Aero alarm:Nedeljni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Valjevu

U poslednjoj sedmici oktobra 2021. vazduh u Valjevu je  bio zagađen. Jedan dan indeks kvaliteta vazduha je ima0 ocenu „loš“ (ponedeljak) a šest dana indeks „veoma loš“. Najviša prosečna dnevna koncentracija suspendovanih čestica prašine za proteklu nedelju zabeležena je u sredu, 27.10.2021. kada su suspendovane čestice pršine prekoračile graničnu vrednost: PM10  u iznosu od 95,05 µg/m3 i PM2,5 u iznosu od 70,61 µg/m3. Istog dana ostvarene su maksimalne dnevne koncetracije u vrednosti od 203,14 µg/m3 u 9 časova za PM10 i  128,28 µg/m3 u 20 časova sa suspednovane PM2,5 čestice.

Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da je svako mogao osetiti zdravstvene tegobe; članovi osetljivih grupa su mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice. U danima kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija, vazduh je predstavljao izuzetan rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike Valjeva.

Ni jedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja ili merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu (Gradska uprava Valjevo, Zavod za javno zdravlje Valjevo, Sektor za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Valjevu).

Na dan 1.11.2021. po podacima iz Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2021. godine zabeleženo ukupno 105 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica (>50 µg/m3), što je trostruko prekoračenje u odnosu na dozvoljenih 35 dana prekoračenja tokom godine propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha.

Izuzetna zagađenost vazduha u Valjevu i u Srbije u protekloj nedelji pobudila je pažnju novinara. O aerozagađenju u Valjevu je izveštavala Balkan Green Energy News i drugi nacionalni mediji, npr RTS. O zagađenosti vazduha u Valjevu izveštavali su i lokalni mediji. Gradonačelnik Valjeva, Lazar Gojković rekao na debati „Climathon Week“ da je rešenje problema aerozagađenja prvi prioritet gradske vlasti i da je u mere već uloženo milion evra.

Ovaj dokument je nastao u okviru relizacije akcije „Aero Alarm“ koju već drugu godinu sprovodi organizacija „Lokalni odgovor“ iz Valjeva.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.