Druga izmena plana komunalne izgradnje

Nakon drugog rebalansa budžeta Gradsko veće usvojilo je  I izmenu plana komunalne izgradnje.

Za finansiranje izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture drugom izmenom Plana komunalne izgradnje opredeljena su ukupna sredstva od 1.144.188.000 dinara, koja su obezbeđena Odlukom o budžetu grada Vateva za 2022. godinu

Rashodi za Program 2 – Komunalna delatnost -planirani u iznosu od 251.700.000 Dinara

Za funkcionisanje javnog osvetljenja je ukupno planirano 114 200 000 dinara. Najznačajnije povećanje u okviru ove funkcije u odnosu na Prvu izmenu plana komunalne izgradnje, odnose se na povećanje sredstava za poziciju utrošak električne energije za javnu rasvetu, kako bi izmirili tekuće obaveze, dok su ostale pozicije neznatno korigovane shodno realizaciji i preuzetim obavezama

Za održavanje javnih zelenih površina u gradu Valjevu u 2022 godini predviđeno je 31.500.000 dinara. Ovom izmenom plana komunalne izgradnje predviđeno je povećanje u iznosu od 3.500 000 dinara u odnosu na Prvu izmenu plana komunalne izgradnje Izmene se odnose na pozicije nabavke cveća i održavanje, kao i poziciju nabavka sadnica dekorativnog šiblja, niskih i poleglih četinara.

Za upravljanje i snabdevanje vodom za piće u 2022 godini Drugom izmenom plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture opredeljena na sredstva u ukupnom iznosu od 47.000.000 dinara. Smanjenja u okviru ove funkcije se odnose na smanjenje sredstava za poziciju Rekonstrukcije gradske vodovodne mreže i poziciju Izgradnje rezervoara i crpne stanice Žabari.

Rashodi za Program 3 – Lokalni ekonomski razvoj, planirana su sredstva u iznosu od 78.600.000 dinara.

Sredstva u okviru ovog programa su planirana ovom izmenom u neznatno manjem iznosu u odnosu na Prvu izmenu plana komunalne izgradnje, a izmene se odnose na obezbeđenje sredstava za pokriće preuzetih obaveza, odnosno prilagođavanje rashoda shodno tekućoj realizaciji.

Rashodi za Program 4 – Razvoj turizma planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 600.000 dinara, a odnose se na održavanje automatske meteo stanice na Divčibarama.

Rashodi za Program 6 – Zaštita životne sredine, planirana su sredstva u iznosu od 32.500.000 dinara.

Sredstva planirana ovim programom su opredeljena za 2.000.000 dinara više u odnosu na Prvu izmenu Plana komunalne izgradnje, jer je dodatno planirana izgradnja kišne kanalizacije u još tri gradske ulice.

Rashodi za Program 7 – Putna infrastruktura su planirani u iznosu od 747.686.000 Dinara. Ovom izmenom su uvećani ukupni rashodi u okviru programa 7 za 28.600.000 dinara u odnosu na Prvu izmenu plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture. Značajnija povećanja se odnose na poziciju redovnog održavanje makadamskih puteva za koju je planirana treća faza izvođenja radova do kraja tekuće godine, zatim na poziciji Sanacija klizišta na putevima i ulicama, kao i za poziciju Redovnog održavanja urbanog mobilijara. Izmene ostalih pozicija u okviru ovog programa su posledica usaglašavanja sa preuzetim obavezama u tekućoj godini.

Rashodi za Program 14 – Razvoj sporta i omladine-ovom izmenom planirana su sredstva u iznosu od 33.100.000 dinara. Uvećanje planiranih sredstava u odnosu na Prvu izmenu plana komunalne izgradnje je 1.600.000 dinara. Jedan deo uvećanja u iznosu od 1.000.000 dinara se odnosi na Projektovanje sportskih terena i dečijih igrališta dok se 600.000 dinara odnosi na prilagođavanje tekućoj realizaciji za poziciju Izgradnje i rekonstrukcije sportskih i dečijih igrališta u stambenim naseljima i javnim površinama.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.