Merimo buku I aerozagadjenje, a efekti?

Zagadjenje u Valjevu meriće firma iz Novog Sada, a nivo buke firma iz Beograda. Kakvi su efekti merenja?

Grad Valjevo redovno raspisuje javne nabavke vezane za merenje aerozagdjenja I nivoa buke u gradu. Tenderski uslovi su takvi da prolaze ponude sa najnižom cenom. Tako smo došli u situaciju da nakon više godina aerozagdjenje u Valjevu meri firma iz Novog Sada umesto do sada Zavod za javno zdravlje.  Ugovor Zavoda je istekao krajem oktobra ,a novo angažovano preduzeće  ima ugovor od 1.novembra. Ipak novo angažovana firma u Valjevo je došla tek juče u Valjevo sa pitanjem gde se postavljaju aparati za merenje? Pored činjenice da će merenje početi tek narednih dana, a da je grejna sezona počela 15. oktobra ne treba zaboraviti da se merenje vrši I u letnjim mesecima.

Podaci se dostavljaju Gradskoj upravi kao naručiocu usluge.

Ipak, kakav je efekat dostavljenih podataka?

Da li je situacija sa aerozagdjenjem sada bolja kada već godinama imamo relevantne podatke o stepenu aerozagadjenja? Opšte je poznato da nije.

Da li smo za početak dobili semafor u gradu koji gradjane obaveštava o situaciji kada je aerozagadjenje visoko? Nismo.

Možemo li da zaključimo da je efekat ovih merenja tek zadovoljavanje zakonske forme?

Grad Valjevo je takodje završio I javnu nabavku za merenje nivoa komunalne buke .Ugovor za predmetnu nabavku zaključen je dana 21.10.2020. sa ponuđačem – Institut IMS AD, Beograd, koga zastupa direktor dr Vencislav Grabulov. Tenderom I ugovorom predvidjeno je  merenje nivoa komunalne buke na sledećim lokacijama:

 1. Područje za odmor i rekreaciju, bolničke zone i oporavilišta, kulturno-istorijski lokaliteti, veliki parkovi

2. Turistička područja, kampovi i školske zone

3. Čisto stambena područja

4. Poslovno-stambena područja, trgovinsko-stambena područja i dečja igrališta,

 5. Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno-upravna zona sa stanovima, zona duž magistralnih i gradskih saobraćajnica

6. Industrijska, skladišna i servisna područja i transportni terminali bez stambenih zgrada

Nivo buke će biti meren na dvanaest mernih mesta, u šest praćenih zona, u dnevnom, večernjem i noćnom intervalu merenja, a u skladu sa potrebama naručioca. Nakon merenja dostavlja se Naručiocu Izveštaj sa tumačenjima rezultata o izvršenom merenju buke u životnoj sredini na teritoriji grada Valjeva. Ugovor se zaključuje za period do kraja kalendarske 2020. godine. Dakle samo za dva meseca.

Komunalna buka merila se I ranije , ali kakvi su bili rezultati I koja su to mesta koja su kritična , šta je grad preduzeo na osnovu pokazatelja da se  nivo komunalne buke u kritičnim zoama smanji? Nije poznato.

Kada je buka u pitanju o ovom problem govori se samo iz ugla činjenice da se na nivo buke žale godinama stanovnici Tešnjara . Ni po njihovim žalbama ništa nije uradjeno. Situacija je takva da u gradu ne postoji ovlašćeno lice niti preduzeće koje buku meri pa nakon što konkretno Tešnjarci prijave buku na teren će preduzeće koje pruža tu vrstu usluge, a angažovano je javnom nabavkom izaći narednih dana. U slučaju da u trenutku merenja te buke nema, njihov vanredni izlazak na teren plaća lice koje je buku prijavilo .

Dakle, Grad je zakonsku obavezu ispunio, raspisao tendere, izabrao pružaoce usluga , ali koji su efekti tih merenja?

Laički gledano, situacija nalikuje onoj kada uočimo da se krov na kući u kojoj živimo urušava. Pozvemo majstora on konstatuje da će krov pasti, ali ne preduzimamo ništa da se problem reši. Pa, šta će biti s kućom?

2 comments on “Merimo buku I aerozagadjenje, a efekti?

  1. ozračeni

    A šta je sa baznim stanicama i njihovim elektromagnetnim zračenjem? To niko ne kontrolise i ne Meri. U Valjevu i po selima i netaknutoj prirodi bazne stanice niču ko pečurke posle kiše. Da li treba da dozvolimo tiho umiranje valjenskog kraja i ko to ima pravo da nas lišava zdrave životne sredine za nas i našu decu u cilju abnormalnog bogaćenja vlasnika i teleoperatora????

    Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.