Proleće u znaku zapošljavanja

imageNa ovogodišnji konkurs z realizaciju LAP Zapošljavanja Grada Valjeva javio se daleko veći broj zainteresovanih nego prethodnih godina. Na konkurs pristigle prijave za više od 300 lica , a grad će po opredeljenoj sumi moći da angažuje trećinu prijavljenih.

Grad Valjevo i ove godine opredelio je budžetom 15 miliona dinara za realizaciju LAPZapošljavanja . U okviru ovog programa prošle godine po četiri osnova do zaposlenja je došla 131 osoba i to : 81 lice po osnovu javnih radova, 30 osoba za obavljanje stručne prakse i po deset osoba za programe samozapošljavanja i novozapošljavanja . Istom sumom grad i ove godine finansira pomenuta četiri programa , a pristigle prijave pokazuju da je interesovanje daleko veće nego prethodnih godina. Naime za programe stručne prakse stiglo je 65 zahteva poslodavaca za 107 lica i to : u VII stepenu obrazovanja za 68 osoba , VI za 15 osoba i IV stepenu obrazovanja za 24 lica. Programom je predvidjeno da grad finansira stručnu praksu za ukupno 30 osoba i to 20 lica sa VII stepenom obrazovanja i po pet lica sa VI i IV stepenom obrazovanja.
U pogledu programa novozapošljavanja ukupno je podneto 38 zahteva, od kojih su tri zahteva odmah odbačena zbog neodgovarajuće dokumentacije, za 54 lica .
Nameru da kroz podršku grada pokrenu svoj posao iskazalo je zahtevima 33 lica i to za poslove proizvodnih dfelatnosti i usluga . Grad je već ranije najavio opredeljenje za finansiranje proizvodnih delatnosti pa je za očekivati da prilikom razmatranja prijava upravo ovi podnosioci imaju prednost.
Najviše upošljavanja prošle godine bilo je u pogledu javnih radova, a ove godine 18 poslodavaca traži ukupno 129 lica. Koliki broj ljudi će biti angažovan po osnovu javnih radova zavisi i od dužine trajanja javnih radova , a iskazane su potrebe u oblastima zaštite i održavanja životne sredine koje uključuju i odražavanje javne infrastrukture , ali i oblasti humanitardnog i kulturnog delovanja.
Pred ovogodišnjom komisijom biće očito pune ruke posla da pravično raspodele opredeljenih 15 miliona dinara , a sudeći po brojkama koje u ukupnom zbiru daju više od trista lica jasno je da se trećina može nadati pozitivnom rešenju zahteva. Ovako veliko interesovanje i ne čudi s obzirom da se na evidenciji nezaposlenih u valjevskoj Filijali zapošljavanja nalazi preko 8000 ljudi.
Kako je za razliku od prošle godine konkurs objavljen još u januaru, jasno je da će proleće u Valjevu proteći u znaku zapošljavanja.

S.V.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.