Stanje i kretanje na tržištu rada

imagePrema podacima RZS iz Ankete o radnoj snazi za IV kvartal 2014. godine, anketna stopa nezaposlenosti iznosi 16,8% (za stanovništvo uzrasta od 15 i više godina), što predstavlja smanjenje za 0,8 procentnih poena u odnosu na III kvartal, a čak 4,0 u odnosu na I kvartal 2014. godine.

Dobijeni rezultati za IV kvartal 2014. godine nisu u potpunosti uporedivi sa istim periodom iz ranijih godina, s obzirom da je u 2014. godini anketa prvi put rađena na kvartalnom nivou, ali s obzirom da je aketiranje za IV kvartal sprovedeno krajem oktobra (27.10.-02.11. 2014.) možemo reći da je stopa nezaposlenosti u ovom periodu 2014. godine bila niža od oktobarske stope iz 2013. godine za 3,3, a iz 2012. za čak 5,6 procentnih poena.

Tabela 1 – Anketne stope u Republici Srbiji,
za stanovništvo starosti 15 i više, odnosno radnog uzrasta 15-64 godine

Starosna kategorija

Stopa

2012.

2013.

2014.

April

Oktobar

April

Oktobar

I
kvartal

II
kvartal

III
kvartal

IV kvartal

stanovništvo
od 15 i više godina

Stopa nezaposlenosti

25,5%

22,4%

24,1%

20,1%

20,8%

20,3%

17,6%

16,8%

Broj nezaposlenih*

735.209

661.698

707.440

602.651

612.848

611.130

529.953

496.678

Stopa zaposlenosti

34.3%

36.7%

36,3%

39,1%

38,4%

39,5%

40,6%

40,4%

Broj zaposlenih

2.157.618

2.299.068

2.227.432

2.394.004

2.342.966

2.407.930

2.475.136

2.459.048

Stopa aktivnosti

46,1

47,3

47,9%

49,0%

48,4%

49,5%

49,3%

48,5%

Stopa neaktivnosti

53,9

52,7

52,1%

51,0%

51,6%

50,5%

50,7%

51,5%

stanovništvo radnog uzrasta
od 15 do 64 godine

Stopa nezaposlenosti

26,1%

23,1%

25,0%

21,0%

21,6%

21,2%

18,4%

17,6%

Stopa zaposlenosti

44,2%

46,4%

45,8%

49,2%

48,0%

49,3%

50,8%

50,4%

Broj zaposlenih

2.083.604

2.201.760

2.127.649

2.268.750

2.229.063

2.277.414

2.337.424

2.322.201

Stopa aktivnosti

59,7

60,4

61,0%

62,2%

61,2%

62,5%

62,2%

61,2%

Stopa neaktivnosti

40,3

39,6

39,0%

37,8%

38,8%

37,5%

37,8%

38,8%

Stoga, poredeći prosečnu stopu nezaposlenosti za 2014. godinu (procenjena vrednost oko 18,9%; RZS će objaviti konačne rezultate ARS za 2014. godinu sa izračunatim prosečnim vrednostima – 31.03.2015. godine), sa prosečnom stopom iz 2013. godine (22,1%), možemo reći da je ukupno smanjenje na godišnjem nivou 3,2 procentna poena.
Prema istom izvoru, anketna stopa zaposlenosti za IV kvartal 2014. godine iznosi 50,4% (za stanovništvo radnog uzrasta starosti od 15 do 64 godine), a broj zaposlenih procenjen je na 2.322.201 lice. Ova vrednost stope zaposlenosti predstavlja smanjenje za 0,4 procentna poena u odnosu na prethodni kvartal, ali je za 1,2 procentna poena veća u odnosu na podatak iz oktobra 2013. godine, kada je iznosila 49,2%. Može se izračunati da je, prema anketi, rast zaposlenosti u 2014. godini doveo do povećanja broja zaposlenih za 53.451 lice u odnosu na oktobar 2013. godine.

Administrativni podaci Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ)

1. Nezaposleni na evidenciji NSZ
U aprilu 2015. godine registrovano je 761.878 lica na evidenciji NSZ. U odnosu na prethodni mesec broj nezaposlenih je smanjen za 4.622 lica ili za 0,6%.

Struktura nezaposlenosti
Prema godinama starosti, učešće mladih do 30 godina u registrovanoj nezaposlenosti iznosi 25,8%, lica starijih od 50 godina je 26,4%, dok je učešće lica od 30 do 49 godina 47,8%.
U odnosu na obrazovnu strukturu, ukupan broj lica bez kvalifikacija i niskokvalifikovanih (I i II stepen) koja se nalaze na evidenciji NSZ iznosi 240.904, što čini blizu trećine (31,6%) ukupnog broja nezaposlenih lica. Najveće je učešće lica sa srednjim nivom obrazovanja (III – V stepen) 54,6%, dok je učešće lica sa višim i visokim obrazovanjem (VI – VIII stepen) 13,8%.
Prema trajanju nezaposlenosti, duže od 12 meseci (dugoročna nezaposlenost) posao traži 508.670 lica ili 66,8%.

U odnosu na isti mesec prethodne godine (april 2014.) došlo je do smanjenja broja nezaposlenih za 3,2%, a od obeležja koja su se promenila u značajnijoj meri izdvajamo sledeće:
– smanjeno je učešće mladih na evidenciji za 6,5% i iznosi 196.213 lica;
– broj lica bez kvalifikacija i niskokvalifikovanih se smanjio za 4,4%;
– broj dugoročno nezaposlenih lica, odnosno lica koja traže zaposlenje duže od jedne godine se smanjio za 3,7%, pri čemu je kod kategorije lica koja traže zaposlenje od 6 do 12 meseci na evidenciji došlo do smanjenja od 11,0%, a kod kategorije lica koja traže zaposlenje od 1 do 2 godine na evidenciji za 15,0%.

2. Zapošljavanje sa evidencije NSZ
Broj zaposlenih sa evidencije NSZ, prema podacima preuzetim iz baze prijava na obavezno socijalno osiguranje, u periodu januar – april 2015. godine iznosio je 73.959 lica, što predstavlja povećanje u odnosu na isti period prethodne godine za 12,1%, kada je zabeleženo 65.973 lica zaposlenih sa evidencije NSZ.

Struktura zaposlenih sa evidencije
Tokom aprila 2015. godine strukutura zaposlenih sa evidencije izgleda ovako:
– učešće mladih do 30 godina je 39,0% (8.285 lica), a starijih od 50 godina 12,9% (2.746 lica);
– najveće učešće u zapošljavanju sa evidencije NSZ zabeleženo je kod lica čiji je boravak na evidenciji bio kraći od 6 meseci (43,7%), zatim kod lica koja su na evidenciji boravila duže od 2 godine (23,9%), dok je učešće lica koja su na evidenciji bila od 6-12 meseci i od 12-24 meseca 16,6%, odnosno 15,8% respektivno;
– najzastupljenija su lica sa srednjim nivoom obrazovanja 61,1% (12.975 lica), zatim lica bez kvalifikacija i niskokvalifikovani 16,3%, dok je učešće lica sa višim i visokim obrazovanjem 22,6%;
– dominantno je zapošljavanje na određeno vreme 61,4%, dok je rad na neodređeno vreme zastupljen u 23,0% slučajeva zapošljavanja.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.