Povećanja cena u „Vidraku“ možda i ne bude

imageGrad Valjevo dao je zeleno svetlo svojim javnim preduzećima za povećanje cena usluga . Dok su jedni jedva dočekali takvu mogućnost direktor „Vidraka“ Djordje Milanović kaže da je to mogućnost koja i ne mora biti iskorišćena.

Cene usluga „Vidraka“ mogle bi biti povećane već od 1. aprila , a direktor Djordje MIlanović kaže da je to mogućnost. „ Mi smo zaista računali na povećanje prihoda po tom pitanju i tom osnovu , ali odluku o tome donećemo u martu ove godine na osnovu celokupne situacije i tu odluku donosi Nadzorni odbor. Ako se sećate prošlogodišnjim programom je bilo planirano povećanje cena od 10% od 1.juna, mi smo tada sagledali kompletnu situaciju, i uz konsultacije sa rukovodstvom grada doneli odluku da se odustane od istog. Mi smo jedini grad u Srbiji koji nije menjao cene komunalnih usluga tokom 2014. godine i one su među najnižim“, kaže Milanović.
On objašnjava da će se pre svega nastojati da se prihodi povećaju po nekom drugom osnovu gde za to postoji bilo kakva mogućnost , ali navodi da su za 2015. godinu predvideli i smanjenje rashoda .“Mi smo u sklopu seta mera vezanih za racionalizaciju troškova poslovanja planirali umanjenje rashoda za reprezentaciju za 60%, umanjenje rashoda koji se odnose na sponzorstva za 40%, smanjenje troškova koji se odnose na naknade po ugovoru o delu sa 1,3 miliona na 330 000 dinara, a troškovi naknade po ugovoru o privremeno povremenim poslovima nisu planirani“, kaže Milanović.
„Vidrak“ za 2015 godinu nije planirao povećanje broja zaposlenih , a trenutni broj za 8 radnika je manji nego prethodne godine . Nemogućnost zapošljavanja stavila je pred ovo preduzeće i veliki problem kad su u pitanju vozači jer ih sada nema dovoljno .“Mi smo vozače cisterni prebacili u drugu radnu jedinicu i problem je rešen do marta kada počinje pranje ulica. Mi ćemo raspisati interni konkurs da vidimo ko od zaposlenih u firmi ima položeno za vozača, a trenutno je na drugim poslovima, pa ćemo pokušati na taj način da rešimo ovaj problem“, objašnjava Milanović.

S.V.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.