Započeta procedura za izbor glavnog urbaniste Valjeva

Shodno usvojenoj odluci na Gradskom veću , Valjevo će uskoro dobiti glavnog urbanistu. Grad u donošenju ovakve odluke kasni mesecima.

Situacija da se ne zna ko je doneo i kada odluku koja se odnosi na urbanistička rešenja uskoro će biti prošlost s obzirom da će grad Valjevo uskoro dobiti glavnog urbanistu koji će biti donosilac predloga, odluka , ali i rešenja vezanih za urbanizam i planiranje. Na ovoj osobi ubuduće će biti i sva odgovornost vezana za urbanistički razvoj grada pa će istovremeno budući glavni urbanista biti lice koje će imati dobar deo konkretne odgovornosti za izgled grada , odnosno promene koje će dovesti do menjanja izgleda grada.

Možda ćemo upravo na ovaj način konačno dobiti odgovore na pitanja koja se postavljaju u ovom gradu upravo vezana za rešenja i dozvole koje se donose i daju , ali i za sve one dozvole i rešenja koja godinama stoje u fiokama.

Većina gradova i opština već je donela odluke vezane za glavnog urbanistu i istog izabrala, a Valjevo i u ovom poslu kasni mesecima. S obzirom da se radi o isključivo stručnom licu , trebalo bi očekivati da ovo lice bude oslobodjeno balasta političkih rešenja i pritisaka. Da li će tako i biti u dobro poznatom sistemu partokratije , ostaje da se vidi.

Šta su poslovi  glavnog urbaniste:

 • Koordinira izradu prostornih i urbanističkih planova koje donosi Skupština grada Valjeva ( u daljem tekstu: Skupština grada) u skladu sa zakonom,
 • Vrši koordinaciju rada između odeljenja Gradske uprave grada Valjeva nadležnog za poslove urbanizma ( u daljem tekstu: odeljenje nadležno za poslove urbanizma) i javnih preduzeća i drugih institucija uključenih u postupke izrade i donošenja planskih dokumenata,
 • Učestvuje u pripremi programa uređivanja zemljišta u delu koji se odnosi na donošenje planskih dokumenata,
 • Razmatra inicijative za donošenje planskih dokumenata i o svom stavu obaveštava odeljenje nadležno za poslove urbanizma radi daljeg postupanja,
 • Zajedno sa odeljenjem nadležnim za poslove urbanizma određuje redosled i dinamiku donošenja planskih dokumenata,
 • Sarađuje sa nosiocem izrade plana u cilju obezbeđivanja blagovremenog pribavljanja podataka o postojećoj planskoj dokumentaciji, podlogama, posebnim uslovima za zaštitu i uređenje prostora, stanju i kapacitetima infrastrukture i drugih podataka neophodnih za izradu planskog dokumenta,
 • Sarađuje sa odgovornim planerom, odnosno odgovornim urbanistom u toku celog postupka izrade planskog dokumenta,
 • Sarađuje sa lokalnim udruženjima urbanista i arhitekata, kao i sa drugim zainteresovanim subjektima,
 • Sarađuje i razmenjuje iskustva sa glavnim urbanistima drugih, a posebno susednih jedinica lokalne samouprave,  
 • Stara se o dostavljanju plana Centralnom registru planskih dokumenata u roku i na način utvrđen zakonom i podzakonskim aktom donetim na osnovu zakona,
 • Stara se o urednom vođenju i blagovremenom ažuriranju lokalnog informacionog sistema planskih dokumenata i stanja u prostoru,
 • Stara se o blagovremenom objavljivanju planskih dokumenata,
 • Inicira obavezu raspisivanja urbanističko-arhitektonskog konkursa za rešenje lokacija koje su od značaja za grad Valjevo i učestvuje u izboru programskog, urbanističkog, kompozicionog ili pejzažnog rešenja za određenu lokaciju ili idejno arhitektonsko rešenje za jedan ili više objekata, kao i parterno ili pejzažno uređenje delova ili celine predmetne lokacije,
 • Prati promene stanja u prostoru i realizaciju planske dokumentacije, 
 • Preduzima i druge aktivnosti u cilju ostvarivanja koordinacije u postupcima izrade i donošenja planskih dokumenata,
 • Daje mišljenje u postupku odlučivanja Gradskog veća grada Valjeva ( u daljem tekstu: Gradsko veće) po prigovoru na izdate lokacijske uslove.

2 comments on “Započeta procedura za izbor glavnog urbaniste Valjeva

 1. Gaj Julije Cezar

  Kaligula je postao poznat što je postavio konja za senatora,a Valjevo će postati poznato što je arhitektu postavio za konja

  Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.