Spremite pare za e-kastastar

Usluga advokata ili geodetske kuće za  bilo kakve poslove preko e-katastra u Valjevu gradjane košta i više od 20 000 dinara u zavisnosti od posla koji se obavlja. Advokat Mladen Nikić tvrdi da je insistiranje na e-katastru zloupotreba zakona te da Zakon ni u jednom delu ne ukida druge načine komunikacije sa tim oblikom uprave.

Mladen Nikić

Nikić: „Mi u Srbiji imamo jednu vrstu korupcije koja nigde u svetu ne postoji, da platiš da bi završio ono na šta inače imaš pravo po zakonu . To ljudi u svetu ne mogu da shvate . Korupcija po svojoj definiciji podrazumeva da platiš za uslugu ili korist da bi dobio pravo na koje po zakonu nemaš pravo. A kod nas je da platiš ono što već imaš. To nigde u svetu nema!“

Gradjani dokumentaciju i zahteve katastru sada isključivo podnose putem usluge e-katastar  preko advokata i geodetskih kuća.  Na sajtu RGZ-a može se ustanoviti da je za ovu uslugu do sada u  Valjevu registrovan 41 advokat i 9 geodetskih organizacija.

„Zakon o postupku upisa nepokretnosti i vodova je stupio na snagu 2018. godine uporedo sa zakonom o ozakonjenju objekata i objedinjenoj proceduri. Po tom zakonu cela objedinjena procedura se radi elektronski. Iz tog razloga je članom 18. uvedeno da se zahtevi svakoj službi nepokretnosti za katastar moraju podneti u elektronskoj formi. Odnosno putem e-šaltera , to je aplikacija koja je formirana gde advokati, javni beležnici, izvršitelji i Geodetske organizacije imaju pristup službi. Za to je neophodno da budu registrovani na ovoj aplikaciji“, kaže advokat Mladen Nikić.

Na ovaj način, kako navodi Nikić, svi gradjani umesto ličnog odlaska na šalter Katastra su dobili mogućnost usluge e-katastra , ali isključivo preko navedenih službi.

„Problem je što se radi o procesnom zakonu koji reguliše materiju upravnog postupka jer svi postupci koji se obavljaju pred jedinicama lokalne samouprave, poreski postupci, što je takodje poseban zakon i postupak , ali svi oni izviru i proizilaze iz Zakona o Opštem upravnom postupku. Zakon o upravnom postupku predvidja mogućnost i elektronskog načina komunikacije sa organom uprave i do sada komunikacije neposrednom predajom zahteva , neposredne komunikacije. U tom smislu Zakon o opštem upravnom postupku je daleko širi nego posebni zakoni. Medjutim svaki organ uprave primenjuje sistem po kom poseban zakon derogira opšti zakon . I tu ima još jedna stavka koju oni namerno , u ovom slučaju mislim da se radi namerno , a oni zanemaruju, je da se primenjuje posebni zakon ako nešto nije regulisano opštim zakonom. I tu se vraćamo na član 18 pomenutog zakona koji predstavlja osnov Katastru da se bukvalno fizičko prisustvo izbaci i da samo je pristup moguć samo elektronskim putem“, navodi Nikić.

On kaže da se i gradjanin može registrovati na e -šalteru , ali da isti zakon ni u jednom svom delu ne navodi koja je posledica ako se predaja izvrši neposredno u organu uprave ili putem pošte.

„Problem je što ljudi nemaju vremena da čekaju i hoće da sve završe što pre i idu linijom manjeg otpora da sve predaju elektronskim putem. Ali ja sam nekoliko puta zahtev predao poštom i dobijam Obaveštenje da tako ne mogu. Šta je lek? Ako se moja stranka sa tim saglasi ja od njih treba da  tražim Rešenje kojim odbacujete moj zahtev. A oni to Rešenje ne mogu da donesu . I to je suština stvari. Ovde se radi o zloupotrebi, oni svesno i namerno zanemaruju Zakon o upravnom postupku koji moraju da primenjuju i na taj način zloupotrebom svojih ovlašćenja služba za Katastar nepokretnosti onemogućava ljude da dodju do javne knjige. Ljudima ne sme da bude uskraćen uvid u javne knjige, dakle javne knjige. Ja recimo kao kupac nepokretnosti želim da znam da li postoji službenost ili neka druga zabeležba na toj nepokretnosti. Ovo što su omogućili javni pristup preko interneta , ono što odštampate preko te aplikacije to nema svojstvo javne isprave i nema nikakvu snagu. Ti podaci takodje nemaju dnevnu ažurnost“,objašnjava Nikić.

