Komisija za praćenje javnih nabavki po zakonu je sporna

imageOsnivanje Komisije za praćenje javnih nabavki nema utemeljenje ni u Statutu grada, ni u Odlukama koje normativno regulišu rad organa Uprave, ni u Zakonu o javnim nabavkama na način kako su to uradili predstavnici vlasti, tvrde odbornici Pokreta Dosta je bilo.

Odbornica Pokreta Dosta je bilo Snežana Spajić na konferenciji za novinare je istakla da pomenuto telo nije legitimno, a da ne postoji ni podaci da li su članovi komisije plaćeni za ovaj rad, niti za visinu nadoknade.

Kako je predsednik ove komisije Mihailo Milutinović naglasio njen cilj je da proces javnih nabavki učini transparentnim i da se ima potpun uvid u javne nabavke, pa je Spajićeva na konfernciji postavila nekoliko pitanja:“Interesuje nas da li je ova komisija postavljena kao neka vrsta garanta i kontrole da će se raditi po Zakonu? Zakon je predvideo da se internim aktom odredi način kontrole javne nabavke u članu 22 ZJN. Koliko znamo takav interni akt nije donet. Mišljena smo da je potrebno da se donese odgovarajuća Odluka koja će sva ova pitanja regulisati, kao i odrediti nadležnost, sastav organa koji će vršiiti kontrolu javnih nabavki. Možda se desilo da problem predstavlja amaterizacija Uprave umesto profesionalizacije i onda se jasni propisi ne sprovode zbog neznanja. Međutim, da li je formiranje ove Komisije znak nepoverenja ljudi jednih u druge, pogotovo koalicionih partnera.Znamo da oni nisu ni u čemu tako kreativni kao u ostvarivanju sopstvenih interesa“, kaže Spajićeva.
Osvrćući se na dalje izjave zamenika predsednika Skupštine Spajićeva tvrdi da nije transparentnost ako o tim javnim nabavkama znaju samo gradonačelnik i ljudi oko njega.
„Nije jasno rečeno kako i na koji način će Komisija vršiti kontrolu? Da li kada se određuju prioriteti javnih nabavki? Da li kada se objavi javna nabavka ( u momentu kada postoji zakonom propisana obaveza tajnosti podataka) ili kada je konkurs završen pa se proverava da li su ispoštovana sva pravila i procedura? Po izjavama predsednika ove Komisije oni će pratiti javne nabavke od prvog koraka. Ovo je sporno zbog zaštite podataka i dokumentacije saglasno članu 14. Zakona o javnim nabavkama.
Sporna nam je izjava da će Gradonačelnik na taj način imati potpuni uvid u sve javne nabavke, da bi se taj postupak učinio transparentnim i kako se greške više ne bi ponavljale“, kaže Spajić.
Ona navodi da je nejasna izjava da je Kolegijum Gradonačelnika doneo odluku o formiranju Komisije za praćenje javnih nabavki, kada je ranije rečeno da kolegijum Gradonačelnika ne donosi nikakve odluke sem operativnih,sedmičnih.
„Da li smo bili u pravu kada smo na prethodnim konferencijama rekli da kolegijum donosi odluke, jer je sad eksplicitno rečeno da Kolegijum gradonačelnika donosi odluku o formiranju Komisije za praćenje javnih nabavki, kao posebnog tela. Rečeno je da je Gradsko veće glomazno, pa nam nije jasno zašto je prošireno? Kolegijum ovako preuzima nadležnost Gradskog veća. Po svemu sudeći Kolegijum donosi odluke i prosleđuje Gradskom veću, koje ima zadatak samo da ih usvoji“, navodi Snežana Spajić.
Transparentnost je za ovaj Pokret da se svi Ugovori objave na sajtu Grada sa svim dodacima i aneksima ukoliko postoje jer kako kažu dešava se da neko dobije posao jer je dao najnižu cenu, a onda se dodaju aneksi sa dodatnim radovima koji je drastično podignu.
„Imajući u vidu izjavu da će Komisija proveravati i ranije nabavke, postavljamo pitanje da li time preuzimaju ingerencije nekih drugih službi npr. istražnih organa .Za mnoge javne nabavke postupci su obustavljeni , a nismo sigurni da li je sve sprovedeno po zakonskoj proceduri, tj. da li su ih pratila pisana dokumenta.Predlog ove komisije da se poslovi manje vrednosti do 500 000 din. i na koje se ne primenjuje ZJN poveri malim firmama koje nisu do sada dobijale poslove.To može u neku ruku biti i dobro.Međutim znamo da ima zloupotreba i da se neke krupne nabavke usitnjavaju da bi išle drugom procedurom ili bez konkursa. Da li će se pozivanjem privrednih subjekata koji nikad ranije nisu dobijali poslove od korisnika budžetskih sredstava, stvoriti preduslov za manipulaciju i dodeljivanje određenih poslova preduzetnicima bliskim vlasti?“ pitaju u Pokretu Dosta je bilo.
„Vidimo da mnoge javne nabake nisu realizovane. Bitno je za kabinet Gradonačelnika da je realizovana javna nabavka goriva za njihove potrebe, obzirom da neograničeno mogu da koriste nova, ceo Gradonačelnikov kabinet, pomoćnici, članovi glomaznog Gradskog veća po njegovoj odluci objavljenoj u SL.GL na početku godine“, zaključila je Spajić.

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.