Lokalni front protiv ustavnih promena

Udruženje građana Lokalni front VA iz Valjeva uputilo  je poziv građanima da 16.1.2022. godine izađu na referendum i glasaju protiv ustavnih promena.

Željko Trifunović, predsednik Skupštine LF VA je  na konferenciji za novinare istakao da je stav Lokalnog fronta da na referendumu gradjani treba da zaokruže Ne.

„Lokalni front VA, pošto je saslušao sve relevantne prestavnike iz oblasti prava, kao i članove pravnog tima koji je LF VA formirao na teritoriji Kolubarskog upravnog okruga, doneo je odluku da pozove građane da izađu na prestojeći referendum i zaokruže NE ovakvim ustavnim promenama. Referendum je jedna od retkih prilika da građani neposredno odlučuju o ovako bitnim pitanjima.

On je podsetio je na tribinu ne tako davno održanu u hotelu Grand u Valjevu na temu ustavnih promena u pravosuđu na kojoj su govorili bivša predsednica udruženja sudija i sudskih pomoćnika kao i bivši predsednik udruženja tužioca i njihoih pomoćnika. Uvažavajući njihova mišljenja, mišljenje sudije Majića kao i velike većine profesora Pravnog fakulteta, kako kažu,  nije bilo dileme oko donošenja odluke o prestojećem referendumu.

“Imajući u vidu veliko nezadovoljstvo građana Republike Srbije, izazvano odlukama vladajuće strukture, po svim svojim osobinama formalno autokratske, ovim putem se izjašnjavamo na izmene i dopune Ustava Republike Srbije u pogledu vladavine prava tj. na akt koji je potvrđen od strane Narodne skupštine i stavljen na prihvatanje od strane građana na obaveznom referendumu. Pre svega, pomenute promene Ustava neće ni na koji način dovesti do nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva. Nezavisnost se ne može obezbediti iz jednog prostog razloga: upliva predstavničkog tela građana – Narodne skupštine – u kojoj pravila diktira vladajuća većina. Samim time, pomenuti organ umesto da vrši ulogu predstavnika građana, isti postaje političko sredstvo većine.”, mišljenja je predsednik LF Ivan Manić.

Po njegovom mišljenju poseban problem predstavlja i ukidanje prvog izbora sudije na tri godine. Naime do sada su sudije koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju birane na tri godine i to od strane Narodne skupštine, tokom kojeg perioda se do sada vrednovao rad pomenutog sudije ocenama „izuzetno uspešno obavlja sudijsku funkciju“, „uspešno obavlja sudijsku funkciju“ i „ne zadovoljava“.

“Pomenutom izmenom sudije će umesto Narodne skupštine birati Visoki savet sudstva, čime se dolazi do situacije da sudija ne polaže zakletvu pred Narodnom skupštinom koja bi trebala da odažava volju građana, a ujedno istih onih građana u čije ime bi trebao da donosi presudu koja glasi „u ime naroda“. Ukoliko se pomenuta izmena usvoji na referendumu dolazimo do toga da se  gubi kriterijum vrednovanja rada sudije. Usled toga neminovno se postavlja sledeće pitanje: Da li će predmetne sudske odluke koje donose novoizabrane sudije, a čiji rad nije vrednovan u periodu od tri godine, biti pravno valjane? To praktično znači da će neko odlučivati o pravima i obavezama građana čiji bi rad po trenutno važećim zakonskim odredbama bio ocenjen sa „ne zadovoljava“. Dalji komentar je suvišan”, rekao je Manić.

Isto tako, nejasno je na osnovu kojih kriterijuma će Narodna skupština birati četiri istaknuta pravnika sa najmanje 10 godina iskustva. Na ovom mestu, po mišljenju LF  dolazi do potpunog upliva politike posebno ako se zna da će se ta četiri člana birati od osam članova koje predloži nadležni skupštinski odbor za pravna pitanja.

Kao konkretne razloge zbog kojih na referendum gradjani treba da zaokruže Ne , Lokalni front je naveo:

-Zato što nema javne rasprave, nijedan profesor pravnog fakulteta ga nije podržao, a mnogi viđeni stručnjaci, poput sudije Miodraga Majića, iznose svoje argumentovane stavove protiv takvog rešenja.

-Zato što je sasvim jasna namera vlastodržaca da sa jedne strane direktno pojačaju svoj uticaj na pravosudni sistem, a da pritom, po oprobanom receptu odgovornost opet svale na narod koji je za te odluke „glasao“.

-Zato što se time otvara put podobnima, a ne stručnima.

-Zato što je nelegitiman, naručen i loš po građane Srbije.

“Na kraju, kako to da vlast i njeni glasnogovornici, uvek tako spremni da o svemu iznesu stav, sada tako upadljivo ćute? Pametnom dovoljno”, zaključio je Manić.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.