Zaposleni u Medicinskoj protestovali protiv odluke ministarstva prosvete

Ispred Medicinske škole jedan broj zaposlenih ove škole održao je  protest protiv odluke ministarstva prosvete da za novog direktora škole imenuje Anu Ilić umesto kandidata koji je dobio više glasova na glasanju kolektiva,  ujedno doskorašnjeg direktora,  Aleksandra Maravića. S druge strane, zakon kaže da odluku o imenovanju ne donose zaposleni već resorni ministar.

“Prava i dostojanstvo zaposlenih u Medicinskoj školi „Dr Miša Pantić“ u Valjevu grubo su povređeni. 4.januara, rešenjem nadležnog ministra, razrešen je dužnosti dotadašnji direktor naše škole, Aleksandar Maravić, a na mesto vršioca dužnosti direktora postavljena gospođa Ana Ilić”, rekla je u ime okupljenih Vesna Tomić profesor geografije I predsednica Sindikata zaposlenih u školi , ali I predsednica  Gradske organizacije  Nezavisnih sindikata prosvetnih radnika Srbije.

Tomićeva je navela da se u 2022-oj, godini  škola našla  na udaru mnogobrojnih anonimnih prijava, redovnih i vanrednih inspekcijskih kontrola i drugih mera nadzora.” I tada i sada nam je jasno da je to bila svojevrsna „priprema terena“ za ono što će uslediti”, rekla je Tomić ne navodeći nalaze inspekcija niti koji su nadzori izvršeni.

Na konkurs za direktora, raspisan u oktobru 2022. godine, prijavili su se direktor i profesor fizičkog vaspitanja, Aleksandar Maravić, I profesorka biologije i hemije Ana Ilić, zaposlena u školama u Valjevu i Ubu.” Gospođa Ilić nikada nije bila zaposlena u našem kolektivu. Za neupućene, praksa da se na mesto direktora škole postavi neko ko nije deo njenog kolektiva izuzetno je retka.  U skladu sa svim propisanim procedurama, Aleksandar Maravić je, tajnim glasanjem nastavničkog veća, dobio poverenje 78 svojih kolega, dok je gospođa Ilić dobila 7 glasova. Školski odbor potvrdio je takav izbor glasanjem 6 glasova na prema 3 u korist Aleksandra Maravića. Usledila je tužba gospođe Ilić za navodnu diskriminaciju nje kao kandidata od strane školskog odbora. Ponovno sazvan školski odbor jednoglasno je negirao (uključujući I članove Školskog odbora koje delegira Lokalna samouprava) takvu optužbu ocenjujući da diskriminacije gospođe Ilić kao kandidata nije bilo”, navela je Tomić koja tvrdi da je ministarstvo ignorisalo njihovu odluku te ipak 4. Januara Maravića razrešilo dužnosti.

“To je uradjeno sa jasnom namerom da očekivano i opravdano negodovanje i protest zaposlenih bude zauzdan, a da se novom vršiocu dužnosti direktora omogući izvesno vreme da povuče niz poteza koji za cilj imaju konsolidaciju njene pozicije. Naše obraćanje javnosti decidno se i žustro ograđuje od svake političke konotacije. Naš kolektiv ne može da ćuti na perfidan, podmukao i zlonameran čin kršenja naše volje. To što se desilo u našoj školi nije postavljanje vršioca dužnosti direktora, već praktično uvođenje „prinudne uprave“. Flagrantno je prekršeno naše pravo da na nastavničkom veću i školskom odboru, u skladu sa svim zakonom propisanim procedurama, za direktora naše škole postavimo kandidata za koga smatramo da je u najboljem interesu naše škole. Nasuprot ustaljenoj praksi da direktora škole biraju sami članovi kolektiva, nama je određen vršilac dužnosti direktora koji nema podršku kolega sa kojima bi sutra, trebalo da sarađuje”, rekla je Tomić.

Na pitanje Vamedie da li to znači da je ministar prosvete Branko Ružić prekršio zakon I ako nije on, ko ga je sve prekršio Tomićeva je sležući ramenima odgovorila: “Nemam odgovor na vaše pitanje u ovom trenutku , molim Vas”.

Tomićeva je potom informisala prisutne : “Od pre dva sata imamo nezvaničnu informaciju iz škole da je gospodja Ana Ilić postavljena za direktora na mandatni period od 4 godine rešenjem ministra”. Njena objava izazala je bučnije negodovanje prisutnih.

Kako Vamedia saznaje u ministarstvu, rešenje o imenovanju Ilićeve upućeno je   11. januara iz ministarstva .

