Potrošački dan D

      Нема коментара на Potrošački dan D

Potrošački dan D dogodio se 20. decembra prošle godine kada je zvanično počela primena novog Zakona o zaštiti potrošača.

Novim Zakonom su potvrđena i pojašnjena sva dobra rešenja prethodnog, koji se primenjivao od 2014. godine, uz dodatak novih kojima se potrošačima poboljšava pravna  sigurnost u odnosu sa trgovcima i pružaocima usluga.

Potvrđena je obaveza trgovaca da, pre odluke o kupovini, potrošača detaljno obaveste o osnovnim svojstvima ponuđene robe/usluge, kao i o njegovom pravu na reklamaciju u periodu dve godine od dana kupovine.

Takođe je potvrđena zabrana nepoštene (prevarne) poslovne prakse trgovaca kojom se potrošačima nanosi ekonomska šteta, kao i nasrtljive prakse kojom se građanima šalju ponude sumnjive robe ili pozivi na prezentacije.

Prilikom kupovine na daljinu, naročito se naglašava pravo potrošača da se u određenom roku može predomisliti i primljenu robu vratiti trgovcu, bez bilo kakvog obrazloženja.

Među novim zakonskim rešenjima, ističe se zabrana nasrtljive prakse trgovaca da telefonom ili upotrebom drugih sredstava komunikacije na daljinu uznemiravaju građane koji su upisani u registar NE ZOVI.

Vrlo značajna je i nova obaveza pružalaca usluga da pre početka rada sačine proračun cene usluge čija je vrednost veća od 5.000 dinara, i da to mora biti overeno potpisom potrošača.

Novo je i pravo Tržišnog inspektora da izdavanjem prekršajnog naloga u određenim situacijama može novčano kazniti trgovca sa 50.000 din. a preduzetnika sa 30.000 dinara.

Udruženja potrošača naročito ističu da ni jedan zakon, niti bilo koji drugi propis ne može biti delotvoran u praksi bez aktivnog uče šća samih potrošača. Iz tog razloga udruženja su dužna da javnost neprekidno informišu o potrošačkim pravima građana i da ih upućuju na način i postupak ostvarivanja tih prava. Značajnu ulogu u tome imaju i organi lokalne samouprave.

Kada se sve navedeno ostvari, tek tada će potrošački dan D dobiti svoj puni smisao.

Dragan D. Popović, Udruženje VAPOT

 

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.