Na pitanje Vamedie kako onda gradjani da nadju rešenje i kako da se „spasu“ od visokih iznosa koje plaćaju Nikić navodi:

„Gradjani moraju znati koja prava imaju i moraju znati da nije tačno da samo mogu preko e-šaltera da ostvare tu uslugu . Drugo, moraju da budu uporni sa organima uprave. Ako si uporan i tražiš da ti izdaju rešenje o zahtevu koje si predao putem pošte oni u jednom trenutku moraju da izdaju rešenje . E tada se podnosi žalba i kada se odluči o njoj ako je odluka nepovoljna po stranku ide se na upravni spor. To je jedno rešenje. Drugo rešenje jeste jedan vid pritiska koji mogu da urade advokati . Zamislite da 50 advokata podnese 50 zahteva dnevno  za bilo koju uslugu i da oni na 50 podnesaka dnevno moraju da izdaju Rešenja i to će biti svojevrsna blokada službe za Katastar nepokretnosti jer onda će se baviti samo time“, objašnjava Nikić.

Nikić kaže da to mogu da urade i sami gradjani te da advokati i ne moraju da budu uključeni . „ Ali mora da se bude uporno. Mi imamo na delu samovolju organa uprave. Taj zakon nije loš , ali ne sme da bude isključiv. Strankama se mora ostaviti mogućnost izbora. Zakonodavac je predvideo uslugu za gradjane na bilo koji način , a ovde se radi o zloupotrebi i zato nema posledice za podnošenje putem pošte ili u pisanoj formi . Zato i pišu Obaveštenja jer računaju da na to niko neće da se žali. Rešenje je dakle prosto, ako stranka dobije Obaveštenje napiše podnesak kojim traži Rešenje  , ne koje Rešenje decidno već Rešenje i kada bi tako deset njih dnevno to uradilo to bi bilo dovoljno!“ izričit je Nikić .

Ne mogu svi sve

Gradjani treba da znaju da ne mogu advokati i geodetske organizacije iste usluge da izvrše pa tako :

Advokati putem eŠaltera mogu podneti sledeće zahteve u katastar nepokretnosti:

 • Promena imaoca prava na nepokretnosti,
 • Promena vrste prava – konverzija,
 • Upis drugih stvarnih i obligacionih prava,
 • Predbeležba objekta u izgradnji,
 • Upis hipoteke,
 • Brisanje hipoteke,
 • Upis zabeležbe,
 • Brisanje zabeležbi,
 • Brisanje drugih stvarnih i obligacionih prava,
 • Zahtev za promenu indikacija pravnog lica,
 • Zahtev za promenu indikacija fizičkog lica,
 • Zahtev za upis JMBG-a,
 • Promena namene zemljišta,
 • Utvrđivanje, izmena i gašenje kućnog broja,
 • Promena nač.korišćenja i kat.klase zemljišta,
 • Ispravka vrste / imaoca prava,
 • Ispravka ličnih podataka,
 • Ispravka podataka o hipoteci,

Ispravka podataka o zabeležbi i drugim stvarnim i obligacionim pravima.

Geodetske organizacije putem eŠaltera mogu podneti sledeće zahteve u katastar nepokretnosti:

 • Spajanje parcela,
 • Deoba parcele,
 • Realizacija projekta parcelacije/preparcelacije,
 • Promena podataka o objektu,
 • Promena nastala izgradnjom i dogradnjom objekta sa promenom gabarita,
 • Promena nastala dogradnjom objekta bez promene gabarita,
 • Uklanjanje objekta ili dela objekta,
 • Ispravka greške u postupku obnove granica parcele,
 • Ispravka atributnih podataka o objektu/posebnom delu,
 • Utvrđivanje, izmena i gašenje kućnog broja,
 • Uređenje međe pred sudom,

Promena nač.korišćenja i kat.klase zemljišta.

