Veće usvojilo rebalans budžeta za 2016. god

imageGradsko Veće usvojilo je rebalans budžeta kojim se budžet grada uvećava za 84 miliona dinara. Najveći udeo u ovom iznosu čine sredstva koja je država refundirala po osnovu utrošenih sredstava za sanaciju elementarne nepogode.

Gradski budžet uvećan je za 84 miliona dinara koja zbirno čine 71,8 miliona dinara refundiranih sredstava od elementarne nepogode , 137 360 000 dinara drugih refundacija, 6 miliona dinara transfernih sredstava od ministarstva kulture, donacija gradjana u iznosu od 160 000 i 6 miiona dinara po osnovu povećane realizacije komunalne takse za isticanje firme.
Rebalansom bužeta povećana su sredstva u iznosu od 247 000 za Skupštinu grada, tekuća budžetska rezerva je uvećana za 6 miliona dinara, 4 milliona su dodata predduzeću „Agrorazvoj“.

image „Za rekonstrukciju zgrade gde je nekada bilo Radio Valjevo opredelili smo 20 miliona dinara, a tu su uračunati i rashodi za 5 meseci , u ovih 20 miliona je uračunato uluge po ugovoru, održavanje programa za pisarnicu, nabavku materijala. Za Dom zdravlja opredeljeno je 7 miliona dinara i to za opremanje ambulante u Petnici, popravke podova, krečenje Doma zdravlja, mokri čvor. Povećali smo iznos za nabavku protivgradnih raketa za tri miona dinara, a neke pozicije su smanjene recimo po milion je manje za JKP Toplanu i Kolubaru“, objašnjava pjedine pozicije u rebalansu zamenik gradonačelnika Dragan Jeremić.
Jeremić kaže da će 3,6 miliona u okviru povećanja budžetske rezrve biti usmereno prema obdaništu za adaptaciju sedam prostoria i dodatnih 120 mesta za decu.
Gradska Direkcija za urbanizam ima ovim rebalansom povećanje u visini od 38 miliona dinara. „ Ta sredstva će biti usmerena ka završetku parka na Petom puku, asfaltiranje još nekih puteva koji nisu mogli da se urade zbog nedostatka sredstava, završetak nekoliko ulica koe su urušene zbog radova koji su izvodjeni , primera radi Ulica Stevana Filipovića koa je uništena jer jje radena kanalizacija i još neke uice koje su uništene zbo radova na postavljanju toplovoda. Tu e i deo Dušanove koji pripada gradu od Jadra do Ulice Dimitrija Tucovića“, kaže Jeremić.
Izvesno jedan deo sredstava ići će preko Direkcije za završetak vodovoda ka Grabovici, jedan deo za završetak radova u vezi meteorološke stanice.

S.V

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.