Pantić: Odluka na granici sa zdravim razumom

imageGradsko veće uz dva uzdržana glasa podržalo UPPR preduzeća „Sloga“.“ Od nas se ovde traži da podržimo dužnika od hiljadu miliona dinara , pa da li zna neko koliki je to novac? Ovo se graniči sa zdravim razumom. “, rekao je na sednici član Veća Milojko Pantić. Uzdržan od glasanja pored Pantića bio je i Marko Živanović.

Preduzeće AD „Sloga „ dostavilo je Unapred pripremljeni plan reorganizacije preduzeća . Uvidom u predlog plana utvrdjeno je da Grad Valjevo svrstan u treću klasu plana za potraživanje u iznosu od 71,702.783,46 dinara po osnovu poreza na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige, posebnih naknada , taksi komunalnih i drugih. Po ovom predlogu predlaže se uslovni otpust duga od 20,5% od planom utvrdjene ukupne visine duga . Potraživanja bi se namirila u roku od 10 godina u okviru kog roka je predvidjen grejs period od 12 meseci , a rok otplate 9 godina sa tromesečnim ratama , stim da prva rata dospeva za naplatu prvog radnog dana nakon isteka grejs perioda od 12 meseci. Dalje se predvidja da će se potraživanja namirivati bez valutne klauzule i obračuna i plaćanja kamate.
„ Grad Valjevo je kao jedan od poverilaca u ukupnoj masi jako mali i naš glas neće uticati na usvajanje ovog programa ili će ići u stečaj. Ja kao čovek nisam spreman da podignem ruku za ovo. I narodu treba reći o čemu se ovde radi. Ako jedno preduzeće duguje za struju 100 miliona dinara , a najavljuje se poskupljenje struje zaista ne mislim da tako nešto treba podržati. Ako se državi i gradu duguje preko 170 miliona dinara bez ozbiljnog izgleda za naplatu. Mislim da podizanje poreza , skidanje plata nema oprabdanja . Preduzeće „AD Sloga“ duguje različitim poveriocima hiljadu miliona dinara . Shvatite kog je reda veličina ovaj dug.“, rekao je Milojko Pantić rekavši da UPPR pripremio čovek koji je dugove i napravio.
On je izrazio skepsu po pitanju realizacije rekavši da ne može podržati nešto što nije u skladu sa zdravim razumom .
Zamenik gradonačelnika Žarko Kovač pokušao je da objasni da grad neće podržati loše poslovanje preduzeća niti da daje stimulans za takvo ponašanje . „ Mi ćemo u zaključku i navesti da ne podržavamo takvo poslovanje .Obaveze su vidi se velike , one su najveće prema bankama i državi , a u manjoj meri prema gradu .Dobar deo tog duga su kamate. Mi se ne izjašnjavamo da li podržavamo ovakav način poslovanja već se izjašnjavamo šta je veća verovatnoća da grad naplati svoja potraživanja. Ako glasamo protiv preduzeće će bankrotirati i imovina će biti prodata po najnižim cenama i mi nećemo naplatiti ništa. Ako se izjasnimo za ostavljamo šansu , nije velika ali postoji da se prodajom preduzeća jer nešto će prodati i mi naplatimo svoj dug. Treba biti optimista“, rekao je Kovač.
Gradsko veće na kraju je usvojilo sa dva uzdržana glasa Zaključak :
-Prihvata se informacija povodom UPPR AD „Sloga“ Valjevo.
-Grad valjevo ne podržava i ne opravdava ekonomski neodgovorno poslovanje privrednih društava pa ni AD „Sloga“ koje rezultira velikim gubicima i dugovanjima prema brojnim poveriocima , počev od zaposlenih u preduzeću , svih drugih učesnika u privrednom procesu do dugovanja prema lokalnoj samoupravi.
-Imajući u vidu postojeću situaciju u kojoj se nalazi ovo privredno društvo i ekonomske interese grada Valjeva kao i pravne posledice koje bi nastupile sprovodjenjem stečaja kroz bankrot preduzeća –realizacijom UPPR u večoj meri obezbedjuje se interes grada u naplati izvornih prihoda, prema dužniku AD „Sloga“.

S.V.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.