Različiti zimski seminari

imageOd 24. februara do 2. marta, u IS Petnica, na programu su zimski seminari biologije, psihologije, hemije i dizajna. Polaznici seminara su srednjoškolci, oko 120, koji ove godine prvi put učestvuju u radu ova četiri petnička obrazovna programa, osim seminara dizajna na kom su, pored novih, prisutni i stari polaznici

Biologija
Na seminar biologije pozvani su polaznici iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije.
Tema seminara je Uvod u biološke nauke, tako da će učesnici imati priliku da čuju veći broj predavanja iz različitih oblasti bioloških nauka. Neke od tema koje će biti obrađene na seminaru su: biologija ćelije, osnovi genetike i molekularne biologije, principi ekologije i evolucione biologije, uvod u entomologiju, biodiverzitet mikroorganizama i ekstremofili, hidrobiološka istraživanja, značaj vakcinacije… Polaznici će se upoznati sa biodiverzitetom okoline IS Petnica i biće osposobljeni za pretraživanje akademske literature i specijalizovanih baza podataka.
Predavači dolaze sa PMF-a iz Novog Sada i Biološkog fakulteta, Fakulteta veterinarske medicine, Medicinskog fakulteta i Instituta za biološka istraživanja, svi iz Beograda.

Psihologija
Budući da prvi put učestvuju u radu programa psihologije, polaznici će se upoznati sa psihologijom kao empirijskom naukom i njenim različitim oblastima. Oni će slušati predavanja o razvoju discipline, inteligenciji i darovitosti, ponašanju čoveka u društvu. Na seminaru će se govoriti i o načinu na koji ljudi opažaju svet, umetnost, kao i koji su to mehanizmi učenja i pamćenja. Za polaznike su planirana dva samostalna zadatka čiji je cilj da ih angažuje u samostalnom radu i doprinese širenju njihovog metodološkog i istraživačkog iskustva. U toku programa će se realizovati i radionice na kojima će se polaznici angažovati u zajedničkim aktivnostima i okušati u nekim psihološkim igricama.

Hemija
Tema zimskog seminara hemije je Opšta i neorganska hemija. Cilj seminara je da se polaznicima kroz seriju predavanja objasne osnovni pojmovi opšte i neorganske hemije. Poznavanje ovih pojmova je neophodno za razumevanje metoda analitičke hemije i kasnije za samostalnu realizaciju istraživačkih projekata.

Neka od predavanja koja će polaznici imati priliku da čuju su: Struktura atoma i hemijska veza, Rastvori, rastvorljivost i načini izražavanja koncentracije, Kiseline i baze, Oksidi i soli, Geometrija molekula, Uvod u hemiju kompleksnih jedinjenja, Luminiscencija i fotohemijske reakcije… U laboratoriji će biti izvedeni demonstracioni ogledi: Kiselo-bazna svojstva supstanci.
Na početku seminara polaznici će raditi test provere znanja iz opšte hemije, a u toku seminara mini seminarski rad na zadatu temu. Sa studentima mlađim saradnicima, vežbaće zadatke iz oblasti koje se obrađuju na seminaru.
Saradnici na seminaru su sa Hemijskog fakulteta i Fakulteta za fizičku hemiju iz Beograda i PMF, Departmana za hemiju iz Novog Sada.

Dizajn
U radu programa dizajna učestvuju i stari i novi polaznici. To je prilika da, na početku, stariji polaznici upoznaju svoje mlađe kolege sa sopstvenim iskustvima i da im prezentuju prošlogodišnje projekte. Oni osmišljavaju i prve, uvodne, zadatke za upoznavanje.
Što se tiče teorijskog dele on će obuhvatiti seriju predavanja o osnovnim elementima dizajna.
Polaznici će se, u toku seminara, radeći u parovima, baviti produkt dizajnom, a tema će biti čiviluk.
Saradnici su renomirani i iskusni dizajneri i arhitekte, ali i mladi ali već poznati autori.
Na seminaru će gostovati i tim iz Nove iskre, prvog dizajn inkubatora kod nas.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.