Uskoro poziv za subvencije za solarne panele

Ministarstvo eneregtike I grad Valjevo ove godine sufinansiraće ugradnju solarnih panela u domaćinstvima. Grad Valjevo raspisao je javni poziv za privredne subjekte , a   vrlo brzo nakon toga uslediće poziv gradjanima da se prijave.

Sada kada se sve više govori o nedostatku elektrine energije I postavlja pitanje stabilne mreže u toku zimskih meseci , informacija o subvencicjama za postavljanje solarnih panela nije zanemarljiva . S jedne strane samim subvencijama prema gradovima jasna je namera države da se obnovljivi izvori energije (OIE) konačno učine pristupačnim gradjanima I postanu deo samog sistema proizvodnje električne enrgije.

Države u Evropi, odavno su već pristupile ovakvom načinu rada I opšta preporuka više konvencija na nivou EU jesu upravo OIE.

Dok većina stanovnika misli da nemamo dovoljno sunačnih dana te da su solarni paneli predvidjeni za gradove u primorskim mestima ili pak sa drugaččijom klimom, struččnjaci u energetici poslednjih meseci govore da sunčanih dana ima dovoljno te I da su solarni paneli itekako isplativi. Celu priču zaokruuje I činjenica da solarne panele masovno ugradjuju I već su  ih ugradile zemlje u Evropi koje imaju daleko manji broj sunčanih dana od Srbije, poput Holandije.

Ugradnja solarnih panela nije jeftina, a konačna cena zavisi od činjenice koliko se struje želi proizvesti , odnosno kolike su potrebe domaćinstva. Ako bi se gledala prosečna cena , potrebno je oko 4000 evra za jedno domaćinstvo.

Subvencija omogućava da polovinu plati domačinstvo, a polovinu grad.

“U toku je izrada prvog javnog poziva za gradjane I očekivanja su da će na već narednoj sednici Veća odluka o raspisivanju poziva biti doneta. Za ugradnju solarnih panela, odnosno za subvenciju za ovu meru grad je predvideo 15 mliona dinara. Sama mera doprinosi smanjenju emisije štetnih gasova u vazduhu I definitivno smanjuje račune za struju gradjanima koji ih ugrade. Ova mera ima nepodeljenu podršku I Vlade I resornog ministarstva  kako bi se obnovjivi izvori energije što više koristili”, kaže Viktor Mićić predsednik Komisije za sprovodjenje  mera enegretske efikasnosti.

Sam sistem funkcioniše na jednostavnom principu , da u mesecima kada ima više sunca domaćinstvo proizvodi električnu energiju , a višak nakon zadovoljenja svojih potreba isporučuje u elektro mrežu . Taj višak proizvedene struje obračunava se po trenutnim cenama I kasnije u mesecima kada domaćinstvo proizvodi manje električne energije , a troši više , potrebnu struju ponovo uzima iz globalne mreže, ali u skladu sa ranije isporučenom strujom I iznosom novca koji je unapred ostvaren, računi za struju bivaju neuporedivo niži.

Ministarstvo energetike nedavno je skratilo pprocedure za dobijanje statusa kupac –proizvodjač , pa sada sve traje do 20 dana najviše uz značajno mali obim potrebne dokumentacije .

Na sajtu ministarstva o samom statusu kupac – proizvodjač nalazimo sledeće podatke:

“Kupac-proizvođač je nova kategorija učesnika na tržištu električne energije, koja je u Republici Srbiji put uvedena Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije (OIE). To je krajnji kupac koji ima pravo da priključi postrojenje koje koristi za potrebe sopstvene potrošnje, a da višak proizvodnje preda u distributivnu mrežu.

U skladu sa novom regulativom, građani grade solarno postrojenje na sopstvenom objektu samo uz obavezu pribavljanja Izjave izvođača radova sa potvrdom odgovornog izvođača radova da su uređaji, instalacije i merno mesto ispravni i izvedeni u skladu sa propisima i standardima.

Građani podnose zahtev koji je samo formalni akt koji sadrži podatke o budućem kupcu-proizvođaču i njegovu nameru da proizvedenu energiju preda svom snabdevaču. Nakon postavljanja solarnih panela, licencirani inženjer pregleda instalacije, i da izjavu da su uređaji, instalacije i merno mesto ispravni i izvedeni u skladu sa propisima i standardima, a zatim se građanin obraća snabdevaču radi zaključenja ugovora o potpunom snabdevanju sa EPS snabdevanjem.

Po zaključenju ugovora, snabdevač bez odlaganja obaveštava Elektodistribuciju d.o.o. o zaključenom ugovoru. U roku od pet dana operator sistema je dužan da pristupi povezivanju solarnih panel na sistem, uz prethodno obaveštavanje kupca o terminu kada će izvršiti povezivanje. Kada dođu ovlašćena lica Elektrodistribucije, građani su dužni da na licu mesta dostave izjavu odgovornog izvođača radova da je ugradnja izvršena u skladu sa tehničkim pravilima struke. Pošto se uvere da je ugradnja, naročito priprema mernog mesta ispravna, ovlašćena lica vrše povezivanje na mrežu i upisuje kupca-proizvođača u registar, čime je ukupna procedura završena.”

Kako sada stvari stoje sa cenom energenata za grejnu sezonu , ulaganje u solarne panele može biti višestruko isplativa investicija.

1 comment on “Uskoro poziv za subvencije za solarne panele

 1. Istina

  Hoću panele, ali neću snadbevača EPS, hoću da radim i razmenjujem struju sa drugim operaterima…
  EPS nas krade godinama, dok vlasti kažu da imamo najjeftiniju struju u Evropi. U stvari nama struja i jeste možda jeftina, ali su nameti države na računu ogromni tako da plaćamo najskuplju struju u Evropi.
  Ako EPS hoće da na moju kuću ugradi panele i ako država ima korist, hoće građanima da obezbedi čistiji vazduh…, pa neka ih stave sami bez našeg učešća.
  Ali, šta će raditi ugljarska mafija???
  Bruka!

  Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.