Gradonačelnik obećao 2000 novih radnih mesta

imageSkupština grada za gradonačelnika u naredne četiri godine izabrala je dr Slobodana Gvozdenovića inače predsednika GO SNS-a u Valjevu. U svom ekspozeu Gvozenović je odbornicima i gradjanima Valjeva poručio da će jedini interes ljudi koje je koalicija izabrala pa i njegov lični , biti isključivo interes gradjana Valjeva.

„Želim da kažem da ćemo sve  svoje potencijale staviti u funkciju napretka Valjeva i  nastojaćemo da  u narednim godinama obezbedimo intenzivan razvoj Grada na svim poljima i da stvorimo uslove za efikasno   i zakonito funkcionisanje gradskih organa i službi. Nastojaću sa svojim timom  da na funkcije u Gradu Valjevu dođu najsposobniji, odgovorni, pošteni i savesni ljudi koji će na najbolji mogući način i na zadovoljstvo svih građana moći da uspešno obavljaju svoju dužnost. Znanje, iskustvo i lični kvaliteti biće važniji od stranačke, porodične, zemljačke ili druge  pripadnosti. Biću otvoren za sve savete, ideje, sugestije ili inicijative svakog  građanina, grupe, organizacije ili preduzeća, a koji mogu doprineti boljitku Grada. U tom pravcu ćemo nastojati da okupljajamo uspešne Valjevce gde god živeli ili radili ali i da   savete i ideje potraže na drugim mestima u Srbiji i u svetu“, rekao je predstavljajući  programsku platformu novoformirane koalicije Gvozdenović.

Gvozdenović je rekao da će okupljena koalicija pod njegovim vodjstvom voditi računa o interesima budućih generacija Valjeva i raditi podjednako u njihovu korist kao i u korist trenutnih žitelja grada.“ Cenićemo i poštovati ulogu medija, civilnih udruženja i  stručnih organizacija i uvažavati njihovo mišljenje.. Od svih nosilaca funkcija i od svih organa i tela  gradske vlasti i uprave  tražićemo  striktno poštovanje zakona, javnost u radu i  transparentnost, objektivnost  i nepristrasnost u procesu donošenja svih odluka, a  naročito onih koje se tiču upotrebe  javnih sredstava.Valjevo ne bi trebalo da čeka na ideje i nova rešenja koja usvajaju i primenjuju drugi  gradovi, već da, gde god je moguće , traga za inovativnim i uspešnim rešenjima ili  primenom najboljih modela i iskustava.Predstavnici Valjeva bi trebalo da se  aktivno zalažu u republičkim organima za promene tekućih politika u smeru u kojem  se Grad Valjevo najbolje i najbrže može razvijati“, rekao je Gvozdenović.
Kao najbitnije zadatke nove vlasti Gvozdenović je naveo najpre zapošljavanje , a odmah potom rešenje problema Srbijanke za koje veruje da je  jedno od ključnih za budući privredni izgled grada. „Neophodna nam je kompanija koja će zauzeti mesto ovog nekadašnjeg giganta. Saradnja sa Krušikom mora biti efikasnija i plodotvornija. Dogovor sa Ministarstvom odbrane oko vojne imovine je jedan od najbitnijih za dalje dovođnje novih investitora u Valjevo- Uprava i javna preduzeća Grada moraju biti otvorena  za sve mlade stručnjake ili njihove ideje koji umeju i žele da Valjevo učine uređenim i prosperitetnim mestom. Valjevo mora ostati centar Severozapadne Srbije u kome će dobro i srećno živeti. Nova gradska vlast će pomagati i podržavati raznovrsne organizacije i projekte mladih i uvek će imati vremena i sluha za njihove probleme i ideje.Založićemo se za formiranje  inkubatora  ili odgovarajuće logističke  podrške formiranju, pre svega, izvozno  orijentisanih malih preduzeća u oblasti informacionih tehnologija,bioinžinjeringa, elektronike,industrijskog dizajna i drugih oblika „izvoza pameti“ gde je cilj učiniti Valjevo atraktivnim mestom za osnivanje i razvoj ovakvih visokoprofitnih preduzeća“, kaže Gvozdenović.