“U roku od sedam dana od svog postavljenja, podržana od nekolicine ljudi iz našeg kolektiva, gospođa Ilić već je najavila svoje sledeće poteze. Na udaru su se našle i druge kolege na rukovodećim pozicijama u školi, svakako sledi i pritisak na Školski odbor, a ni sedam dana po postavljenju gospođa Ilić najavila je i značajna finansijska ulaganja u samu školu. Pitamo se da li je taj finansijski špric ona vakcina koja bi trebalo da nas izleči od nepristajanja na zakulisne igre onih koji su uzurpirali našu volju? Mi nismo na prodaju. Volimo našu školu, njene učenike, roditelje i zaposlene. Iz poštovanja prema njima, ali i u odbrani časti i dostojanstva svih prosvetnih radnika, ne možemo da ćutimo i nemo gledamo kako se lične ambicije i interesi zadovoljavaju na našu ili bilo čiju štetu. Ovo je odbrana ono malo integriteta i ponosa koji nam je ostao”, rekla je Tomić praktično utvrdivši da ulaganja u školu nisu neophodna.

Tema protesta bio je I status sada već bivšeg direktora Maravića . “Status bivšeg direktora je takav da  bi on trebao da se vrati na svoje radno mesto, ali u ovom trenutku ŠU I direktorka razmatraju na koji procenat on može da se vrati jer kako kažu tu postoje neke nejasne stvari , oni kažu da postoje nejasne stvari” rekla je Tomić.

Protestu je prisustvovao I Maravić koji je za Vamediu potvrdio da još uvek nije dobio rešenje o vraćanju na staro radno mesto ali ni rešenje o odmoru koji je tražio. Na kraju protesta Maravić je novinaru Vamedie rekao da nije uspeo danas da dodje do direktorke .

“Imamo svakako ideju da nastavimo neke svoje akcije I bunt protiv svega ovog , škola nije politički poligon već javna ustanova”, poručila je Vesna Tomić ne navodeći o kakvim se akcijama radi.

Na protestu nisu bili svi zaposleni, njih 78 koliko je podržalo Maravića , a protestu su u znak podrške prisustvovali I pojedini prosvetni radnici drugih škola, jedan manji broj bivših učenika škole i članovi pojedinih partija.   Tomićeva je medijima potvrdila da iza protesta stoji svih 78 zaposlenih koji su I glasali za Maravića.

Slučaj iz Medicinske škole u Valjevu nije jedinstven sam po sebi , pre nekoliko godina sličnu situaciju imala je I Peta osnovna škola čiji je jedan broj zaposlenih smatrao da njihovo mišljenje treba da bude u prednosti u odnosu na rešenje ministarstva. I pored najave daljih aktivnosti odluka ministra tada nije promenjena.  Ipak, Zakon  o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u članu 123 navodi da direktora imenuje ministar, na period od 4 godine. U procedure izbora uključen je I kolektiv sa svojim mišljenjem , ali I evaluacija rada ukoliko je u pitanju reizbor direktora. Deo kolektiva koji je bio okupljen na ovom protestu nije najavio konkretne zakonske mere koje će preduzeti u konkretnom slučaju , ali ni podošenje zahteva ili peticije za izmenu važećeg zakona kojom bi ubuduće direktora škola birali isklljučivo zaposleni.

Direktori ostalih valjevskih škola postavljeni su rešenjem ministra, a Aleksandar Maravić shodno važećem zakonu ima pravo na sudsku zaštitu u upravnom sporu ukoliko nalazi da su mu odredjena prava povredjena.

„Izbor direktora ustanove

Član 123

Direktora ustanove imenuje ministar, na period od četiri godine.

Direktor ustanove bira se na osnovu konkursa.

Konkurs za izbor direktora raspisuje organ upravljanja ustanove.

Konkurs za izbor direktora raspisuje se najranije šest meseci, a najkasnije četiri meseca pre isteka mandata direktora.

Prijava na konkurs za izbor direktora, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, dostavlja se ustanovi.

U ustanovi u kojoj se obrazovno-vaspitni rad izvodi i na jeziku nacionalne manjine, organ upravljanja pribavlja mišljenje odgovarajućeg nacionalnog saveta nacionalne manjine.

Ukoliko nacionalni savet nacionalne manjine ne dostavi mišljenje, u roku od 15 dana od prijema zahteva, smatra se da je mišljenje dato.

Organ upravljanja obrazuje komisiju za izbor direktora (u daljem tekstu: Komisija) koja ima neparan broj članova i sprovodi postupak za izbor direktora, i to: obradu konkursne dokumentacije, utvrđuje ispunjenost zakonom propisanih uslova za izbor direktora, obavlja intervju sa kandidatima i pribavlja mišljenje vaspitno-obrazovnog, nastavničkog, odnosno nastavničkog i pedagoškog veća o prijavljenim kandidatima.

Mišljenje veća iz stava 10. ovog člana daje se na posebnoj sednici kojoj prisustvuju svi zaposleni i koji se izjašnjavaju o svim kandidatima tajnim izjašnjavanjem.

