Ženske brazde: Socijalna politika i žene na selu

Život žene na selu nije lak . Posebne podsticajne mere za mlade poljoprivrednice kada je grad u pitanju ne postoje. Nešto je bolja situacija kada su u pitanjju mere socijalne politike , ali ni u ovom slučaju nema posebnih mera . Član Veća zadužen za socijalnu politiku Marko Jeftić kaže da je grad otvoren za sve predloge.

*U razvitku stanovništva grada Valjeva desile su se poslednjih decenija krupne promene  koje karakterišu jasne promene u starosnom i polnom sastavu, koje  u globalu vode ka jakom procesu starenja (porast udela starih a smanjenju udela mladih lica) prvenstveno u seoskim naseljima. Prema rezultatima popisa iz 2011.godine, najveći broj naselja (55 od 78) je u stadijumu najdublje demografske starosti (prosečna starost preko 43 godine), 11 je u stadijumu duboke demografske starosti (prosečna starost 40-43 godine), a svega 12 (grad Valjevo i 9 prigradskih naselja) u stadijumu demografske starosti (prosečna starost 35-39 godina).

Najranjivije grupe stanovništva su žene iz seoskih sredina.   Samo 16 odsto obradivog zemljišta i 12 odsto kuća na selu, od 10476 je  u posedu je žena. Samo trećina seoskih žena u Srbiji, mlađih od 60 godina, ima penzijsko i invalidsko osiguranje, od kojih je preko supružnika osigurano 54 odsto.Starosna stuktura žena, koja u seoskim sredinama iznosi od  55 do 78 godina, nizak procenat mladih majki utiče na činjenicu da se ovom kategorijom stanovništva društvo praktično ne bavi. (projekat Ženske brazde – Vamedia Nova i grad Valjevo)

„Kao grad u oblasti socijalne politike imamo nekoliko mera koje se odnose na žene , ali iskreno neku posebnu koja je okrenuta ka ženama na selu, baš tako definisanu i nemamo. One su podjedanko korisnice prava na novčanu pomoć kao nezaposlene porodilje, ostvaruju pravo na naknadu za prvorodjeno dete i pravo na finansijsku podršku za aktivnosti podsticaja radjanja dece“, navodi Jeftić trenutno aktuelne mere.

Pravo na novčanu pomoć nezappslenim porodiljama na kraju prošle godine koristilo je 340 porodilja. Novac koji dobijaju je 10 000 dinara u trajanju od godinu dana. Za ovu godinu planirano je 28,3 miliona za ovu namenu.

„To je mera koju koriste i žene na selu , one su često nezaposlene u smislu da nisu prijavljene . One itekako rade , ali u najvećoj meri nemaju radni staž za to što rade. Vrlo često  više od osam sati dnevno. Ova mera njima je značajna pomoć u kućnom budžetu jer nemaju porodiljsko bolovanje,“objašnjava Jeftić.

Pravo na naknadu za prvorodjeno dete takodje koriste žene na selui za ovu godinu u budžetu je planiran 21 milion dinara kako bi se ova socijalna davanja sprovela. „U interesu je svih da se na selu radjaju deca , svakodnevno imamo priliku da čujemo da sela ostaju pusta, mladi odlaze , a dece je sve manje u školama. One su takodje korisnice ove mere , ali i mere podsticaja radjanja koja se sprovodi preko Opšte bolnice . Kao grad jedna od socijalnim mera odnosi se i na usluge PU Milica Nožica za treće i svako naredno dete, i na tu meru one naravno imaju pravo , ali je možda najmanje koriste jer na selu nema toliko dece,  a s druge strane nemaju sva sela obdaništa jer za njima ne postoji potreba. Ipak ima žena koje žive na selu, a rade u gradu i te porodice koriste usluge Predškolske ustanove pa u nekim slučajevima i ovu meru, ali iskreno nema ih mnogo“, objašnjava član Veća.

Grad Valjevo finansira  još nekoliko mera poput, Kluba za osobe sa invaliditetom, Pomoć u kući, lični pratilac deteta, Porodični saradnik, Savetovalište za porodice u riziku , a već naredne nedelje zaživeće i usluga SOS telefona za žrtve nasilja.

„Kao grad itekako smo otvoreni za predloge i sugestije. Na sve ove pomenute mere i žene na selu imaju pravo , ali na žalost većinu ne koriste jer se mahom ove mere sporvode u gradu, u nekim slučajevima možda treba dodati još novca za odredjene mere. Trudimo se da žene na selu informišemo o svemu što radi grad , a što bi ženama na selu olakšalo i život i rad. Ukoliko postoje neki predlozi mera koje bi se odnosile baš na tu kategoriju zainteresovani smo da čujemo te predloge i da razmotrimo najbolji način kako da te predloge realizujemo“, kaže Marko Jeftić, član Gradskog veća zadužen za socijalnu politiku.

Žene na selu u slučajevima kada ostanu same najčešće koriste neku od mera koje pruža Republika preko Centra za socijalni rad, ali kako je i Centar ograničenih kapaciteta u pogledu ljudstva , a,  i pojedini zakoni često nisu na njihovoj strani one najčešće rade do poslednjih dana života ili im pomažu susedi koji to mogu . Kako broj ljudi na selu iz godine u godinu biva sve manji starost na selu često ne biva zlatno treće doba …

Nastaviće se

* Projekat -Ženske brazde– Vamedie Nova podržan je sufinansiranjem od strane grada Valjeva 

1 comment on “Ženske brazde: Socijalna politika i žene na selu

  1. Milenko

    Grad finansira usluge, a najstarija je Dnevni boravak za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju. Ili možda većnik nije informisan??

    Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.