Odgovor Mališe Pajkovića : Objavljene lažne informacije o meni

Na sednici Skupštine sekretar Mladen Simović je pročitao saopštenje advokata Rada Tadića , a u ime njegovog branjenika Mališe Pajkovića u kome se navodi da je Vamedii dostavljen dopis , a u vezi sa odgovorom lica Mališe Pajkovića na konferenciju za novinare Pokreta Sad sa koje je Vamedia prenela izveštaj . Kako pomenuti dopis nije stigao na adresu Vamedie , zatražili smo od gospodina Simovića da nam isti dostavi radi objavljivanja . Dostavljeni demanti Vamedia prenosi u celosti: 

Mališa Pajković iz Kotešice , na osnovu čl.45 i 46. Zakona o javnom informisanju i medijima, povodom prenošenja lažnih i uvredljivih infomacija koje su o njemu u više navrata prenete na portalu Vamedia , zahteva od glavnom urednika da objavi sledeći :

                                                                                 Odgovor

Na portalu Vamedia su u nekoliko navrata prenete informacije sa konferencije za novinare koje su održali odbornici Pokreta Sad u Valjevu, dr Snežana MIajtović i Djordje Pavlović, povodom dodela nagrade grada Valjeva , u kojima se kritikuje aktuelna vlast u Valjevu na čelu sa gradonačelnikom grada Valjeva , zbog toga što je 2022. godine za oblast poljprivrede meni dodeljena nagrada grada Valjeva.

Na tim konferencijama, pomenuti odbornici su izneli lažne informacije kako sam ja, navodno, optužen za najteža krivična dela, trgovinu ljudima i seksualnu eksploataciju maloletnog lica te da zbog toga, odluka Skupštine grada Valjeva da meni dodeli nagradu, predstavlja „vređanje zdravog razuma“!?

Pre svega, ističem da nikada nisam osuđivaя za bilo koje krivično delo, niti sam „optužen“ za pomenuta krivična dela. Protiv mene i još tri lica je, na osnovu nesumnjivo lažne krivične prijave, još pre šest godina pokrenut krivični postupak zbog krivičnog dela trgovine ljudima. U tom postupku Višni javni tužilac je čak četiri puta podnosio optužince ali je Viši sud u Valjevu, povodom ispitivanja njihove osnovanosti, sve optužnice vratio Tužilaštvu jer ne postoji opravdana sumnja da je bilo ko od okrivljenih izvršio krivično delo koje im se optužnicom stavlja na teret.

U čl. 2 Zakonika o krivičnom postupku, optuženim se smatra lice protiv kojeg je optužnica potvrđena odlukom nadležnog suda, što ovde očigledno nije slučaj..

S druge strane, u čl. 3 istog zakona je propisano se svako smatra nevinim sve dok se njegova krivica za krivično delo ne utvrdi pravnosnažnom odlukom suda, pri čemu su državni i drugi organi i organizacije, sredstva javnog obaveštavanja, udruženja i javne ličnosti duž užin da se pridržavaju tog pravila i da svojim javnim izjavama o okrivljenom, krivičnom delu elu i postupku ne povređuju prava okrivljenog.

Iz položenog proizilazi da ja nisam nikada osuđivan, niti optužen za bilo koje a najmanje za tenka krivična dela, kako se to lažno predstavlja u izjavama navedenih odboriška.

Kod takvog stanja stvari, logično se postavlja pitanje zbog čega pomenuti odbornici uporno iznose lažne , pokušavajući da dokažu kako meni nije  pripadala nagrada Grada Valjeva, koja mi je dodelena pre dve godini?

Da li na takav način pokušavaju da prikupe jeftne političke poene i da preko mojih leđa, u odsustvu bilo kojih drugih argumenata, vode političku kampanju i napadaju aktuelnu vlast u Valjevu?

Ili, što je još gore, iako to izričito izbegavaju da kažu, suprotno načelu zabrane diskriminacije nacionalnih manjna, koje je garantovano odredbom čl. 76 Ustava Srbije Republike Srbije, smatraju da meni, kao pripadniku romske nacionalnosti, bez obzira na moj rad i brojne poslovne nagrade koje sam dobio kao uspešan poljoprivrednik, nije ni mogla biti dodelene nagrada Grada Valeva?

Posebno napominjem da zbog prenošena takvih lažnih i zlonamernih javnih istupa pomenutih odbornika, koje je u suprotnosti i sa odredbama čl. 84 i 85 Zakona o javnom  informisanju i medijima, cela moja porodica, a posebno dvoje maloletne dece koja pohađaju osnovnu školu, trpe nenadoknadivu štetu.

Sa tih razloga vas molim da ovaj moj odgovor što pre objavite na vašem portalu u skladu sa čl. 45 i 46 pomenutog zakona.

1 comment on “Odgovor Mališe Pajkovića : Objavljene lažne informacije o meni

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.