Potrošačka prava u turizmu

Malom broju naših sugrađana je poznato da su njihova potrošačka prava zaštićena i kada se nađu u ulozi turiste, odnosno kada svoje ili porodično putovanje ugovore sa nekom od brojnih domaćih turističkih organizacija.

Ta okolnost im omogućava da eventualne probleme u vezi sa nesaobraznom uslugom plaćenog tutističkog putovanja rešavaju uz pomoć udruženja potrošača i u skladu sa zakonom o zaštiti potrošačkih prava. Isto kao i prilikom kupovine robe ili neke druge usluge, s tim što je turistička organizacija u ulozi trgovca, a potrošač ima status putnika.

Kao i u trgovini, neke turističke organizacije sklone su nepoštenoj (prevarnoj, obmanjujućoj, agresivnoj) poslovnoj praksi u odnosu sa potrošačima/putnicima, što svakako povećava potrebu učešća udruženja u rešavanju sporova te vrste.

Prvo i osnovno potrošačko pravo u turizmu jeste predugovorno obaveštenje kojim je turistička organizacija dužna da putniku pruži čitav niz informacija o bitnim karakteristikama ponuđenog aranžmana. Te informacije se odnose na plan putovanja, prevozna sredstva, smeštajne objekte i ishranu, kao i na prodajnu cenu ukupnog aranžmana koja sadrži sve troškove (takse, porezi i dr) neophodne za njegovu realizaciju.

Osim predugovornih informacija, ugovor o turističkom putovanju, kao i opšti uslovi putovanja, obavezno moraju da sadrže i obaveštenje o načinu izjavljivanja prigovora u slučaju neispunjenja ili delimičnog ispunjenja ugovorenih obaveza, o uslovima pod kojima putnik ima pravo na odustanak od ugovora, kao i o vansudskim postupcima za rešavanje sporova.

Situacija koja je prošle godine nastala masovnim otkazom ugovorenih turistiških aranžmana usled pandemije koronavirusa, nametnula je potrebu za odgovorom na mnoga pitanja, kao što su: zamenski vaučeri; promena destinacije i smeštaja; ima li turistička organizacija pravo na doplatu; povrat novca, žalbe, tužbe i druga rešanja.

Neka od navedenih pitanja prisutna su i ove godine, ali od turističkih organizacija potrošači ne dobijaju potpun i jasan odgovor te su prinuđeni da traže nečiju pomoć.

Osim udruženjipa potrošača, oni koji smatraju da su im potrošačka prava uskraćena, treba da se obrate Turističkoj inspekciji pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija ili Nacionalnoj asocijaciji turističkih agencija YUTA SRBIJA sa sedištem u Beogradu, Kondina 14, Stari Grad.

Poznavanje potrošačkih prava u turizmu je uvek aktuelna tema o čemu govori podatak da  u prošloj godini nije realizovano oko 150.000 ugovorenih aranžmana za oko 300.000 putnika koji još uvek nisu obeštećeni vraćanjem novca, između ostalog i zbog toga što im nije poznat postupak. Nadamo se da među njima nema mnogo naših sugrađana.

Dragan D. Popović, Udruženje VAPOT

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.