Svetski dan potrošačkih prava

Prošlo je 39 godina od kada je Generalna skupština ujedinjenih nacija proglasila 15. mart kao Svetski dan zaštite potrošačkih prava. Prvi zakon o zaštiti potrošača u Republici Srbiji donet je 2005. godine, a njegovu četvrtu verziju koja je sada u primeni usvojila je Narodna skupština u septembru prošle godine.

U celom tom periodu potrošačka svest razvijala se i jačala zavisno od informisanosti građana o njihovim pravima, od upućenosti u način ostvarivanja tih prava, od aktivnosti udruženja potrošača i od podrške organa državne i lokalne vlasti.

Suština celokupnog sistema zaštite potrošača je u preduzimanju mera za suzbijanje nepoštene poslovne prakse trgovaca koji su tome skloni i u ozakonjenju prava potrošača da naknade štetu koja im je pričinjena prodajom loše robe ili pruženih usluga.

Osim toga, svi građani imaju pravo na “potrošačko” obrazovanje, pravo na izbor robe/usluga po konkurentskim cenama, kao i na zaštitu od robe opasne po zdravlje i životnu sredinu.

Dugoročni ciljevi zaštite potrošača su i sprečavanje sive ekonomije na domaćem i inostranom maloprodajnom tržištu, sankcionisanje nelojalne konkurencije nelegalnih trgovaca, kao i jačanje društvenog statusa građana-potrošača i njihovih udruženja.

Osnovna svrha obeležavanja Svetskog dana potrošačkih prava jeste da se svi akteri na tržištu, među kojima su i organi vlasti, makar jednom godišnje podsete na svoje obaveze u toj oblasti i da buduće aktivnosti prilagode ostvarivanju navedenih ciljeva.

Dvogodišnja globalna pandemija koronavirusa uzrokovala je mnoge promene u svim oblastima života i rada građana, a naročito u trgovini odnosno u svakodnevnom snabdevanju hranom i drugim ličnim i porodičnim potrebama. Pod uticajem strogih mera zaštite, došlo je do naglog povećanja internet i drugih načina kupovine na daljinu radi izbegavanja kontakta sa drugim ljudima, ali i zbog niza prednosti onlajn u odnosu na klasičnu kupovinu.

U takvim okolnostima zaštita prava potrošača predstavlja ključni factor stabilizacije društvene zajednice, u kojoj su najugroženije grupe deca, jer su izloženija negativnim uticajima preko društvenih mreža, i stara lica kojima se upućuju nepoželjne telefonske ponude.

Ovogodišnje obeležavanje Svetskog dana potrošačkih prava posvećeno je upravo njima. Zato o potrošačkim pravima ne treba da se govori samo 15. marta, već da se svakodnevno ta prava primenjuju, poštuju, šire i razvijaju – pojedinačno i na nivou zajednice.

Udruženje valjevskih potrošača je u službi ostvarivanja tih ciljeva već punih sedam godina.

Dragan D. Popović, Udruženje VAPOT

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.