Bliži uslovi o broju članova, sastavu i načinu obrazovanja Komisije uređuju se opštim aktom ustanove.

Osim utvrđivanja ispunjenosti uslova za izbor direktora, Komisija ceni i dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora u radu kandidata (izveštaj prosvetnog savetnika).

Ukoliko se na konkurs prijavilo lice koje je prethodno obavljalo dužnost direktora ustanove, dužno je da dostavi rezultate stručno-pedagoškog nadzora ustanove i ocenu spoljašnjeg vrednovanja.

Komisija sačinjava izveštaj o sprovedenom postupku za izbor direktora, koji sadrži dostavljenu dokumentaciju kandidata i potrebna mišljenja i dostavlja ih organu upravljanja u roku od osam dana od dana završetka postupka.

Organ upravljanja, na osnovu izveštaja, sačinjava obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove i predlog za izbor direktora, koje zajedno sa izveštajem Komisije, dostavlja ministru u roku od osam dana od dana dostavljanja izveštaja Komisije.

Ministar u roku od 30 dana od dana prijema dokumentacije iz stava 16. ovog člana, vrši izbor direktora ustanove i donosi rešenje o njegovom imenovanju, o čemu ustanova obaveštava lica koja su se prijavila na konkurs.

Ukoliko ministar utvrdi da postupak konkursa za izbor direktora nije sproveden u skladu sa zakonom, odnosno da bi izbor bilo kog kandidata sa liste iz stava 16. ovog člana mogao da dovede u pitanje nesmetano obavljanje delatnosti ustanove, u roku od osam dana donosi rešenje o ponovnom raspisivanju konkursa za izbor direktora.

Rešenje ministra o imenovanju direktora konačno je u upravnom postupku.

Učesnik konkursa ima pravo na sudsku zaštitu u upravnom sporu.

U privatnoj ustanovi izbor direktora uređuje se opštim aktom ustanove.“

76 comments on “Zaposleni u Medicinskoj protestovali protiv odluke ministarstva prosvete

 1. Vladimir

  Kako mislite da se ograđujete od političke konotacije!? Pa pogledajte vas na slici, sve sami politikanti, ceo spektar boja! Jel se Maravić rodio sa foteljom pa je nezamenjljiv? Ili je toliko unapredio školu za 10 godina pa treba orden da dobije!

  Reply
  1. Ma ajde molim te

   Ma ne, oni misle da je skola njegova dedovina, pa ce da vlada skolom dok bude hteo. O tome kako je radio govore rupe u zidu po hodnicima i onaj iscupani laminat po nekim prostorijama gde deca sede i slusaju nastavu.

   Reply
   1. Medicinska

    Nije i ovo Tuckova dedovina da na silu zapošljava suprugu za direktora.Nije mogla da dobije rešenje za stalno a dobila mesto direktorski.

    Reply
  2. Hvala redakciji unapred

   Pozivam redakciju da ode u skolu i fotografise rupe u zidovima i gljive sto nicu na mestu gde je nekad bio pod u nekim prostorijama, panjeve u dvoristu i staze od biber crepa. Istrazite i izvestaje, visestruke izvestaje pre i posle konkursa od strane republicke inspekcije, na to imate pravo i obavestite javnost da vidi ceo grad o kakvom vodjenju se skole radilo.

   Reply
  3. I sta cemo sad

   Clan 122 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ( Sl. glasnik broj 88/2017) clan 122. stav 9 glasi: Izabrani direktor koji nema polozen ispit za direktora, duzan je da ga polozi u roku do dve godine od dana stupanja na duznost.

   I sta cemo sad? Zakon je jasan, ovo sve ostalo je politizovanje slucaja i zasto gospodja Tomic ne kaze nesto o ovome, a ne o tome kako je, koliko sam shvatio iz teksta, ziga potencijalno ulaganje u skolu?

   Reply
  4. Ivan

   Clan 122 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ( Sl. glasnik broj 88/2017) clan 122. stav 9 glasi: Izabrani direktor koji nema polozen ispit za direktora, duzan je da ga polozi u roku do dve godine od dana stupanja na duznost.
   Stav 10 istog clana 122 glasi: Direktoru koji ne polozi ispit za direktora u roku od dve godine od dana stupanja na duznost, prestaje duznost direktora.
   Maravic nije imao polozen ispit za licencu za direktora niti u trenutku raspisivanja konkursa za izbor direktora, niti u trenutku zavrsetka konkursa za izbor direktora, sto znaci da nije imao uslove da bude validan kandidat na konkursu i o njemu se nije ni moglo glasati jer nije zadovoljavao uslove konkursa? Sta im tu nije jasno?