Spisak registrovanih advokata i grodetskih kuća moguće je pronaći na sajtu RGZO.

I jedni i drugi svoje usluge naplaćuju papreno , a ne treba zaboraviti da se istovremeno plaća i taksa Katastru .

Da li je realno očekivati da gradjani pokažu „neposlušnost“? Ako je suditi po svim ostalim stvarima koje su donete i primenjene na štetu gradjana poput , službi notara, izvršitelja , teško. Ne treba zaboraviti da kada su u Valjevu advokati štrajkovali i upozoravali koliko će koštati usluge notara kao i šta to sve podrazumeva , gradjani Valjeva iznosili su stav da se radi o ličnoj koristi advokata koja im se oduzima te osudjivali same advokate . Kada je notarstvo počelo sa primenom gradjani su promenili stav , ali nikada ništa nije promenjeno. Slično je bilo i u slučaju izvršitelja.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da nam predstoje izbori. Nijedna partija koja učestvuje na ovim izborima za sada nije iznela kao svoj program ukidanje neke od navedenih stvari. Nije poznato ni da im je to uopšte bila tema u obraćanju gradjanima. A da li će svaki gradjanin u jednom trenutku morati da se susretne sa notarom ili e-katastrom, ne treba ni sumnjati! Zato otvorite novčanike i spremite pare!

 

 

 

40 comments on “Spremite pare za e-kastastar

 1. Ende

  Ma nije to tema sad , to će opozicija rešiti u drugom mandatu . Sigurno bre. Evo Ceca Bojković je rekla da neće biti idealno . Logično .

  Reply
  1. Giga

   Cekaj druze sto pominjes opoziciju i Cecu Bojkovic, ko je doneo taj zakon tvoji sendvicari, kritikuj njih a ne ljude koji nisu vec 11 godina na vlasti. Da nije i za ovo Djilas kriv. da se razumemo svi su isti ali samo realno gledaj ne lupaj gluposti.

   Reply
   1. Ende

    E vidi druže, poenta je da ovi neće to promeniti, razumeš? Mada mislim da ne razumeš. jer misliš da će teći med i mleko , daj Bože. „A ti i ja srešćemo se u budućnosti“ pa ćemo lepo razgovarati u blagostanju.

    Reply
   2. Pero

    Sendvičar ti odgovara,muči jado.Zbog tebe i takvih se donose pogrešne odluke.Terate nas u J….u Jevrpu.Jevropski standardi.Greška ove vlasti je što popušta.Da,ovo je greška vlasti i nadam se da će dozvoliti građanima da se prijave na e-Katastar.Ja sam na svoja tri suđenja pobedio advokate.Kako se mogu na sudu sam zastupati tako mogu i u ovom slučaju.Greške se prave i ispravljaju.Samo da nam advokati i gedeti ne blokiraju puteve toga se plašim.Ispravka da,ulica ne.Sedvičar.

    Reply
   3. Puke

    Nije tacno da IJEDNA STRANKA nije predvidela ukidanje ,recimo IZVRSITELJA,te usaglasavanje zakona u ovoj oblasti,to se OBAVEZALA SRPSKA RADIKALNA STRANKA..

    Reply
  2. Miodrag

   bez obzira na pravnu valjanost novog zakona, moram vas informisati da su geodetske organizacije i pre donošenja ovog propisa/zakona mogle da komuniciraju sa Katastrom preko e- šaltera ali samo u domenu svojih delatnosti. Razlika je u tome što je pre geod.organizacija neke svoje radove mogla dati strankama u ruke pa oni da predaju u Katastar. Sada to rade geodetske organizacije. I naravno ne naplaćuju tu uslugu, nego naplaćuju samo traženu geodetsku uslugu koju obave za stranku u okviru stručnih poslova uslovljenih vrstom licence koju imaju.

