Poslovna etika trgovaca

Trgovac je dužan da u odnosu sa potrošačima postupa u skladu sa poslovnom etikom i da ih uvažava kao poslovne partnere.

Zabranjeno je obmanjivanje potrošača nuđenjem proizvoda ili usluga davanjem nepotpunih ili lažnih informacija, prikrivanjem bitnih podataka, kao i bilo kakvim drugim predstavljanjem kojim se potrošači dovode u zabludu.

Navedene odredbe sadržane su u Kodeksu poslovne etike koji je Privredna komora Srbije (PKS) usvojila davne 2006. godine sa ciljem da privredne subjekte koji su njeni članovi (uključujući i trgovce) podstakne da svoje poslovanje obavljaju u duhu poslovnog morala, dobrih poslovnih običaja i načela savesnosti i poštenja.

Osim nadležnih organa PKS, u prvom redu Suda časti, posebnu brigu o poštovanju pravila i principa Kodeksa imaju regionalne komore, profesionalna udruženja i organizacije zaštite potrošača – udruženja i savezi. Oni su bili i ostali dužni da preduzeća i preduzetnike podstiču na primenu i unapređenje pravila i principa Kodeksa, na stvaranje pozitivnog javnog mnjenja o tome, ali i na preduzimanje odgovarajućih mera u slučaju povrede navedenih etičkih normi.

U kojoj meri i na koji način su komorski organi izvršavali svoje dužnosti u odnosu na trgovce koji posluju na domaćem tržištu, široj javnosti je malo poznato, ali su organizacije potrošača iz godine u godinu skoro svakodnevno ukazivale na sve veće prisustvo njihove nepoštene prakse umesto očekivanog partnerstva.

Na osnovu periodičnih izveštaja Nacionalnog registra potrošačkih prigovora koji vodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekonunikacija, godišnje se evidentira više od 20.000 prijava potrošača na kršenje njihovih prava od strane domaćih i stranih trgovaca koji posluju u Srbiji, sa tendencijom stalnog povećanja. Opravdano se smatra da u stvarnosti ima isto toliko neevidentiranih prekršaja.

U takvim okolnostima nameće se zaključak da su kod većine trgovaca pravila i principi Kodeksa poslovne etike podređeni sticanju dobiti po svaku cenu i da tu još uvek ne može biti govora o zdravom partnerstvu sa potrošačima i njihovim udruženjima. Potisnuto je i društveno odgovorno poslovanje na koje se trgovci inače često pozivaju u opisu svojih misija i vizija.

Može biti da će početak primene novog Zakona o zaštiti potrošača ipak podstaći sve aktere na domaćem tržištu uključujući i Privrednu komoru Srbije, da se preispita njihov odnos prema etičkom kodeksu i da se domaćim potrošačima i po tom osnovu poboljša zaštita njihovih prava, odnosno unapredi kvalitet života.

Dragan D. Popović, Udruženje VAPOT

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.