Nov način obračuna naknade za porodilje

Novi način obračuna, koji je uveden odlukom Ustavnog suda, izmenio je prethodni način obračuna osnovice naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta.

Prema starom načinu obračuna, koji se primenjivao od 1. jula 2018. godine do 14. februara 2024. godine, osnovica naknade zarade određivala se na osnovu prosečne zarade u poslednjih 18 meseci pre početka porodiljskog odsustva.

Novi način obračuna, koji je uveden odlukom Ustavnog suda, menja ovaj pristup. Sada se osnovica naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta određuje na osnovu zbirne mesečne osnovice na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu početka porodiljskog odsustva.

Pravnici su mišljenja da ova izmena  može rezultirati promenom visine naknade zarade za određene korisnike prava.

Nadležni organ po službenoj dužnosti će preispitati sva rešenja kojima je odlučeno o pravu na naknadu zarade ili plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, a koja nisu konačna i pravosnažna.

Međutim, ako je rešenje već postalo konačno i pravosnažno, onda se ono neće automatski preispitivati. U tom slučaju, pojedinac koji je dobio takvo rešenje može podneti zahtev za izmenu samo ako smatra da mu je pravo povređeno, u roku od šest meseci od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda.

Dakle, ova odluka Ustavnog suda utiče na preispitivanje postojećih rešenja koja nisu konačna i pravosnažna, ali ne znači automatski da sva ranija rešenja više ne važe.

Zahteve za izmenu rešenja, porodilje sa prebivalištem na teritoriji grada Valjeva podnose Gradskoj upravi grada Valjeva, ulica Karađorđeva br. 64, Valjevo, u vremenu od 07:30 do 15:30 časova. Uz uredno popunjen i potpisan obrazac zahteva neophodno je priložiti: – očitanu ličnu kartu i – fotokopiju kartice tekućeg računa. Neophodan obrazac moguće je preuzeti na sajtu grada Valjeva u delu Oglasi I obaveštenja.

1 comment on “Nov način obračuna naknade za porodilje

  1. Dragan

    Zahvaljujuci ovoj vlasti na celu sa presednikom vucicem porodiljama je sada omoguceno da primaju vece nadoknade nego ranije a to im je bilo uskraceno nekad

    Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.