisane bančine menice.
Odobreni projekat ,,Povlen” i program ,,Negovan” sa sobom nose:
•besplatne lekarske preglede, 
•besplatne optičarske usluge sa besplatnim dobijanjem naočara za vid, •oni koji nemaju zdravstvenu knjižicu za besplatne zubarske usluge, 
•besplatne jednodnevne i višednevne ekskurzije sa obezbeđenom hranom i dva osveženja, 
•besplatnim predavanjima lekara specijalista sa besplatnim osveženjem i drugi vidovi aktivnosti predviđenih programom ,,Negovan” i projektom ,,Povlen”


“Od velike dokumentacije koja je dostavljena po Konkursu po odobrenom projektu potrebno je da udruženje boraca ima i sledeće a što je predato i to:
•podračun kod Uprave za trezor(predali),
•blanko overenu sopstvenu menicu iz poslovne banke udruženja koja se popunjava na iznos odobrenih sredstava a potpisuje je predsednik, odgovorno lice i rukovodilac projekta(u ovom slučaju potpisuje i garantuje Bradić Ljubomir)(predali),
•karton deponovanih potpisa kod poslovne banke udruženja- odgovorno lice Bradić Ljubomir(predali)
•akt o antikorupcijskoj politici – etički kodeks sa etičkim pravilima(predali) i
•potpisana izjava o korišćenju sredstava prema nameni projekta i overene i potpisane bančine menice.
Odobreni projekat ,,Povlen” i program ,,Negovan” sa sobom nose:
•besplatne lekarske preglede, 
•besplatne optičarske usluge sa besplatnim dobijanjem naočara za vid, •oni koji nemaju zdravstvenu knjižicu za besplatne zubarske usluge, 
•besplatne jednodnevne i višednevne ekskurzije sa obezbeđenom hranom i dva osveženja, 
•besplatnim predavanjima lekara specijalista sa besplatnim osveženjem i drugi vidovi aktivnosti predviđenih programom ,,Negovan” i projektom ,,Povlen”

Oba odobrena program/projekat su dokaz da dobro znamo da uradimo, sprovodimo, i imamo dobre rezultate rada u dosadašnjim projektima i programima koje smo završili i da smo namenski utrošili sredstva u skladu sa odobrenim aktivnostima. 

Ovo mnogo znači u poboljšanju položaja boraca, ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca i očekuje nas veliki rad u istima što će značajno poboljšati položaj navedene kategirije lica što radimo od 2008 godine.

Da će tako biti Bradić Ljubomir kao predsednik, odgovorno lice i rukovodilac programa/projekat je uložio i stavio svoj potpis na overenu menicu poslovne banke na celokupan odobreni iznos.

Pozivamo sve naše članovove udruženja boraca da se uključe u iste projekat/program i zahvalni smo gradu Valjevu i Ministarstvu za boračka pitanja na ukazanom poverenju koje sigurno vodi ka poboljšanju položaja i brizi o građanima koji su direktno vezani za ratne sukobe od 1990 godine na područiju bivše teritorije a sadašnje Srbije.


Predsednik Ubr Valjevo
Bradić Ljubomir”

1 comment on “Udruženju boraca odobrena dva projekta

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.