Kako da dugujete 17,5 miliona, a budete bezbrižni?

imageGrad Valjevo se nada zgradi stare Železničke stanice po osnovu duga privrednika Vidoja Vujića što je moguće samo ako Poreska uprava skine hipoteku sa ovog objekta. S druge strane ovaj privrednik nije izmirio nijednu ratu od ulaska u UPPR pa njegov dug prema gradu po osnovu tekućih obaveza  sada iznosi oko 17 miliona dinara. Pitanje je da li se grad i tome nada?

Preduzeće Vujić Valjevo odlukom Privrednog suda od 17.03.2015. godine ušlo je u Unapred pripremljeni plan reorganizacije (UPPR).  Planom je predviđeno da u firmi radi 48 radnika. Otplata glavnice duga od preko milijardu i osamstotina miliona dinara dinara u narednih dvanaest godina uz dvogodišnji, odnosno četvorogodišnji  grejs period u kome će se trideset odsto kamate, koja je 2 odsto,  otplaćivati, dok će se 70 odsto pripisivati glavnici.
Ovaj program predvidja redovno izmirenje tekućih obaveza, što u slučaju ovog preduzeća I nije tako jer po pristiglim informacijama po osnovu zahteva o informacijama od javnog značaja ovo preduzeće ima niz neizmirenih tekućih obaveza I to :
-porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige : 5 532 163 dinara
-posebna naknada za zaštitu I unapredjenje životne sredine: 1 144 273 dinara
-komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru : 36 134  dinara
Sve ukupno  6 712 570 dinara. Ove obaveze preduzeće Vujić Valjevo trebalo je da izmiri nakon ulaska u UPPR.
 20. mart 2015. godine Privredni sud u Valjevu donnosi odluku o UPPR-u za preduzeće “Sloga”.Ukupna dugovanja “Sloge”,  iznose 1,4 milijarde dinara, dok je procenjena vrednost imovine 2,8 milijardi dinara. Plan reorganizacije predviđa da se dug radnicima, kao i Poreskoj upravi isplati odmah, dok bi dug dobavljačima od 222 miliona dinara trebalo da isplate u narednih 10 godina sa grejs periodom od godinu dana, a dug bankama i državni fondovima za 12 godina sa grejs periodom od tri godine.Plan reorganizacije “Sloge” jedino nije podržala Poreska uprava.
Za razliku od preduzeća “Vujić Valjevo”, prva rata reprograma duga po UPPR-u ovom preduzeću dospeva 31.08.2016. godine, ali ni ovo preduzeće nije izmirivalo tekuće obaveze u medjuvremenu :
-porez na zemljište: 36 749 dinara
-porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige : 8 916 345 dinara
-boravišna taksa : 266 123 dinara
-posebna naknada za zaštitu I unapredjenje životne sredine:  726 694 dinara
-komunalna taksa za isticanje firme: 694 455 dinara
-komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe: 69 471 dinar
-naknada za korišćenje gradjevinskog zemljišta : 80 073 dinara.
Sve ukupno 10 744 570 dinara.
Grad Valjevo pohvalio se činjenicom da se u budžetu pa I rebalansu budžeta našlo 6 miliona dinara po osnovu povećane realizacije komunalne takse za isticanje firme. Posve je jasno da u ovih 6 miliona ni dinara nije uplaćeno od strane ova dva preduzeća. Iako se  na neplaćene obaveze zaračunava I kamata , ova činjenica posebno ne uzbudjuje istog poreskog dužnika.
Grad Valjevo očekuje da za deo duga ovog dužnika prihvati zamenu u vidu zgrade stare Železničke stanice koja po proceni vredi 29 miliona , ali ovaj iznos ne odnosi se na tekuće obaveze već na dug po UPPR-u od 39 761 dinara. Ipak objekat se nalazi pod hipotekom Poreske uprave I preuzimanje istog moguće je isključivo u slučaju skidanja hipoteke. Dok se to ne dogodi zgrada ne može biti preuzeta.
S druge strane dok gradjani Valjeva revnosno pune budžet grada, isti poreski dužnik I dalje beleži dugove. Grad Valjevo u ovom slučaju pokrenuće prinudnu naplatu jer je to obaveza  po UPPR-u . Istovremeno ne treba zaboraviti da je postupak naplate tekućih obaveza mogao biti pokrenut već kod prvog meseca neizmirivanja tekućih obaveza, ali  takav postupak nije sproveden. Upravo taj majčinski odnos prema privredniku Vidoju Vujiću vlasniku pomenutih preduzeća I doveo je do toga da grad Valjevo u jednom trenutku može samo da stane u red onih koji čekaju naplatu , odnosno , da se nadje tek u trećoj grupi poverilaca.
Za one koji misle da je nepažnja sve ove godine bila u pitanju, pokušajte Vi da kao gradjani Valjeva dugujete 17,5 miliona dinara.

S.V.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.