Velika izdvajanja za socijalne kategorije

imageU gradu će zahvaljujući novom projektu biti realizovan još jedan program gerontodomaćica koi će ovoga puta obuhvatiti i ljude na selu . Grad Valjevo je i do sada imao velika izdvajanja za sve socijalne kategorije. U ovoj godini budžetom predvidjeno 142,3 miliona dinara.

Već prvog maja startovače realizacija projekta koji se odnosi na povećanje broja gerontodomaćica i proširenje obuhvata broja korisnika i na one koji žive u selu. Vrednost projekta je 140 000 evra stim da EU izdvaja 124 000 evra , a grad Valjevo 16 000 evra kroz rad gerontodomaćica i jednog lica koje će raditi obuku istih. „ Grad Valjevo je i do sada imao tu uslugu i nju pruža Grad i Caritas . Centar za socijalni rad sa pet domaćica i obe usluge su podržavane sredstvima gradskog budžeta. Dodatno je da će ona lica koja budu ostvarila pravo na ovu uslugu je da će imati i fizioterapeuta na raspolaganju , a cilj je da se postigne veća društvena uključenost ugroženih grupa i ovoga puta i Roma . Specxifičnost je da će medju gerontodomaćicama biti i Romkinje“, kaže načelnica Gradske uprave Jelica Stojanović.
Ona je podsetila da je Grad Valjevo za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite u ovoj godini predvideo 142 343 000 dinara kroz nekoliko vidova pomoći:
– socijalne pomoći u iznosu od 28 miliona dinara ,
– prava koja se odnose na vojne invalide 11 miliona dinara ,
– za privremeni smeštaj žrtava porodičnog nasilja 854000 dinara ,
– za usluge urgentnog smeštaja za ostarela lica 660 000 ,
– za Dnevni boravak i decu sa smetnjama u razvoju 10 miliona dinara ,
– za usluge Kluba OSI 3 173 000 dinara,
– za pomoć u kući uslugu koju pruža Caritas 2 836 000 dinara ,
– za pomoć u kući koju realizuje Centra za socijalni rad 3 miliona dinara ,
– za uslugu ličnog pratioca 2 300 000,
– za uslugu savetovališta za porodice u riziku 300 000 dinara ,
– za aktivnost Crvenog krsta 1,9 miliona dinara ,
– za rad interresorne komisije 700 000 dinara ,
– za troškove boravka trećeg deteta u obdaništu 7 miliona dinara ,
– za troškove vantelesne oplonje 3,5 miliona dinara ,
– za naknadu za nezaposlene porodilje 30 miliona dinara
„ Dosta se sredstava izdvaja , ali zahtevi i potrebe su još i veće i dugoročni cilj Grada je da omogući još veći obuhvat onih kojima je pomoć potrebna“, zaključila je Stojanović.

S.V.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.