image Medju problemima kojima je potrebno prioritetno rešavanje Gvozdenović vidi pitanje zagadjenosti vazduha , a kao rešenje predlaže da se  ubrza proces prelaska sa ekološki nepovoljnih goriva na kvalitetnije i  čistije izvore energije, da se ubrza  proces toplifikacije i gasifikacije Valjeva . Dobre i brze saobraćajne veze jedan od odlučujućih faktora ekonomskog razvoja i privlačenja kvalitetnih investicija i otvaranja novih radnih mesta. „Obe strane  će se  maksimalno  zalagati da se Valjevo na najbolji mogući način poveže sa autoputem i koridorom 11 (M4), da se osigura najbrža moguća železnička veza sa Beogradom i da se  aerodrom u Divcima osposobi da bude deo mreže komercijalnih aerodroma Srbije.  Neophodno uvesti više reda u urbanističko planiranje, zoniranje i regulisanje razvoja Valjeva i svih naselja na teritoriji Grada. Mora se zaustaviti svaki oblik  divlje i neplanske gradnje, gradnje van za to striktno određenih zona i gradnje  objekata i sadržaja koji su nesaglasni sa okruženjem.Uradićemo sistemsku analizu svih seoskih naselja sa uklapanjem u šemu razvoja Centara zajednice sela. Analiza će se raditi u segmentu izgradnje putne infrastrukture, vodosnabdevanja i snabdevanja električnom energijom. Putem efikasne administracije, uz dodatno angažovanje kancelarije za razvoj i intenzivnu promociju Grada i poboljšavanje uslova za investiranje u Valjevu (kroz stručnu pomoć i poreske i slične podsticaje), nova gradska uprava mora postaviti sebi visok cilj otvaranja barem 2000 novih radnih mesta kroz direktne investicije u  industrijsku proizvodnju“, rekao je Gvozdenović. Gvozdenović smatra i da je oblast turizma od izuzetnog značaja za razvoj grada i u tom pravcu navodi da je prioritetan  razvoj Divčibara u smeru vrhunskog celogodišnjeg rekreativnog i zdravstvenog turizma,  razvoj Petnice i Brankovine u smeru specijalizovanog obrazovnog, naučnog i rekreativnog turizma, razvoj verskog turizma u izuzetnim manastirskim kompleksima (Lelić, Ćelije, Pustinja), zaštita i razvoj centralne zone Valjevskih planina uključujući i prostor jezera Rovni u smeru naprednih oblika seoskog i zdravstveno-rekreativnog turizma i  razvoj  turističkih i ugostiteljskih kapaciteta i ponude  gradske zone Valjeva u najširem  spektru programa i usluga.
Podsticaj razvoju zadrugarstva , organskoj proizvodnji i uopšte razvoj poljoprivrede biće jedan od osnovnih stubova razvoja grada.
„ Borba protiv siromaštva je sudbinsko pitanje razvoja Valjeva.Nova gradska vlast će na svim frontovima(direktna pomoć, obrazovanje, prekvalifikacije, mikrokrediti, stručna pomoć porodicama, podrška postojećim institucijama i organizacijama itd.) nastojati da smanji broj ekstremno siromašnih. Neophodno je stvoriti razvoj  uslova  za aktivno bavljenje sportom i  rekreacijom svih  kategorija i uzrasta stanovništva,  a  naročito bavljenje mladih najraznovrsnijim sportskim i rekreativnim aktivnostima. U tom  smeru podržaće se  izgradnja planirane gradske Hale sportova.  Gradska vlast će podržavati  projektovanje i izgradnju pešačkih, biciklističkih i rekreativnih staza na atraktivnim lokacijama u okolini Valjeva i u zonama razvoja turizma.Proširićemo kulturnu mapu Valjeva novim i  kvalitetnim sadržajima. Učiniće se  napori da se stvori odgovarajući prostor  za prihvat kolekcija svetski poznatih likovnih umetnika Ljube Popovića i Slobodana Jevtića – Pulike, kao i da se formira  stalna  memorijalna postavka  o Valjevskoj bolnici  u Prvom svetskom ratu.  Takođe će se raditi na formiranju profesionalnog pozorišta i moderne kino-sale koja podržava tehnike multidimenzionih projekcija“, rekao je Gvozdenović napominjući da je unapred navedeno samo deo onoga oko čega se usaglasila koalicija koju predvodi i samo deo zadataka koji će biti pred nom u narednom periodu.

S.V.

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.