Korak prema investitorima

imageOdlukom Gradskog veća preduzeću “Stop shop” biće za 20% umanjeno plaćanje doprinosa za uredjenje gradjevinskog zemljišta. Grad je procenio da će prihodi od ovog preduzeća u sledećoj godini biti daleko veći od iznosa za koji se naknada umanjuje. “Stop shop” najavio upošljavanje 90 ljudi.

Gradu Valjevu nakon kupovine zemljišta u prostoru nekadašnjeg Remonta , obratilo se preduzeće “Stop shop” sa molbom za umanjenje plaćanja doprinosa za uredjenej gradjevinskog zemljišta za 50%. Zakonom o planiranju i izgradnji propisano je da Ykupština grada može svojim pojedinačnim aktom predvideti dodatne pogodnosti za plaćanje doprinosa za objekte od posebnog značaja za razvoj Grada .
Zamenik gradonačelnika Žarko Kovač članove Veća uputio je u planirane i najavljene aktivnosti ovog preduzeća . ” Naime investitor je planirao da izgradi poslovni objekat na lokaciji bivšeg preduzeća remont , površine 6484 kvadrata u kojem će zapošljavati 90 radnika. Na ime doprinosa za uredjenje gradjevinskog zemljišta investitor će uplatiti 9 648 751 dinar kao prihod budžetu grada. Očekivani prihodi u budžetu u 2016. godini od ovog preduzeća su : porez na imovinu koji iznosi 2 ,6 miliona dinara, porez na zarade 2,5 miliona dinara,posebna naknada zza zaštitu životne sredine 149 808 dinara što ukupno po ovoj kalkulaciji iznosi 5 388 305 dinara. Složićete se da ovaj očekivani prihod nadaleko nadmašuje iznos od 400 000 dinara za koliko će im biti umanjena ova naknada”, rekao je Kovač objašnjavajući da je grad iznetu kalkulaciju odredio na osnovu najava o aktivnostima samog preduzeća za 2016. godinu.
U Valjevu se poslednjih godina nije našao veliki broj investitora iako je grad upravo težio tome razvijajući industrijsku zonu pre svega. Primeri gradova u Srbiji pokazuju da se investitorima daje niz pogodnosti kako bi uposlili radnike tih gradova. Pojedini gradovi išli su čak i na opciju da sami izgrade hale i potom ih daju na besplatno korišćenje pod uslovom odredjenog broja zaposlenih gradjana. Drugi gradovi besplatno su davali zemljište na kojima bi investitori mogli da grade svoje hale ponovo pod uslovom zapošljavanja odredjenog broja lica. Valjevo ima jedan drugačiji pristup investitorima kada su u pitanju pogodnosti domaći i strani. Naime, grad Valjevo je doneo i odluku o oslobadjanju od plaćanja komunalnih i administrativnih taksi od 1 do 10 godina u zavisnosti od broja radnika koje investitor zapošljava. Odluka iz 2012. godine koja je prvobitno predvidjala olakšice za one koji zapošljavaju najmanje pedeset radnika je kasnije promenjena pa olakšice čekaju i one koji zapošljavaju već više od 5 radnika. Ova odluka grada odnosi se samo na proizvodne delatnosti. Svi ostali koji bi zaposlili radnike nemaju ove pogodnosti.
Ovakav korak Grada šalje jasnu poruku lokalne samouprave budućim investitorima, da postoji dobra volja grada za saradnju pod uslovom zapošljavanja radnika.

S.V.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.