   Reply
   1. Jaki

    Po meni ovaj komentar je poenta svega i dovoljan za celu vest. Dzaba ste se upinjali da napisete sve ostale, dovoljan je ovaj, jer ako je to nasla republicka inspekcija i poslala ministru ne cudi ministrova odluka i po meni to je tacka na slucaj.

    Reply
 2. Милета

  Брига њих за закон, они се боре за свој положај мени је то логично, мислили су да ће човек бити директор до пензије бар, али закон је закон и не чине себи услугу што протествују против закона.

  Reply
 3. Lepo nema sta

  A nista o tome da Maravic nije ispunjavao sve uslove na konkursu? Gospodja sindikalka tako uci decu, da su nebitna pravila, zakon i da su bitnije necije zelje umesto zakona?

  Reply
 4. Lepi

  Tomiceva potvrdila da stoje svi iza protesta? Koliko stoji na slici toliko i stoji, za sad. O kredibilitetu njihovih izjava i cinjenica da su neki svima pricali da covek ima licencu i da je uredno predao na konkursu i da je sve u redu?

  Reply
 5. Zakon pre svega

  Lokalni front i neki članovi demokratske stranke? Jasna stvar, jedan kroz jedan. Ponašaju se kao da je škola njihovo privatno vlasništvo i šalju lošu poruku. Ministar je rekao svoje i sama činjenica da nemaju zakonske mere i nemaju protiv zakona ništa da kažu ide u prilog tvrdnjama u gradu da je stvar ispolitizovana. Ne moze jedan čovek biti direktor tu dok ne ode u penziju. Imao je 12 godina da se dokaže i nije ništa preterano značajno uradio za tu školu. Bar ne preterano pozitivno, sem za određene kolege koji su očigledno favorizovani.

  Reply
 6. Poslanica da budem

  Cekajte, jel ovaj Manic onaj kandidat one Cutine ili koje vec liste za poslanika? Resio da malo se popularise i pravi od svega politicku arenu, posto od cinjenica i zakona nista nismo culi konkretno sem onoga sto im odgovara?

  Reply
 7. Miki

  – Dobar dan, u kom delu je prekrsen zakon i na sta se tacno i konkretno zalite?
  – Mi to ne znamo.

  Jel to ta prica?

  Reply
 8. Sara

  Nikog od njih zakon ne zanima, vrc lece licne frustracije. Niko od njihna skupu nije spomenuo da Maravic uopste nije ispunjavao uslove za dalji direktorski rad?

  Reply
 9. Školski

  A šta ćemo sa inspekcijskim izveštajima pre i posle konkursa? Mislite da je ministar doneo tek tako odluku i odlučio da favorizuje nekoga, jer mu je lep? Jasan je zakon, jasni su uslovi, to što ne mogu da se pojedini trenutno pomire sa činjenicom da se desila promena to je njihova stvar i sve će to doći na svoje, a vi sada gospodo da pomognete da se sredi ta škola.

  Reply
  1. Kontras

   Ocigledno je to nebitno. Kad vidim ove demokrate i ove iz lokalnog fronta odmah kapiram da je politika i da je obrnuta situacija da je na primer ostao Maravic a da neki drugi iz drugih stranaka protestvuju njega bih podrzao to je kod mene stvar razmisljanja i principa.

   Reply
  1. Tanja

   Ivan Manić, profesor engleskog jezika i književnosti, je profesor Medicinske škole.

   Reply
   1. Mozda gresim

    Ja znam da on predaje gradjansko vaspitanje u Medicinskoj? Cuo sam da je profesor engleskog, ali koliko mi neki roditelj rece da predaje gradjansko vaspitanje i da je zato veronauka sklanjana svake druge godine da bi Manic imao vise casova?

    Reply
 10. Valjevac

  POCELO je POCELO, e sad na ulicu ili ce Vas ova Vlast izbaciti na ulicu sve, svojim zaduzenjima i kadrovskim postavljenjima. Bitno je i misljenje Pomocnog trenera i Cuskiinice kao lidera Vlast u Valjevu, za Pasulja cujem da su ga i njegovi SNSovci smenili.

  Reply
  1. Zakon je za sve isti

   Sta je pocelo? Jel ti zaista mislis da je ministar neozbiljan da uradi nesto van zakona i jel zaista mislis da je neko mutav i da nema papire kojima ce upoznati javnost o cemu se radi i koliko nezakonitosti je bilo u ovoj skoli pod Maravicem koji se ocigledno sa ekipom ponasao i ponasao kao da je ovo njegov posed? To sto idete od coveka do coveka i trujete ih da ce ostati bez posla, to je vas problem i treba u najmanju ruku da vas je sramota ili nije?