   Reply
 2. Luiz

  Celokupna državna uprava Srbije, ne samo RGZ, se prema gradjanima ponaša u maniru okupacionih snaga, bukvalno. Oni zaista smatraju da mogu da rade šta hoće, kad hoće, kako hoće. Zakone primenjuju u praksi u zavisnosti od toga da li im odgovaraju ili ne a sve uz svesrdnu pomoć „narodnih poslanika (i na republičkom i na gradskom nivou) koji svoje nepismene ručice dižu i izglasavaju zakone protivne pre svega Ustavu a i neusaglašene medju sobom. Odluka da advokatima, notarima i izvršiteljima plaćamo za uslugu upisa nepokretnosti u RGZ je duboko neustavna u smislu članova 58 i 59 (jemstvo mirnog uživanja imovine i jemstvo prava na nasledjivanje) jer se prava zajemčena Ustavom ne smeju naplaćivati. Osim toga, RGZ je budžetski korisnik čiji „rad“ smo već platili kroz poreze kojim punimo taj isti budžet, pa ako moramo dodatno da platimo za već plaćenu uslugu države uprave, čemu onda plaćanje poreza?

  Reply
  1. Istina

   Država je privatizovana od strane režima. Državni sistemi su u VD stanju sa VD direktorima bez konkursa već deceniju… Krši se Ustav i zakoni svaki dan i niko ništa. Da li je jedan advokat, tužilac, ili neko treći podneo neku prijavu na ta svakodnevna kršenja???
   Ako predsednik treba da bude izvršna vlast i da sam odlučuje o svim segmentima društva i države, pa zašto ne promene odredbe Ustava vezano za ovlašćenaj i obaveze predsednika Republike???
   Tužno dokle smo stigli…

   Reply
   1. Pero

    Dosta pametnih stvari boga mi izreče ali bogami i glupih nagađanja.Ne spomenu kršenje višemesečnog blokiranja saobraćajnica,štrajkova političkih,kršenje ustava o najavi priznanja Kosova,najavu ponovnog paljenja skupštine.E jado,šta kažeš da li je i ovo greška vlasti što dozvoljava?.Sendvičar celog života,najviše zbog takvih isključivih.

    Reply
    1. Istina

     Е мој Перо,
     Ти не знаш шта је живети живот?
     А за блокаде и протсте, па то је легитимно право сваког грађанина…
     Признао, или не признао Косово… чија је ливада…?
     Бојим се са смањењем броја становника од 40-50.000 годишње да за сто година неће бити ни Срба ни Србије…
     Што их нису похапслили…?

     Reply
 3. Dragan

  gradjani su na izborima podrzali nasu politiku i ako neko misli da ume bolje neka se kandiduje pa ce mu gradjani reci sta misle o njemu. a ne ovako sa strane da kritikuje nase zakone

  Reply
  1. Анонимни

   Ничија није горела до зоре. Нећете још дуго ни ви, чије идеје заступаш-

   Reply
   1. Motte

    I ja sam imala taj problem kada smo isplatili 80zih kredite tek onda smo dobili od suda da je kuca nasa dotle je banka imala hipoteku.Tek onda kada su krediti isplaceni U katastru je kuca upisanae na nase ime,ali hipoteke nisu skinute.Poznavali smo gospoju koja nam je 80tih upisala kucu na nase ime pa smo otisli kod nje da vidimo U cemu je problem a oma pogleda dokumente pa kaze pa ovo sam ja izdala,Ona je lepo otvorila privatno kancelariju i lepo je ljudima (jer nismo mi jedini) taj propust iz proslosti sredjivala sa bankom loja vise ne postoji i naravno taj njen propust iz proslosti ljudima naplacije .Opstina neznam zasto postoji kada su napravili zakone za notare,advokate bez kojih nemozes nista da sredis ,a oni deru ljude bezocno.U opstini mozes samo da platis porez i nemas nikakve druge usluve sve je to namesteno privatnim kancelarijama za pljacku.

    Reply
 4. zorica

  Na kući imam od sedamdesetih od osamdesetih koje su isplacene ali ipak stoje zabelezene.Koliko kosta skidanje takvih hipoteka i kako to da uradim?Hvala

  Reply
 5. Владимир

  Када се погледају смернице којима се баве геодете доћи ћете до закључка да су уско стручне ствари, које годинама геодете раде и које нису ништа ново што се тиче последњег Закона о премеру и катастру. Геодете нису никада радили укњижбу непокретности и то је новина коју ће радити искључиво адвокати. По новом закону из процеса укњижбе биће искључени „дрвени адвокати“ и остале приучене будале које су сметале и ометале рад адвоката и геодета. Што се цене тиче то не могу да коментаришем јер ценовник доноси Адвокатска комора и ту нема милости.

