Obaveštenje o prijavi poreza na imovinu za pravna lica

imageObaveštavaju se pravna lica i preduzetnici koji vode poslovne knjige da podnesu poresku prijavu sa utvrđenim porezom za imovinu (samooporezivanjem) najkasnije do 31. marta 2015. godine u skladu sa članom 39v. Zakona o porezima na imovinu.

Poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji ne podnese poresku prijavu, ne obračuna i ne plati porez, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 30% do 100% iznosa dugovanog poreza utvrđenog u postupku poreske kontrole, a ne manje od 500.000 dinara za pravno lice, odnosno 100.000 dinara za preduzetnika u skladu sa članom 177. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Odluke o zonama i prosečnoj tržišnoj ceni kao i Ulice po zonama, koje su neophodne prilikom utvrđivanja poreza na imovinu za 2015. godinu (samooporezivanjem), nalaze se na sajtu Grada Valjeva www.valjevo.rs u Dokumentima Lokalne samouprave.

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.