   Reply
 11. Neostrascen

  Ovim ljudima ovde svaka cast, neke poznajem i izuzetno postujem. To, medjutim, ne menja stvar da Maravic nije ispunjavao sve uslove i da je trebao da u skladu sa zakonom i propisanim vremenom polozi za tu licencu za direktora i tako isto ne menja mnoge izvestaje inspekcije na osnovu kojih je i razresen. Razresenje je zbog raznih propusta pre i posle konkursa, ne znam samo ko savetuje ove ljude na ovakve poteze, kad je stvar vise, nego jasna? Jel citao mozda izvestaje pred vecem kao sto bi trebao da je duzan i na koji ih je nacin predstavljao, mozda kao nebitnu stvar? E, pa vidite da je ipak bitno i nemojte pustati da vas manipulisu sada, vec zajedno sa novom i mladom direktorkom osvetlajte obraz skoli i vratite joj sjaj, koji joj je u najvecoj meri i uzeo bivsi direktor koji je iza sebe ostavio samo ona tri panja posecenih stabala u dvoristu?

  Reply
 12. Dule

  Kakva god da je provera ili inspekcija u pitanju, ako radi dobro i u skladu sa propisima, škola i njeno rukovodstvo su u svakom trenutku spremni za te provere i kontrole. Ili makar tako treba da bude. Zašto u tome ovaj deo kolektiva mora da vidi neku skrivenu nameru ili, kako su rekli, pripremu terena?

  Reply
 13. Sofija

  Nova direktorica je regularno postavljena za direktora i ispunjava sve uslove, ceo protokol je po zakonu ispoštovan.

  Reply
 14. Posmatrac

  Cuj ovo „na udaru su se nasle i druge kolege na rukovodecim polozajima“. Pa nisu ugovorom za stalno vezani za taj posao i nije niko primljen u skolu da bude rukovodeci kadar do penzije? Bas vas briga za ostale profesore iz kolektiva, zar ne? Bitna je bratija? E sad ste me stvarno razocarali. Licni interes, nazalost. Shvatice i vecina od okupljenih da je povedena tudjim pobudama, licnim.

  Reply
 15. Dule

  Čitam dalje i mislim – zašto daju izjavu za medije ako nisu spremili jasan odgovor ne pitanje da li je, po njihovom mišljenju, ministar prosvete prekršio zakon ili ne? Ovako su samo ispali nespremni i nespretni, što ne treba da bude odlika prosvetnih radnika.

  Reply
 16. Lovac na potezu

  Vesni Tomic smeta sto ce se uloziti u skolu? Gospodjo Tomic, nisam od vas to ocekivao. Valjda treba da vas raduje svaki dinar vise koji ce se uloziti u skolu, a ne da vam smeta, jer se neko drugi izborio i ako nista treba da postujete novu direktorku, jer je vec krenula da se bori, a ne da je satanizuju neki svim i svacim, a niko od vas ne rece da od kad i do kad je Maravic bio duzan po zakonu da polozi za licencu? To cemo da precutimo? Ili ipak mozda necemo?

  Reply
  1. Samo Vas posmatram

   Vesna Tomić je rekla (citiram): „Mi nismo na prodaju. Volimo našu školu, njene učenike, roditelje i zaposlene. Iz poštovanja prema njima, ali i u odbrani časti i dostojanstva svih prosvetnih radnika, ne možemo da ćutimo i nemo gledamo kako se lične ambicije i interesi zadovoljavaju na našu ili bilo čiju štetu. Ovo je odbrana ono malo integriteta i ponosa koji nam je ostao”, a zaključak da njoj smeta što će ulužiti u školu ste Vi izvukli iz na osnovu zaključka tkz. novinara ovog portala (rekla je Tomić praktično utvrdivši da ulaganja u školu nisu neophodna) koji se nije potpisao. To da ste zaključak tkz. novinara shvatili kao činjenicu samo govori o vašoj inteligenciji. Ovde se uopšte ne radi o školi i ulaganju u istu, ni o bivšem direktoru, nego o tome da je dotična Ilić, eto, poželela da bude diriktor ni manje ni više nego obrazovne institucije sa sve podrškom kompletne SNS bulumente, sa facebook profilom na kom prodaje donji veš!?! Baš prava osoba za direktora škole i baš prava osoba za poštovanje, kako Vi kažete. Može im se, svi mi smo to dozvolili svojim ćutanjem. Sutra će neka druga SNS kreatura poželeti da bude hirurug bez ikakvog znanja pa će možda odlučivati o vašem životu. Kako Vam se to dopada?

   Reply
   1. Lovac na potezu

    Nije narko diler, sta je sporno? Ostrasceni ste, jasno je, ali sta ja tu mogu, zakon je zakon, sto nisu vodili racuna?

    Reply
 17. Sram vas bilo

  A šta je tim što je volju kolektiva uzurpirao ovaj što je tvrdio da je imao potpunu potrebnu dokumentaciju na konkursu? To ništa, Vesna?