  Reply
 6. Istina

  Znači svesno se ide na o da se umire advokati, da se povećaju primanja notarima i ovim što mere zemljošta za prodaju stranim kompanijama…
  Znači da uslugu koju treba da nam pruže zaposleni jedne državne institucije građani moraju dodatno da plaćaju preko advokata, notara ili ovih geodeta???
  Zašto E usluga za te stvari od katastra nije besplatna?
  Pa gde mi to živimo, kakva je ovo zemlja???

  Reply
 7. Dragam

  Ko nema da plati ostaće bez imovine, tako je i u svim demokratskim zapadnim zemljama. Samo pošteni poslodavci će imati posede, a ostalima ako pretekne

  Reply
 8. Милош Марјановић

  услуга РГЗа јесте бесплатна али ово од 20 000 динара и више узимају адвокати као тарифу. Сам посао РГЗа је гратис. То странка не плаћа.

  Reply
 9. Опасан човек

  ко ово ради против народа, дали неко има мозга да ово уведе.
  радикалска пљачка, забранити ту странку и све њене чланове.
  Дража им оставио у аманет,удри по шију и отимај ,с кољи по потреби.
  жалосно.
  њива вреди двеста евра а ти плати четири стотине.
  куд плови Србски народ.?

  Reply
 10. Slobada i pravda

  RGZ je provatozovano u korist Borka Draskovica i Veroljuba Matica , spojili su nespojivo, političke opštine spojise za rad političkih glasova , zapošljava, smenjuju, nagrađuju …. samo one koji imaju ,,čoveka,,
  Grade kuću od krova ….
  Ponižavajuće stanje izvršioca u RGZ
  Bespotrebnih troškova na milione !
  Srbija je stala !!!

  Reply
 11. сељак са планине

  А шта се дешава кад вредност имовине није 20000 динара ?
  Неко наследи неколико ари који не вреде толике паре, а мора да плати већу укњижбу од вредности наслеђа.

  Reply
 12. Slavenko

  apsolutno je upravu moje iskustvo je da je sad usluga katastra preko advokata nepotrebno skuplja za 11 puta. nešto što je koštalo oko 400din sad je od 5000 do 25000.din. Može im se nismo tigar bez razloga.

  Reply
 13. Todor

  Pored privatnih izvršitelja ,beležnika Borko je privatizovao RGZ , sada je na redu da ova vlast privatizuje i sudove,tako da ćemo imati privatne sudije

  Reply
 14. SELJAK

  MI SMO SRBI PROKLET NAROD , ŠTO VLAST GORA NAROD BOLJI I POSLUŠNI !
  NAOPAKO AKO 17. DECEBRA NE SVATE DA OVOME ZULUMU MORAMO REĆI STOP !

  Reply
 15. Pravednik

  Inostranstvo gratis zakazes i kad zavrsis papire samo platis stampanje istog i neku osnovicu…ovde lopovluk i korupcija neuzlecena bolest….a da im ugrade kamere i prate imovinu istih 365 dana 10godina…pa izracunaju sta sve imaju sa tom platom….pohapse i trajno zatvore u PODMORNICU I PUSTE sto dalje iz SRBIJE

  Reply
 16. Milan

  Ovo je pljačka naroda. Notarima država uzima 60% a i pored toga se bogate. Sudski izvršitelji deru kožu. Sad se dosetili i advokati kako da pariraju notarima.

  Reply
 17. Geometar

  Geodetske organizacije na e-salter salju elaborat geodetskih radova za razne radove (navedene u tekstu), tako da one „papreno“ naplacuju taj elaborat, odnosno svoj rad, a ne slanje na e- salter.

