Potrošački rokovi

Da bi ostvario pravo na naknadu štete koja je nastala zbog lošeg kvaliteta kupljene robe ili pružene usluge, potrošač je dužan da se pridržava propisanih rokova.

Zavisno od načina kupovine i načina isporuke robe razlikuju se i rokovi za reklamaciju, o čemu potrošači nisu dovoljno obavešteni pa ostaju bez naknade štete i pored toga što je reklamacija bila opravdana.

Opšte je pravilo da se reklamacija trgovcu ili pružaocu neke usluge može izjaviti u roku dve godine od dana kupovine, pri čemu se ostvaruje pravo na popravku ili zamenu robe, kao i pravo na povrat novca. Drugo je pravilo da se pravo na obeštećenje može ostvariti samo za robu ili uslugu kupljenu kod registrovanog (legalnog) trgovca. A ako trgovac kupljenu robu ne isporuči u roku od 30 dana, ugovor se raskida po sili zakona.

Najkraći rok za raklamaciju postoji kod isporuke robe ekspresnom poštanskom pošiljkom (brzom poštom). U slučaju oštećenja pošiljke ili umanjenja njene sadržine reklamacija se izjavljuje prevozniku najkasnije narednog radnog dana (24 časa) pisanom ili SMS porukom radi kasnijeg dokazivanja.

Od kupovine robe na daljinu (preko interneta, društvenih mreža, telefonskih ponuda ili promocija), potrošač može odustati u roku 14 dana od dana preuzimanja, i to bez navođenja razloga za odustanak. O tome postoji propisan obrazac koji je trgovac dužan da preda kupcu uz ugovor ili isporučenu robu.

Ako se za robu kupljenu u prodajnom objektu trgovca reklamacija izjavi u roku šest meseci od dana kupovine, prodavac je dužan da je prihvati, jer se osnovano pretpostavlja da je loš kvalitet te robe (loš materijal, loša izrada) postojao i pre njene prodaje.

Za kupljenu polovnu robu, uključujući nameštaj, motorna vozila i druge tehničke proizvode, sa trgovcem se može ugovoriti garantni rok od najmanje godinu dana (a ne „u viđenom stanju“), što oni nerado prihvataju i kada su uredno registrovani.

Ovih nekoliko saveta trebalo bi da poveća samopouzdanje potrošača prilikom nabavke roba i usluga za ličnu ili porodičnu upotrebu, a ako im to nije dovoljno treba da se obrate nekom udruženju koje će im pružiti praktičnu i pravnu pomoć.

Dragan D. Popović, Udruženje VAPOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.