  Reply
 18. Realno gledano

  Pravo i dostojanstvo vam je povredjeno onog trenutka kad vas je ovaj lik obmanuo da ima sve papire. Sta je sad sporno? Zao vam sto nece biti direktor? U redu, ali to ne znaci da nije trebao neke stvari da zavrsi na vreme.

  Reply
  1. Pitam za druga

   Svidja vam se vise onaj gde ne moze nista da se napise, a da nije protiv vlasti? Ovaj portal bar pusta svima i to je korektno, a tamo se pusta samo ono sto za cilj ima napad na one koji bilo kakve veze imaju sa vlascu.

   Reply
 19. Pitam se, pitam

  Možda je prekršena , kako kaže Tomićeva, njihova volja, ali nije prekršen zakon, što je mnogo mnogo bitnije. Odakle se javlja sumnja da u slučaju da se pita ova žena Tomićeva i šačica očigledno neinformisanih ljudi iza nje, da li bi isli protiv zakona samo da bi ispunili svoje želje?

  Reply
 20. Жика

  Закон је закон, а ви сачекајте лепо 4 године, па кандидујте човека, можда за следећи конкурс буде испуњавао све услове, па га гласајте.

  Reply
 21. Vitez Koja

  Kada je promenjen ovaj zakon, vi, prosvetni radnici ste ćutali. Zakon je direktno usmeren ka tome da sve bude pod šapom SNS-a. Ovo je samo pokazatelj u praksi kako će se zakon i primenjivati. Podobnij kandidat ovoj vlasti biće i postavljen. A vi pričajte kako protest nema političku konotaciju. Cirkus ste!

  Reply
 22. Zalepila se fotelja

  Vidi se da je politika umesala prste cim su tu ovi iz LF i neke demokrate koliko vidim. Pa niste vezanu lepkom za fotelje, sta vam je, bio je desetak godina direktor? Nije to njegovo vlasnistvo.

  Reply
 23. Gavrilo Milentijevic

  Od prvog teksta na drugom nekom portalu i tih skoro 80 ljudi podrske na 20? Sledeci put zamisljam Manica sa transparentom kao onog u „Tri karte za Holivud“ sto ceka Titu da im dodje. Pa i drug stari je vladao manje od Maravica i bar je nesto ostavio iza sebe, od rezultata, sem ove demagogije i prazne price koja ima za cilj borbu za sopstvene interese 2-3 ljudi i nista drugo.

  Reply
 24. Brooo

  Maravic mislio da je ugovorom za stalno direktor? To samo ima kod nas da direktori misle da su vecni na poziciji i ne daju je po svaku cenu. Pripremi se druze sa svim potrebnim papirima, pa za 4 godine konkurisi lepo, nemoj ovako da se blamiras, kao da niko ne kapira da su licni interesu u pitanju.

  Reply
 25. Anica

  Ne razumem sta protestuju, sta im ne odgovara. Zar nije njihova obaveza da rade svoj posao, da predaju. Sve je regularno, niko nije uradio nista protiv zakona. Vidi se ovde da su na protestu samo politički protivnici, koji politizuju stvari.

  Reply
 26. Bivši učenik

  ceo vikend me zivkaju. a telefon da se pojavim u ponedeljak u 13:30 ispred škole i dam podršku Maraviću kao bivši učenik te škole, i ostale moje iz razreda su zvali. Setili se sada nas, bivših učenika a kada je trebalo da se zaposlimo i kad smo išli da molimo da nas prime da predajemo u školi tad su bežali od nas i na ulici kad nas vide predju na drugu stranu. Maravić u tom periodu zaposlio ženu, dovukli su još svojih poslušnih omladinaca iz DS-a kao što su profesorka prakse i slični. Kasno ste nas se setili upravo škole, nastavite da vam glavnu reč vodi profesor Geografije neka to bude glavni predmet u školi koja treba da nas uči kako sugradjane da ostavimo u životu

  Reply
 27. Ана

  Како ботови бране жену свог шефа. Стигло наређење ! Мислите мало шире, даље. Ви правите друштво и систем за своју децу и унуке. Оставићете им труло здање и инстант решења.

  Reply
 28. Mikica

  Dakle tako se uče deca, da se krši zakon? Stvarno neverovatno! Što nije predsednica sindikata izložila kakve uslove je ispunjavao Maravić? A kada ih novinarka pita koje uslove Ana nije ispunila i da li je ministar prekršio zakon, to ne znaju da odgovore. Ma smešno stvarno!

  Reply
  1. Ne dam na moga druga Djola

   Ne mesajte njega u ovo. On nema veze sa ovim, a ministar iz redova sps-a je doneo ispravnu odluku i po zakonu, zato vi psssstttt!