  Reply
 18. Mihajlo

  jedna od konkretnih stvari koja se može i treba rušiti na svakom mestu i na svaki način. NA ULICI OBAVEZNO, FIZIČKOM BLOKADOM INSTITUCIJA.
  TEMA ZA SVAKO POJAVLJIIVANJE NA SREDSTVIMA INFORMISANJA, PA I DO FIZIČKE BLOKADE IZBORNIH MESTA.
  TO BI BILA PRAVA GRAĐANSKA NEPOSLUŠNOST I BORBA ZA LJUDSKA PRAVA A NE BORBA ZA VLAST.

  Reply
 19. Bhm

  U normalnom o zdravom društvu i zakonima uređenim državama postoje institucije i u gim institucijama rade neki strucni i vredni ljudi koji sprovode zakone po svim propisima.Neki od njih su da u urbanim i utedenim naseobimama država i lokalna samoupravapostuje svoje gradane i gleda da im izade u susret sa svim pogodnostima kako bi omali komforan i ureden zivot a to podrazumeva i osposobljavanje i omogućavanje da se zavrse svi papiri koji su odavno u elektronskoj formi,pojadnostavljeni formulari i dozvole,sve je besplatno,brzo i precizno,svi se trude da obavljaju svoj posao i omogućavaju ti da postanes korisnik njihovih usluha naravno nesplatno kako bi kasnije mogao da plaćas te isze usluge koje koristiš.U našoj nerazbijenoj i zaostaloj drzavi se korupcija legalizuje kroz sistem otimacine,reketiranja i ucena pa tako dolazimo do obakvih apsurdnih stvari gde je normalnog coveka sramota da zivi i gleda ovu idiozariku.Ne bitne su vlasti u Srbiji jer je to sve isti mentalitet,nepoštenje i korumpiranost a kako se zove prevednik ili premijer,koje su mu boje stranacke zastave stvarno nije bitno i ne nadajte se ni u poziciju ni opoziciju već samo u sebe dok se ne pojavi neko vredan paznje.

  Reply
 20. Свјетлана

  А шта је са новцем који смо дали други пут!!! пре зри године са Зајтевом за укњижну стана (наводно нису имали довољно „папира“) иако смо имали преко 20 година становања и плаћања пореза?! и нама и мојој мајци су узели преко 700 евра за разне таксе и шипак!!!
  лопов остаје лопов само се другачије зове…

  Reply
 21. Jehova

  A ovaj advokat malo jači od kisele vode (po stručnosti),znam čoveka,kancelarija mu u kafe 10. 🙂

  Reply
 22. Marija

  Hvala ovom advokatu sto o ovom pise. Ovo je golema istina. Prvo sve ugovore morate da stampate u 2 primerka, a onda to nosite notaru na overu. Cene znate. Plus morate da placate tzv.specifikaciju objekta, koja se vadi u arhivu grada, i ista je za sve ljude koji stanuju u istim zgradama. Dakle, predajete zahtev za izdavanje nacrta. Placate takse. Cekate da vas zovu da idete u arhiv. Onda placate stampanje nacrta u velikom formatu. Do sada je valjda drzava mogla da skenira te nacrte i da jednostavno nadje stan, poslovni prostor, garazu ili slicno. Potom cekate da dobijete papir iz Opstine, da taj stan ima toliko kvadrata… Kopije velikog formata ne daju vama, pa se pitate sta ce to opstini, ako vec ima arhiv grada. Ukoliko vi zelite da imate te nacrte (da ih ne unisti neka poplava) placate i to papreno, jer su veliki formati. Ostavinsko resenje, ugovore, specifikacije mozete (hahahah) da predate u katastar, ali vam odmah kazu da ce to biti odbijeno, (da li verujete da je ovo moguce) i da morate ici kod advokata koji ima e salter i da on to uradi. Sume cete videti….Stravicno.

  Reply
 23. Marko

  prihvatiti e katastar i zavesti red za sve i adokate i beleznike i radnike katastra i cenzurisano u celo ko nebude radijo po zakonu

  Reply
 24. Bajo

  vi barem imate opstinske geometre koji nevkostaju mnogo.Kod nas pohapsili sve geometre pa smo ostali bez i jednog,pa opstina prebacila sve na privatne geometre koji za snimanje po jednom vosku naplacuju 1200 eura i vise.A ako ti treba jos nesto to je sve dodtano,pa ti vidi kakva je ovo drzava,sranje i mafija…..

  Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.