Raspolaganje Eko fondom

imageOčekivanja grada su da će u 2015. godini u Eko fondu biti prikupljeno 40 miliona dinara. Gradsko veće donelo je odluku o raspodeli sredstava , a medju programima su i neralizovane aktivnosti iz 2014. godine .

U 2015. godini Odlukom Veća grad Valjevo finansiraće iz Eko fonda sledeće projekte :
-Kontrola kvaliteta vazduha –ZZJZ-950 000
-Merenje nivoa komunalne buke za dan i noć-Stručna institucija-200 000
-Aktivnosti u ZPD Gradac- EKOD Gradac- 600 000
-Nastavak aktivnosti na projektu deponije Kalenić- Eko Tamnava – 4 000 000
-Uklanjanje divljih deponija – JKP Vidrak – 1 000 000
-revizija postojećeg LEAP-a i izrada plana kvaliteta vazduha- Stručna institucija – 1 250 000
-Nastavak radova na toplifikaciji – Gradska uprava za lokalni razvoj- 6 000 000
-Proširenje fekalne kanalizacije u obodnim naseljima- Direkcija za urbanizam- 13 000 000
-Aktivnosti na sanaciji postojeće deponije – Direkcija za urbanizam – 4 000 000
-Radovi na održavanju zelenih površina – Direkcija za urbanizam – 3 000 000
-Aktivnosti na uklanjanju ambrozije – Direkcija za urbanizam – 4 000 000
-Radovi na regulaciji kanala u putnom zemljištu – Direkcija za urbanizam – 2 000 000

U obrazloženju ove odluke navodi se i da će se u 2015 godini realizovati programi iz 2014. godine i da će za tu namenu biti preneta i sredstva. Ipak u materijalu se ne navodi koji su pojekti ostali nerealizovani i iz kog razloga kao ni koja je to suma novca koja je preneta.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.