   Reply
 29. Nina

  Zakon je jasan da novog direktora škole imenuje ministar na osnovu zakonske procedure odnosno zakona.Ministarstvo ne bi ni donelo rešenje o imenovanju nove direktorke da zakon nije ispoštovan.Sa druge strane ovde se postavljaju druga pitanja.Zašto zaposlenima u školi odgovara da bude i dalje stari direktor?Da li tu možda postoje neki interesi?Treba da se postavi i pitanje šta je za sve ove godine direktorovanja,stari direktor uradio za školu,unapređenje kvaliteta obrazovanja, investicija i ulaganja u školu.Nova ditektorka je već najavila neke promene i investicije u razvoj škole a imali smo primer da čujeemo od predstavnika zaposlenih škole na protestu da ulaganja u školu u suštini nisu ni potrebna, što je izjava u suštini kontradiktorna sama po sebi.Kome danas nisu potrebna nikakva ulaganja?Očigledno se ovde radi o politizaciji čitavog slučaja i ko zna kojim i čijim interesima a ne u suštini konkursom.Jer novoj direktorki nije ni data šansa a već je unapred osudjuju i kritikuju i spečavaju njeno imenovanje i pored rešenja Ministra.

  Reply
 30. Nikola

  Ko gubi ima pravo i da se ljuti! Kad je sve u skladu sa zakonom ne vidim bilo kakvu potrebu za ovakav čin ponašanja profesora i drugog osoblja u Medicinskoj skoli. Zakoni se moraju postovati, što je uradjeno i u ovom slucaju tako da bicu prost i reci DZABE SE MLATITE, učite decu da budu dobri u svojoj struci, a vi gospodo draga manite se politizacije skole.

  Reply
 31. Marijola

  S obzirom da Maravić nije ispunjavao sve uslove za dalji rad, mislim da nije potrebno da se sprovodi ovakav protest, već da se mudro razmisli i krene u nove i bolje pobede zajedno sa novom direktorom Anom.

  Reply
 32. Kockica

  Svako ima pravo da protestuje, da iskaze svoje ne slaganje sa necim, ali nema prava da to radi u toku svog radnog vremena, time se ruše odredbe kolektivnog ugovora, takodje vidim da su na ovom skupu prisutni i clanovi Lokalnog Fronta, dakle još jedan politicki protest. Gospodo draga propala vam pobuna pre nego sto je i pocela.
  ps. meni koliko je poznato S.M.Š. ima mnogo više profesora nego sto je bilo prisutno na ovom „Ajduckom ustanku“

  Reply
 33. Aca

  Aman ljudi,Ana je pobedila na konkursu,kao najbolji a i jedini kandidat,jer njen konkurent nije imao ni validnu dokumentaciju potrebnu za konkurisanja,i šta tu nekome nije jasno,politikanstvo u ovom slučaju stvarno nema mesta.

  Reply
 34. Vuk Karadžić

  Džabe se bunite ,učite decu da ne uče, nego da se učlane u SNS a diploma će doći sama po sebi

  Reply
 35. PikovaDama

  Politizacija slučaja i dizanje prašine na viši nivo gde šaka štrajkača( politički obojenih) postaje ceo kolektiv je vrlo providno odrađena zarad huškanja naroda na kevtanje protiv SNS-a koje je odavno postalo nepopularno, dosadno i koga je više briga. Uglavnom fake vesti velika prašina i čestitke Ani, želim joj puno uspeha u radu- i naravno dodala bih- kako je taj SNS modernizovao državu tako da bude za ponos, tako i ona da podigne na noge Medicinsku školu.

  Reply
 36. Mare

  Sada već bivši direktor nije ispunjavao uslove. morao je u roki od dve godine da ima licencu. Novoj direktorki gđa.Ilić treba dati šansu, a ne krenuti sa salvom uvreda.

  Reply
 37. Kolega

  Ja bih se zapitao da li nova direktorka ima stručnu kvalifikaciju za rad u srednjoj stručnoj školi? Koliko znam, ona je nastavnik biologije i hemije, a po normativu to može da predaje samo u osnovnoj školi (poslednja genetacija kada je taj smer bio na PMF-u), a ako ne može da predaje u srednjoj školi, nema odgovarajući predmet, ne može ni biti direktor iste škole. Za malo joj izmaklo direktorsko mesto u Brankovini.😁PROVERITE da li ona ispunava uslove!

  Reply
 38. Logika

  Molim nekoga od profesora da mi objasne po kom konkursu i na osnovu kog programa je izabran Maravic…..ooops pa i on je izabran politicki tada je bila DS na vlasti i oni su ga postavili…..i u cemu je razlika vi ste odobrili da svaki politicki pobednik odredjuje direktore

  Reply
 39. Ivan

  Tucko … Tucko … 🙂 Ja bi bas voleo da meni zavrsis otkaz na poslu kad ga dobijem bas zato sto vas ne volim sve zajedno u kompletu. Nemojte bas tako lomiti bagrenje, nemojte po zakonu …

  Reply
 40. Ivan

  IMA LI NEKO IZ TIH DIVACA POPUCAKA I NASELJA DA SE NEGDE U NASEM GRADU NIJE UGURAO?? ZAPOSLJAVAS TI SVOJU ZENU … PUSTITE NAS VALJEVCE DA ZIVIMO !!! POLUSVETE ….

