Subvencija Vidraku za kupovinu kamiona

Odlukom  o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu opredeljena su sredstva za kapitalnu subvenciju JKP „Vidrak“ u iznosu od 22.500.000,00 dinara. Ova sredstva biće iskorišćena za nabavku  jednog kamiona smećara.

„Auto smećari kojima raspolaže preduzeće su stari i dotrajali i njihov ekonomski vek i troškovi održavanja iz godine u godinu premašuju tržišnu vredost. Kako se gradska (urbana) zona sve više širi potrebe u službi upravljanja komunalnim otpadom su sve veće. Nov auto smećar bi doprineo bržem, efikasnijem i funkcionalnijem radu pri obavljanju osnovne delatnosti“, navodi JKP Vidrak.

Sredstva planirana budžetom grada Valjeva u iznosu 22.500.000,00 dinara za ove namene koristiće se u periodu januar-mart 2023. godine.

U sastavu JKP “Vidrak“ Valjevo nalazi se Služba upravljanja komunalnim otpadom.

Ova služba vrši usluge iznošenja i deponovanja smeća u gradu Valjevu i seoskim naseljima: Beloševac, Popučke, Lukavac, Dublje, Petnica, Divci, Valjevska Kamenica, Brankovina, Valjevska Loznica, Veselinovac, Pričević, Stave, Gornja Grabovica, Divlje brdo, Poćuta, Jovanja, Rovni i turističko mesto Divčibare.

Kako se navodi u programu ovog preduzeća za 2023.godinum iz individualnih domaćinstava smeće će se odvoziti auto-smećarima i to jednom sedmično po programu koji se dostavlja na uvid odeljenju za komunalne delatnosti.

Kontejneri od 1,1m³ prazniće se 6 puta sedmično osim kontejnera koji su postavljeni na javnim površinama i koji će se prazniti svaki dan tokom godine, a pojedine lokacije i dva puta dnevno.

Kontejneri od 5m³ prazniće se jednom nedeljno, a po potrebi i više puta.

Kontejneri od 1,1m³ i 5m³ koji su postavljeni po školama, preduzećima i javnim ustanovama prazniće se po pozivu.

Smeće sa Divčibara i prigradskih naselja odvoziće se sa specijalnim vozilom koje u sebe prazni kontejnere od 1,1m³ i 5m³.Iz ovih naselja smeće će se odvoziti na gradsku deponiju u Valjevu.

Da bi se poboljšao kvalitet rada i pokrivenost terena odnosno zastupljenost većeg broja seoskog stanovništva i povećanog obima posla u gradu Valjevu potrebno je u 2023.god. povećati broj vozila koja rade na iznošenju smeća, što povlači angažovanje većeg broja radnika.Trenutno nedostaje 15 radnika na poslovima iznošenja smeća.

Ova služba raspolaže na terenu sa 60 kontejnera za reciklažu,što je nedovoljno za potrebe celog gradskog područja, pa je potrebno obezbediti još 100 kontejnera za reciklažu od 1,1m³.Od toga bi 30 kontejnera bilo raspoređeno na teritoriji Divčibara.

Za potrebe individualnih domaćinstava trebalo bi obezbediti 20.000 kanti za reciklažu smeća. Sa ovim brojem kanti stvorili bi se uslovi za obaveznu reciklažu kod 90% korisnika usluga.Trenutno se reciklira oko 5-8% od ukupne količine smeća i to kod kolektivnog stanovanja i sa gradske deponije.

Sanirane divlje deponije treba ograditi fizičkim preprekama ili, ako teren dozvoljava, zasaditi sadnice drveća i obavezno postaviti table o zabrani bacanja smeća. Neophodno je staviti u funkciju kamere koje su postavljene na lokacijama divljih deponija.

Služba za upravljanje komunalnim otpadom raspolaže sa 10 autosmećara, jednim auto-podizačem, jednom fekalijskom cisternom, kiperom, jednim utovarivačem i buldožerom koji je angažovan na gradskoj deponiji.

Na iznošenju smeća kod individualnih korisnika radi sedam vozila, a na objektima za kolektivno stanovanje odnosno pražnjenju  kontejnera od 1,1m³ i 5m³ radi pet vozila.

Primarni cilj preduzeća je da se u 2023. godini poveća stepen dostupnosti usluge u odnosu na ukupno stanovništvo, stepen ponovnog iskorišćenja otapada (recikliranje) i kvalitet pružene usluge, pa bi u tom smislu bila neophodna nabavka:

-1 auto smećara od 8m³

-1 auto smećara od 15m³

-1 auto smećara od 22m³

-1 auto podizača nosivosti 8t

U toku 2023.godine planira se zamena nadogradnje smećara od 10m³ i popravka dotrajalih nadogradnji u ovlašćenim servisima.

Pored toga, potrebno je nabaviti novih 30 kontejnera od 1,1m³ i 5-10 od 5m³ za zamenu dotrajalih i vozilo koje bi se  bavilo sakupljanjem otpada koji se reciklira.

Sav otpad koji Služba za upravljanje komunalnim otpadom sakupi u gradskim i seoskim područjima odložiće se na gradsku deponiju. Odlaganje otpada je jedna u nizu neizbežnih delatnosti postupanja sa otpadom. Reč je o zbrinjavanju otpada kroz trajno odlaganje otpada na sanitarnu deponiju. Nepovoljna okolnost je da je postojeća deponija u Goriću ograničenog kapaciteta i da je u upotrebi zahvaljujući određenim prostornim proširenjima. Izgradnja regionalne deponije u Kaleniću rešiće problem otpada, a dok ista ne bude stavljena u funkciju sanacija i zatvaranje postojeće mora biti usklađena sa aktivnostima izgradnje regionalne deponije. To znači da će se postojeća deponija koristiti do izgradnje regionalne deponije.

U 2023.godini izđubravanje se planira :

-u 22.930 domaćinstava na teritoriji grada Valjeva

-u 700 domaćinstava u seoskim područjima (Beloševac, Popučke, Lukavac, Dublje, Petnica, Divci, Valjevska Kamenica, Brankovina, Valjevska Loznica, Veselinovac, Pričević, Stave, Gornja Grabovica, Divlje brdo, Poćuta, Jovanja, Rovni)

-u 970 domaćinstva na Divčibarama

-u 500 apartmana i stanova na Divčibarama

-kod 340 lokala

-kod 280 preduzeća, škola i ustanova

-prema drugim pravnim i fizičkim licima po zahtevu

-čišćenje septičkih jama i jama poljskih WC-a sa specijalnim vozilima namenjenim za ovu vrstu posla

.Količina otpada koja se planira deponovati na gradsku deponiju iznosi oko 115.000m3. Pored toga, planira se sakupljanje, baliranje i prodaja PET i kartonske ambalaže.

 

 

2 comments on “Subvencija Vidraku za kupovinu kamiona

  1. Komsija

    Zbog čega Jkp Vidrak ne postavi kontejner u Dracic i da odatle odvozi smeće. Zaista svi mi mještani tog kraja i okolnih sela imamo ovaj problem. Molimo nadležne da reaguju. Imamo preku potrebu za kontejnerom.

    Reply
  2. Vuk

    Pa ko iole normalno razmisli videće da je to kap u moru. Svi kamioni imaju probušene tovarne kanistere i leti smrdi grad kao fuga, jer prosipaju tečnost po ulici. Njima treba neki normalan rukovodilac koji nije stranački potrčko, ali kako bi onda vraćali naše pare u kasu stranke. Bruka i sramota!!!

    Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.