  Reply
 41. Andrej

  Tucko da li shvatas da je vlast vlast mozda samo iz tvoje perspektive … I da li shvatas ti zivot i sagledavas ga realno … Ja bi ti sad napisao ovde ko sam. Ali me se ne ticu vase stvari. Imam i svojih sa vama … Treba li da te pitam to kad te sretnem ?! Znas da znam tvoj odgovor unapred … Budi mali skrominiji mirniji to nam je po veri tako. Hriscani smo …

  Reply
  1. Tucko

   Pusti me patetike. Zakon je jasan, ko nije ispunjavao uslove na konkursu nije mogao ni biti izabran i te tuzne price. Hriscani smo kad bi se moja zena povukla, a nismo hriscani kad nju napadaju lazima i satanizuju je izrtanjem kompletnim i zamenom teza? Ja koji nikog ne vredjam, radim sve po zakonu, ulicu ne prelazim na crveno nisam po hriscanskim pravilima, a ovi sto lazu, vredjaju i izmisljaju o celom slucaju su hriscani? I ovo ti nisam napisao da bih se pravdao, jer nema potrebe, nego da ti kazem da sam cist, u svakom smislu te reci. Ti mi se svakalo javi kad me sretnes i sve reci sta imas.

   Reply
   1. NapreDNO

    Tucko, ti stvarno verujes u sve sto pises? Stvarno tragikomedija. Ako je sve cisto sto ste pojurili i preko noci resili sve. A zeni reci da vezba pred ogledalom nastup, bas je losa u sklapanju recenica. Smeju joj se ljudi u skoli. Ili jos bolje, upisi je na onu vasu akademiju.

    Reply
    1. Tucko

     A ti stvarno verujes da je Ruzic doneo odluku tek tako? 😅I sve u vezi toga? Nisam mislio da se kod vas u kuci on tako tretira. 😅

     Reply
   2. Andrej

    Ja se makar nadam da ce tvoja zena koju ne poznajem makar savesno i odgovorno raditi svoj posao. Da li ti mozes da sagledas celokupnu situaciju iz perspektive obicnog gradjanina mimo tvog politickog stava … Da li vi ljudi uopste kapirate do koje mere su obicni gradjani koji nisu deo vase stranke degradirani kao ljudi ovog grada … U svakom smislu te reci. Nikome ne smeta tvoja zena kao osoba ili covek samo je problem sto realno bilo ko drugi da je konkurisao ne bi imao tu moc bez politicke pozadine … Treba biti realan i reci (priznati) istinu. Ti jesi pristojan i svaka cast. Ali samo kazem … Obratite paznju i na postene i dostojanstvene ljude koji nisu deo ove stranke. Memo celokupne ove price u vezi skole i svih vas … Ja licno imam samo svoj sud sa bilo kakvu nepravdu prema meni. A Bog je veliki on neka vam i prasta !! Sve sam samo nisam patetican lik i ovo sto pisem iza laznog imena mi je bzv. Ja sam uvek delika iza reci. Zato posteno i po savesti prema svakome !! Nemojte se ogresiti o obicne postene ljude. Ja imam svoju bitku sa tvojim kolegama skroz mimo prosvete. Tebe licno pozdravljam.

    Reply
 42. Пољопривредна школа

  Подршка за професоре медицинске школе.

  Reply
 43. Profesor

  od prodavacice gacica preko fejsa,do direktorke…masala, masala…“Razvojni put Bore Snajdera“ xaxaxa 😁

  Reply
 44. Đole

  Ni Ružić nije ništa jači od Tuckove žene,ista je to o škola,samo fali Radojica, šteta što nema,srednju škola

  Reply
 45. мр Предраг М.Вулетић

  Од 1989 године и стваеања првих странака до данас Социјалистичка партија Србије (СПС) дала је највише министара просвете следе Демократска странка Србије (ДСС),Југословенска левица (ЈУЛ) и Грађански савез Србије (ГСС).Срђан Вербић и Младен Шарчевић су били нестраначке личности.Ввећина је отишла у јеку протеста, штрајкова и афера, који су потресали школе и факултете, али и целокупну јавност.Министар може да ради шта хоће, али не може докле хоће.

  Reply
 46. ŽANDAR

  U ponoć pogledajmo u nebo, pomislimo želju. Bogojavljenje je. Ne želim da komentarišem oba kandidata jer nisu dostojni fotelje, posebno prodavačica GAĆA. Teško deci u toj školi i kolektivu.

  Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.